Kandidatupplevelse

Förbättra ditt rekryteringsarbete – 3 tips

rekryteringstips

I denna bloggserie i tre delar kommer vi att dela med oss av de spännande insikter vi fått med oss från årets European Candidate Experience Award, som arrangerades i London den 1 mars av vår samarbetspartner Talent Board. Det här är del två, du kan läsa första inlägget här.

Vår första blogg i serien handlar om en 360 graders kandidatupplevelse. Denna blogg är inriktad på att tydliggöra värdet av att mäta upplevelsen i era rekryteringsprocesser.

Mät och gör rekrytering till en affärskritisk fråga

Bland de företag som belönades för sitt goda arbete med kandidatupplevelse finns en tydlig gemensam nämnare – de mäter kandidatupplevelsen genom alla steg i sina rekryteringsprocesser. Vår uppfattning är att dessa företag är flera steg före svensk praxis vad gäller att använda systemstöd och analysverktyg för att lära känna sina kandidater. Dessa företag har därigenom konkreta mätetal för attraktion och rekrytering som går att knyta direkt till deras affärsmål.

Det hjälper HR att vinna förtroende och skapa en medvetenhet hos ledning och rekryterande chefer. Främst kring värdet av att arbeta med rekrytering på en strategisk nivå och lyfta det till en affärskritisk fråga. En utopi för många HR-avdelningar som vi möter i vår vardag.

Vad ska mätas?

Allt. Varenda steg i processen. Det var svaret vi fick av dem som var där, vilka alla arbetar med attraktion och rekrytering på en strategisk nivå. Allt ifrån hur många som konverteras från karriärsidan och de olika annonssidorna till hur väl den anställde fungerar på plats.

De undersökningar som skickas ut till kandidaterna är anpassade och frågar bara kring en specifik del i processen. Det blir spännande eftersom alla kandidater inte orkar svara på alla frågor. Vissa kandidater svarar på ansöknings- och urvalsprocessen medan vissa svarar på intervju- och återkopplingsprocessen. Vi fick frågan: ”Hur vet ni annars vad ni ska göra annorlunda?” De har såklart helt rätt. Hur ska en organisation veta vad man ska fortsätta med eller göra annorlunda? Processen behöver mätas.

Vi tycker detta är extra spännande eftersom en av våra senaste satsningar inom Wise Professionals är Recruitment Analytics – ett genomlysningsverktyg av din rekryteringsprocess. Med det kan vi visa våra kunder små förändringar som de kan göra i sin interna rekryteringsprocess som ger stor effekt på kvalité, kostnadseffektivitet och arbetsgivarvarumärke. Sedan tidigare har vi själva mätt samt hjälpt våra kunder att mäta deras kandidatupplevelse. Nu behöver vi fundera på hur vi kan stretcha det här ytterligare för att utveckla fler analysverktyg kopplat till rekrytering.

Ta diskussionen vidare

Vill du diskutera eller veta mer om hur du kan mäta och förbättra din rekryteringsprocess? Kontakta gärna Stina Scheller, Kandidatansvarig (stina.scheller@wise.se) eller Carina Johansson, Regionchef Malmö/Öresund (carina.johansson@wise.se).

Mer läsning från kunskapsbanken