Attraktion

4 tips till en bättre rekryteringsannons

rekryteringsannons

I vårt tidigare inlägg lyfte vi vikten av att HR och marknad arbetar tätt ihop och fördelen av detta samarbete (du hittar inlägget här). Vi tänkte fördjupa oss lite ytterligare i detta samarbete, i ett ämne som rör attraktion och hur ett företag lyckas locka såväl kandidater som nya kunder till sig genom välskrivna annonser eller en unik attraktionsfilm. Genom att i sökandet på sin nästa kollega berätta sin historia samt transparent och enhetligt visa företagets Employer och Consumer Brand är vi övertygade om att fler kandidater kommer hitta sin drömarbetsgivare och fler företag kommer hitta sina drömkandidater.

I en artikel från dagensanalys.se i december förra året fångades vårt intresse av en specifik trend inför 2018 som handlade om ”Djupt innehåll”. Citat: ”Det händer emellanåt att ett digitalt innehåll får ett viralt genomslag. Men under 2018 kommer innehållstrenden att skifta emot att skapa djupare innehåll där inslag av rörlig kommunikation så som film blir en hygienfaktor”.

Attraktion – en fråga för HR, såväl som för marknad

Vi ser en stor potential för HR och marknad att med varandras specialistkompetens bli riktigt vassa på attraktion tillsammans. Detta genom att HR och marknad synkar sina agendor i vad som ska kommuniceras, hur budskapet ska kommuniceras och till vem (vilken målgrupp), för att attrahera så många potentiella kandidater och kunder som möjligt.

För att kunna berätta sin historia med ett djupt innehåll och dessutom göra innehållet rörligt är ett nära samarbete mellan HR och marknad en förutsättning för att kunna lyckas. Ingen är bäst på allt och ju större krav det ställs på relevant och djupt content samt att arbeta målgruppsanpassat, desto svårare blir det. Det blir svårt för HR att själva driva delar som i grunden mer handlar om kommunikation än HR och för marknad att hålla jämna steg med HR som oftast behöver få in kandidater nu. HR och marknad har ju en gemensam målbild: att bygga företagets brand oavsett om det gäller mot potentiella kunder eller kandidater. Här är annonsen oavsett format ett ypperligt tillfälle till marknadsföring.

Fyra konkreta råd på vägen

Vi delar med oss av fyra handfasta tips gällande samarbete kring attraktion och att skapa djupt innehåll, som vi på Wise Professionals själva tog med oss när vi nyligen producerade en attraktionsfilm kopplat till att vi söker en ny VD.

– Hitta den röda tråden i ert budskap: Vilken historia vill ni berätta och hur ska ert brand uppfattas? Filmen eller den skrivna annonsen kommer leva kvar.

– HR + marknad: Använd varandras spetskompetens och utgå från helheten i ert brand (consumer brand + employer brand = one-brand) och se till att annonsen även speglar kravprofilen om det är en specifik tjänst ni söker.

– Om ni väljer film: Låt filmen vara ett komplement till en annons där ni fokuserar på att visa upp företagskultur och -värderingar och liknande.

– Kvalitet: Oavsett om det är en skriven annons eller rörlig är kvalitet A & O.

Är du intresserad av att höra mer om hur vi på Rekryteringsbyrån Wise Professionals arbetar tillsammans; HR och marknad med attraktion och såväl ”traditionella” annonser som film och rörligt? Kontakta gärna Annika Bagge, Branding & Attraction Manager annika.bagge@wise.se eller Camilla Wikland, Head of People & Culture camilla.wikland@wise.se.

Mer läsning från kunskapsbanken