Rekrytering till JM

På JMs Avdelning för Miljö och Hållbarhet arbetar man för att driva en hållbar samhällsutveckling. En viktig funktion hos en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Läs mer om hur vi på KIMM fick möjlighet att stötta JM i rekryteringen av en kommunikatör. 

Smal men viktig profil

”Nu söker vi en kommunikatör med uppgift att samordna koncernens kommunikation inom miljö- och hållbarhetsområdet.” Så löd annonstexten. Men bakom annonsen fanns mer information att hämta. Det här var en ny roll för JM, berättar Olivia Rehn ansvarig rekryteringskonsult på KIMM. En chans att göra skillnad och att möjlighet att påverka såväl externt som internt. Det JM behövde var en person som kunde tanka av kunskap från de sakkunniga experterna och omvandla informationen till effektfull kommunikation i alla kanaler. Vi sökte en skicklig kommunikatör med erfarenhet från såväl extern som intern kommunikation. Samtidigt behövde personen i fråga ha kompetens inom miljöområdet, förståelse för hållbarhetsredovisning och kommunikation kring frågor som rör CSR och miljöarbete.

Profilen var inte helt enkel att hitta, berättar Olivia vidare. Med flera specifika önskemål som skulle uppfyllas blev det snabbt ett relativt litet urval att arbeta med. I rekryteringar där vi efterfrågar specialistkompetens har vi normalt sett ganska få ansökningar och så var det även den här gången. Däremot ser vi att det finns ett ökande intresse bland kommunikatörer att arbeta med just miljö- och hållbarhetsfrågor. Det tillsammans med att de sökande hade relevant bakgrund och kompetens underlättade mycket i vårt urvalsarbete. Vi hade få men rätt kandidater i urvalet.

Speedintervjuer för att lära känna teamet

Vi inledde processen med att hålla speedintervjuer med alla medarbetare på miljöavdelningen, berättar Olivia. Speedintervjuer ger oss en känsla av vilka teamet är, kontexten den framtida medarbetaren ska jobba i. Det är inte en process som ska generera några ändringar i kravprofilen, tvärtom så kompletterar speedintervjuerna med de mjuka värdena. Vi får snabbt en förståelse för företagskultur och önskvärda personliga egenskaper. Information som skapar ett stort mervärde för de kandidater som senare kommer ingå i processen och ett arbetssätt som är uppskattat av både teamet och den rekryterande chefen. Vi är övertygade om att det här arbetssättet involverar alla parter på ett bra sätt. Att vi lägger en grund för att den framtida medarbetaren matchar personlighetsmässigt med teamet och därmed tenderar att stanna och trivas under en lång tid.

Taggar

”För oss på JM blir det allt viktigare att kommunicera kring hur vi arbetar med hållbarhet. Vi skapade därför en helt ny strategisk tjänst som både har kompetens inom kommunikation och hållbarhet – lite unikt i branschen idag. KIMM var ett ovärderligt stöd i att forma den nya tjänsten, att hitta rätt kandidater och i arbetet genom hela urvalsprocessen.” Per Löfgren, Hållbarhetschef