Kandidatupplevelse

Candidate experience – 9 fakta om kandidat­upplevelse

candidate experience

Candidate experience – kandidatupplevelsen – handlar om kandidatens känslor och intryck av rekryteringsprocessen. Hur människor som kommer i kontakt med en arbetsgivare upplever bemötande, smidighet och användarvänlighet har stor påverkan på hur varumärket uppfattas. En bra upplevelse leder till starkare Employer Brand, en mer positiv bild av varumärket och i förlängningen fler kunder.

1. Kandidater kan bli kunder

76%

av de kandidater som haft en bra rekryteringsupplevelse på ett företag vill köpa mer av organisationens produkter och tjänster.

69%

av dem som haft en dålig upplevelse vill inte köpa produkter och tjänster på det företaget.

Du vet aldrig vem du möter i en rekryteringsprocess. Flera av dem är eller skulle kunna bli dina potentiella kunder. Oavsett vad ditt företag säljer kan personen i fråga ha inflytande över direkta köp, antingen genom egna beslut eller genom att påverka andra potentiella kunder. Med andra ord är varje rekrytering ett tillfälle att skapa relation med en kund eller ambassadör.

2. Återkommande kandidater

23%

som har sökt ett jobb på ett företag i Sverige skulle söka ett annat jobb inom samma organisation i framtiden.

Även om du bara ska anställa en person kan det finnas många med potential i urvalsprocessen. Ett smart företag tar tillvara på dessa kontakter och uppmuntrar dem att komma tillbaka i nya rekryteringsprocesser – ett hållbart och konkurrenskraftigt sätt att hålla potentiella medarbetare nära. Genom att ha en så bra rekryteringsprocess att kandidaterna vill komma tillbaka har du ett stort försprång i framtida rekryteringar. Även om kandidaterna själva inte passar för kommande rekryteringar kan de i sin tur ha någon i sitt nätverk som gör det.

Lär dig mer: Vad är kandidatupplevelse?

3. Kandidater berättar för andra

65%

berättar för andra om sitt intryck av arbetsgivaren.

Mer än hälften av alla kandidater berättar för personer i sin omgivning om hur de upplevt rekryteringsprocessen. Om varje kandidat till exempel har tio vänner och bekanta som de pratar med om sitt jobbsökande, och du har 100 ansökningar till rollen betyder det att 1000 personer får en bild av ditt varumärke utifrån din candidate experience. Dessutom kan vi vara ganska säkra på att några av dessa personer i sin tur pratar med sina vänner och bekanta. Oavsett hur starkt varumärket är litar vi i allt högre grad på direkta erfarenheter från personer i vår närhet.

Rekommenderad guide  Hemligheten bakom en attraktiv företagskultur Hämta kunskap

4. Ryktet sprids på sociala medier

9%

delar sitt intryck av arbetsgivaren i en rekryteringsprocess i sociala medier.

Det är färre personer som delar sina erfarenheter i sociala medier, men då når det också desto fler. Om upplevelsen av rekryteringen är så stark att dina kandidater på gott och ont vill berätta om den i sociala medier kan genomslaget blir stort! Är det ett positivt intryck som sprids kan kandidatens upplevelse förvandlas till gratis marknadsföring och den bästa typen av Employer Branding. Om kandidaten lämnat rekryteringsprocessen med en negativ känsla, eller upprörts över något, kan ryktet spridas snabbt utan att du har möjlighet att bemöta eller påverka det.

5. Respons på ansökan viktigt

89%

tycker att responsen på ansökan påverkar deras syn på arbetsgivaren.

Responsen kandidaterna får på sin ansökan värderas väldigt högt. I många fall är detta den enda kontakt en kandidat har med arbetsgivaren, vilket ger responsen ännu mer tyngd. En välformulerad och tydlig bekräftelse sätter förväntningarna för hela rekryteringsprocessen och kräver inte mycket av dig som arbetsgivare.

6. Återkoppling vid avslut

52%

fick bra återkoppling senast de sökte jobb.

Att hålla en bra dialog med kandidaterna under hela processen är en förutsättning för att skapa en positiv candidate experience. Trots det får endast hälften av alla arbetssökande en återkoppling de var nöjda med. Bra återkoppling betyder inte att man får jobbet. De flesta känner sig nöjda med återkopplingen om de blir behandlade med respekt och får ett trevligt bemötande.

Rekommenderad guide  Så skapar du en oslagbar kandidatupplevelse Hämta kunskap

7. Kommunikation med arbetsgivaren

54%

upplevde att kommunikationen med rekryteraren och arbetsgivaren var bra senast de sökte jobb.

En fungerande kommunikation under rekryteringsprocessen ger kandidaten rätt förväntningar och håller intresset uppe. God dialog ger också möjlighet för kandidaten att planera sin tid och göra viktiga avvägningar i samband med rekryteringen. Många aktiva jobbsökande är i flera rekryteringsprocesser samtidigt. Om kommunikationen inte fungerar som den ska är risken stor att du tappar kandidaten längs vägen.

8. Visa upp sin kompetens

47%

anser att de fick visa upp sin kompetens under senaste rekryteringsprocessen.

Kompetens är den absolut viktigaste faktorn när det kommer till att rekrytera rätt person till rätt roll. Att kandidater inte upplever att de får möjlighet att visa sina kompetens betyder att företaget löper stor risk att rekrytera på fel grunder. Om kandidaterna inte känner att fokuset ligger på deras kompetens känns processen som slöseri med tid. Det kan också göra att man känner sig orättvist behandlad. Att ha en process som bygger på kompetensbaserad rekrytering är det säkraste sättet att se till att kompetens inte förbises.

Lär dig mer: Vad ska ingå i en onboarding?

9. Insyn i rekryteringsprocessen

26%

upplevde inte att de hade insyn i hur rekryteringsprocessen gick till.

Att processen upplevs som stängd beror oftast på brister i kommunikationen. Genom att upprätthålla en transparent dialog med alla kandidater kan du förebygga känslan av att inte ha någon insyn. Klar och tydlig information om vad som gäller för processen redan från början sätter rätt förväntningar. Att sedan fortsätta informera om status i ansökningsförfarandet, framförallt om något till exempel tar längre tid än väntat, gör att alla känner sig inkluderade och har en tydlig bild av vad som händer i processen.

Statistiken i artikeln är hämtade från Wise Professionals Kandidatrapport från 2017.

Mer läsning från kunskapsbanken