Kandidatupplevelse

6 tips för chefen inför anställningsintervjun

chef anställningsintervju

Idag blir jag intervjuad om chefers prestationer på anställningsintervjuer i Dagens Nyheter. Artikeln inleds med att jag hävdar att svenska chefer är för dåliga på anställningsintervjuer. Det kan låta hårt, och jag fortsätter vara hård under hela intervjun.

Jag vill gärna nyansera det lite, och komma med fler råd till chefer som ska genomföra en anställningsintervju.

Varför är anställningsintervjun så viktig?

Chefer har allt att vinna på att göra bra anställningsintervjuer. Av många anledningar. Här listar jag några av dem:

 • Chefer når framgång med rätt medarbetare. Anställningsintervjun kan vara ett första möte med en medarbetare som har precis det som behövs för att teamet ska bli komplett och framgångsrikt. Ert samarbete börjar redan på intervjun.
 • Den närmsta chefen har stor betydelse i kandidatens val av arbetsplats. Kandidater googlar sin chef, ringer referenser och under intervjun sitter de och funderar på om det här är en chef de vill arbeta tillsammans med.
 • Alla kandidater du möter sitter på värdefull kunskap som du kan ta del av under intervjun.
 • På intervjun möter du en person som är viktig för företaget, även om det inte är din framtida medarbetare. Kandidaten kan vara perfekt för ett framtida jobb på företaget, känna den perfekta kandidaten för ett annat jobb, vara en bra kund, en framtida samarbetspartner och en god ambassadör för företaget.
 • Vi vet att kandidater som får en dålig kandidatupplevelse tackar nej till jobbet, inte söker jobb på företaget igen, delar med sig av sin upplevelse och slutar köpa varor och tjänster av företaget.
 • Vi vet att kandidater som får en bra upplevelse tackar ja till ett erbjudande, kan söka framtida jobb på företaget, rekommendera vänner att göra det och att de köper fler varor och tjänster av företaget.

Så blir du bättre

Som chef får du framgång genom ditt team. Du bygger ditt team genom att välja vilka individer du vill arbeta med och att vara en bra ledare för det team du har. Rekrytering är alltså en mycket viktig uppgift som du bör lägga tid på. Förbered mötet, kom i tid, fokusera på mötet och avsluta i tid.

Här kommer några råd inför mötet:

 • Lita på urvalsprocessen, kandidaterna du möter är redan granskade och klara. Du behöver inte granska cv:t kandidaten lämnat in eller resultaten från eventuella tester, men om det finns bitar du är nyfiken på kan du givetvis ställa frågor om det.
 • Utgå ifrån att alla kandidater du möter är bra och skulle kunna vara rätt. Nu ska du komma fram till vem av dem du vill välja och varför. Frågan är inte om hen duger, utan hur det skulle kunna bli om du anställde just den här personen, och om det är så du vill att det ska bli.
 • Du möter en person med rätt kompetens och som har ett värdefullt utifrånperspektiv. Var nyfiken och ta tillfället i akt för att få ta del av kandidatens kunskap, erfarenheter och tankar. Även om det inte är din framtida medarbetare som sitter framför dig är det säkerligen en person som kan ge dig värdefull och användbar information.
 • Fundera redan före mötet på vad du vill att kandidaten ska säga om mötet, dig och företaget efter intervjun. Om du har gjort det kommer du säkerligen att sända rätt budskap och ge rätt intryck.
 • Se på mötet som ett uppstartsmöte. Det här kan ju vara ditt och din nya medarbetares första möte.
 • Ta HR till hjälp för att förbereda mötet.

Är svenska chefer för dåliga på anställningsintervjuer?

Det finns chefer som är fantastiska på intervjuer och det finns de som genomför en kritisk granskning som skrämmer bort kandidaterna. När man blir bättre på intervjuer får man även bättre förutsättningar att bygga sitt team av de bästa kandidaterna.

Svenska chefer är inte sämre på anställningsintervjuer än chefer i andra länder. Här är resultatet av en undersökning bland 1000 toppkandidater som har sökt jobb på 75 företag i EMEA och valt att hoppa av rekryteringsprocessen. Grafen visar varför kandidaterna hoppar av rekryteringsprocessen.

Allt det här, utom möjligtvis lönen, kan HR och chefen förbättra. Så att toppkandidater inte hoppar av rekryteringsprocessen.

Mer läsning från kunskapsbanken