ICA: Från ax till limpa – en resa från ”Nära” till ”Maxi”

Eva Östh, chef handlarförsörjning på ICA Sverige AB, och hennes team jobbar med rekrytering av ICA-handlare. De jobbar även med handlarutveckling, vilket innebär att utveckla befintliga och blivande ICA-handlare. I sitt arbete med handlarutvecklingen kartlägger de behov och designar processer. ”Det är lite speciellt eftersom de är egna företagare”, säger Eva.

Vid försäljning av en ICA-butik säljs den tillbaka till ICA Sverige AB, som utser en ny ICA-handlare som kommer att äga och driva butiken. Eva och hennes team gör tillsammans med linjeorganisationen urval och intervjuer för alla ICA:s butiker – Kvantum, Maxi, Supermarket och Nära.

För handlare som driver en mindre butik men som har en tydlig ambition och vilja att kliva mot större affärsutmaningar ville ICA Sverige AB starta ett talangprogram. Att gå från handlare på en Nära-butik, exempelvis, till en Maxi eller Kvantum, är ett stort steg. ”Vi insåg att vi behövde förbereda personerna inför detta och rusta dem på ett bra sätt för att gå från att vara en handlare i en butik med 30–40 medarbetare till en stor med 200–300 anställda”, berättar Eva.

Skräddarsydd lösning

”Vi såg framför oss att vi skulle rekrytera in till ett utvecklingsprogram så att vi kunde identifiera de handlare som hade potential att bli framgångsrika i en sådan roll”, säger Eva. De kom fram till att de ville sätta upp ett så kallat assessment-center, för utvärdering och bedömning av handlarna, där de kunde få en heltäckande bild och minimera subjektiva bedömningar. ”Det var viktigt för oss att få med personer i linjen, som affärschefer eller försäljningschefer på ICA Kvantum och ICA Maxi. Beslut om anställning tas i slutändan av dem, HR är en stödfunktion i processen.”

”Vi hade initialt en naiv tanke att kunna organisera och styra detta själva, men insåg att logistik och allt det praktiska skulle bli för mycket.” ICA har sedan tidigare samarbetat med Wise Professionals och det fanns bra referenser internt. ”Vi kontaktade er med idén, sedan växte konceptet växte fram under möten i samarbetet med er”.

Att sätta kravprofilen var ett viktigt moment. Att personer i linjen var med redan tidigt i processen var också av betydelse för att vara överens från början om vilka beteenden ICA sökte och vad som skulle mätas.

ICA gick ut internt till alla ICA Nära- och ICA Supermarket-handlare och ställde ett antal frågor innehållande bland annat motivering till sin ansökan till programmet och hur man arbetade utifrån ICA:s kultur och värderingar idag. Av 57 inkomna ansökningar gjorde ICA själva ett urval där de valde ut 20 personer som skulle få komma till assessment-centret hos Wise Professionals.

Assessment Center

Innan assessment-dagen fick deltagarna begåvnings- och personlighetstester från Wise Professionals att genomföra och använda som underlag för dagen. Väl på plats genomgick kandidaterna 4 moment:

  1. Återkoppling på testresultaten av en Wise Professionals-konsult
  2. En kompetensbaserad intervju genomförd av en Wise Professionals-konsult
  3. Deltagarna fick ett individuellt Business Case med utgångspunkt i en ICA-butik. De fick 45 minuter på sig att förbereda en redogörelse hur de skulle ta sig an uppdraget, som sedan presenterades inför ICA-teamet, HR samt linjechefer.
  4. En samarbetsövning i grupper om fem deltagare, som övervakades av både representanter från Wise Professionals och ICA.

Efter dagens slut sammanställde och synkade representanterna från ICA och Wise Professionals alla intryck. Varje moment och respektive person poängsattes baserat på underlaget och den gemensamma bedömningen av de olika momenten. ”Vi hade lite beslutsångest hur vi skulle vikta de olika momenten – de kompetensbaserade intervjuerna var mest utmanande. Vi valde ut de tolv som skulle gå vidare baserat på totalpoängen, men där vissa moment viktades lite högre”, berättar Eva.

”Vi tycker att det var en väldigt professionell dag och deltagarna har återkopplat att de hade en positiv upplevelse av upplägget.” De tolv som gick vidare efter dagen är nu ungefär halvvägs genom sin utbildning och förhoppningsvis blir flera av dem framgångsrika handlare för någon av ICA:s större butiker i framtiden. ”Den allra största vinsten för oss har varit att vår interna process stärktes i samarbetet mer er. Vi fick tillfälle att dissekera vad vi letar efter för kompetenser i dessa roller och hitta en samsyn kring hur vi arbetar med rekrytering.” Eva berättar om ytterligare en vinning från dagen; att linjecheferna som var med under dagen också fick chansen att utveckla sin rekryteringskompetens.

Taggar

”Vi tycker att det var en väldigt professionell dag och deltagarna har återkopplat att de hade en positiv upplevelse av upplägget.” Eva Östh, chef handlarförsörjning.

Några andra av våra case