5 nycklar till att skapa en positiv kandidatupplevelse

Har du någon gång reflekterat över hur ert varumärke påverkas i en rekrytering? Bra! Då tillhör du en av de arbetsgivare som ligger i absolut framkant. Kanske har ni till och med börjat arbeta med kandidatupplevelse och upplever redan nu att ni har lättare än andra arbetsgivare att attrahera de bästa talangerna på arbetsmarknaden. Om du tvärtom tillhör den gruppen som inte har börjat fundera över det här med kandidatupplevelse så bjuder vi på några konkreta tips du kan börja arbeta med redan idag!

Kandidatupplevelse och Employer Branding
Det investeras hundratals miljoner i Employer Branding i Sverige varje år. Syftet är att skapa kännedom om och attraktionskraft för sitt eget arbetsgivarvarumärke. Det är dock inte lika vanligt att arbetsgivare i Sverige integrerar klassiska marknadsföringsknep såsom målgruppsanalyser och kampanjplanering i jakten på morgondagens
talanger.

Vi menar att kandidatupplevelse handlar om just det – att kombinera marknadsföring och rekrytering genom att ställa sig frågan ”Hur möter vi den kandidatgrupp på arbetsmarknaden som redan gillar oss? Hur tar vi hand om och gör våra kandidater till ambassadörer för vårt varumärke?” I dagsläget är det vanligt att de personer som har sökt ett jobb hos en arbetsgivare, men inte fått det, bestämmer sig för att aldrig söka till samma arbetsgivare igen. Ofta avråder också dessa kandidater sina vänner och kollegor från att göra det. Med andra ord är det vanligt att personer som du trodde var era ambassadörer, istället blir dina värsta ”motverkare”.

Bara en av tre kandidater vill söka igen
I undersökningen ”Kandidatupplevelse 2014 ” fick vi bevis för det vi misstänkte: bland tjänstemän i Sverige är det bara en av tre kandidater som kan tänka sig att söka till samma arbetsgivare igen. Undersökningen visade också att det fanns utvecklingspotential inom alla områden som i tidigare forskning har visat sig vara viktig för en positiv kandidatupplevelse. I korthet menade kandidaterna att de:

› Förväntar sig mer insyn i hur rekryteringsprocessen går till
› Tycker att processerna går för långsamt
› Efterfrågar en bättre kommunikation med den som håller i rekryteringen
› Gärna erbjuds bättre möjligheter att visa sin kompetens
› Önskar bättre återkoppling efter att processen avslutats

Hur många ansökningar vill ni ha?
Vi har mött arbetsgivare som snarare har problem med att de får för många ansökningar i sina rekryteringsprocesser än att de har svårt att attrahera kandidater. De har berättat att de tycker att det är bra att kandidaterna inte söker igen. Det dessa arbetsgivare inte har tänkt på är att kandidater inte bara är kandidater. De är även konsumenter och kunder, idag eller potentiellt i framtiden. De känner andra människor och delar med sig av sina erfarenheter i ökande omfattning, även via sociala medier.

Det finns inget självändamål i att få många ansökningar, men om man får det innebär det att man har stora möjligheter att vinna ambassadörer och att man tar en större risk att varumärket skadas på grund av dåliga rekryteringsrutiner.

Så skapar du en positiv kandidatupplevelse

1 Vikten av en välskriven annons. Tillhör ni en av de arbetsgivarna som får för många eller för få ansökningar till en tjänst? Sanningen är den att en platsannons som genererar hundratals, eller inga, ansökningar helt enkelt kan vara illa skriven.

Om annonsen tydligt anger önskad kompetens och de värderingar som präglar företaget, så kommer du att få färre ansökningar – men med bättre matchning. Det sparar tid för både dig själv och för de kandidater som annars lägger ned tid på onödiga ansökningar. Du undviker också risken att missa den perfekta kandidaten för att hen inte lyft fram rätt färdigheter och egenskaper.

Förutom att annonsen ska attrahera och ge en sann bild av hur det är att arbeta på just er arbetsplats, behöver du därför tydliggöra vad som är ”bra att ha” och vad som är ”absolut nödvändigt”. Då får du sökande som både passar in i företagskulturen och har rätt kompetens för jobbet.

2 Rekrytering = marknadsföring. Alla är överens om vikten av ett starkt arbetsgivarvarumärke. Arbetsgivardagar och rankinglistor i all ära, men det är i rekryteringen du möter kandidaterna direkt. Det är där du verkligen måste skina om du vill ha de bästa talangerna på marknaden.

Rekrytering är marknadsföring. Alla som kommer i kontakt med ditt företag påverkas direkt. Dagens transparens gör att de även delar med sig av sina erfarenheter genom sociala forum som LinkedIn och Glassdoor. En kandidat som behandlas väl kan ge goda referenser i andra änden.

3 Lämna intervjuerna till proffsen. Det finns andra likheter mellan rekrytering och marknadsföring; många tycker att de kan bäst. Baksidan kan dock visa sig vara det som många kandidater upplevt: att intervjun blir ett forum där chefen använder tiden till att berätta om sig själv. Trevliga möten med prat om gemensamma fritidsintressen, utbildningar och bekanta. Intervjuer med frågor om planer på familjebildning.

Fundera över hur ni gör inom andra områden. Skickar ni helt otränade säljare till era viktigaste kunder? Eller låter ni någon utan ekonomutbildning göra era bokslut? Det är naturligtvis väldigt viktigt att slutkandidaterna får träffa sina potentiella chefer.

Men om intervjun hålls av en person som är tränad för att göra just det, minskar risken för felrekryteringar och kandidatavhopp.

4 Höj ribban. Det krävs inga stora investeringar för goda relationer till dem som söker jobb hos dig. Du behöver bara vara öppen för att förändra din inställning och ta reda på vilka rutiner som kan förbättras. Kort sagt handlar det om att bemöta alla sökande med respekt. Att du ger dem insyn i hur processen ser ut och att kommunikation sker genom hela processen. Det gör att urvalet upplevs som rättvist.

En kandidat berättade att han en gång fått ett vykort från en arbetsgivare han sökt sig till. Det skapade en så positiv upplevelse att mannen långt senare återger det på ett seminarium, inför ett 70-tal åhörare. En annan deltagare vid seminariet berättade om hur hon vid ett tillfälle fått en bekräftelse på mottagen ansökan via telefon och vilken skillnad detta gjort.

Tänk på saken: Ett vykort. Eller ett telefonsamtal. Respekt och en gnutta personligt intresse räcker för att du ska ge ett gott intryck.

5 Ta reda på vad dina kandidater tycker. De företag som verkligen lever efter devisen att kompetens är vår tids viktigaste kapital, har ett fantastiskt försprång. De attraherar och behåller helt enkelt de bästa talangerna och blir därmed mer framgångsrika. Det bästa sättet att ta reda på vad just ni behöver göra för att skapa mer positiva kandidatupplevelser är att fråga kandidaterna vad de tycker idag. Frågar ni era kunder vad de tycker om er? Frågar ni era anställda? Om ni tillhör de arbetsgivare vars framgång avgörs av vilka människor ni lyckas attrahera och rekrytera är det dags att ni även börjar fråga era kandidater hur de upplever er.

Om steget känns för stort kan du börja med att själv skicka in en ansökan och se hur du blir bemött. Om du vill vara riktigt vågad, så pröva en spontanansökan. Om ditt företag tar emot och svarar på dessa på ett personligt och positivt sätt, kan du känna dig lugnare.

Vill du veta mer?
Du är alltid varmt välkommen att höra av dig till oss!