Rekrytering av HR-chef

Går det att arbeta med affärsdriven HR i en värderingsstyrd organisation? När SOS Barnbyar planerade för ny rekrytering av HR-chef passade de på att väva in kommersiella intressen i rollbeskrivningen. SOS Barnbyar sökte efter en ny kollega med affärsmässig framtoning som också kunde bidra med nya ögon och utveckla verksamheten.

Affärsdriven HR i en ideell organisation

Att allt fler värderingsstyrda organisationer anammar ett affärsmässigt tänk är inte en nyhet menar Kelly Chau, rekryteringskonsult på Wise Professionals. Jag ser att det finns ett växande intresse att förena ideella och kommersiella intressen för att nå framgång.

Mitt intryck är att SOS Barnbyar, i den här rekryteringen, lyckades väldigt bra med att balansera just business och välgörenhet. Det affärsmässiga tänket har varit ett starkt inslag i rekryteringsprocessen – hela vägen från kravprofil till urval, intervjuer och personbedömning.

Screeningtester för att behålla objektivitet

Redan innan vi startade rekryteringsprocessen förstod vi att det fanns specifika förutsättningar att ta hänsyn till i urvalsarbetet. Person vi letade efter behövde inte ha erfarenhet från den egna branschen, snarare sökte vi en person som kunde komma in med nya ögon och tänka utanför boxen. Dessutom, berättar Kelly, ser vi ofta en tendens till att mängden ansökningar ökar när vi arbetar med starka arbetsgivarvarumärken och en attraktiv roll.

I det här fallet valde vi att skräddarsy rekryteringen efter just det behovet och sätta in screeningstester i ett tidigt skede. Vi valde en kombination av färdighetstestet Matrigma och MAP som är ett personlighetstest. Det sammanlagda resultatet av de båda testerna gav oss en rättvis matchning av kompetensprofiler och vi kunde säkerställa en objektiv första bedömning av kandidater.

 

Taggar

SOS Barnbyar arbetar i 135 länder med de allra mest utsatta barnen; de som saknar, eller som riskerar att förlora, förälders omvårdnad. En av de viktigaste komponenterna i vårt arbete är kombinationen av engagemang och professionalitet. Det gäller alla medarbetare, från medarbetare i fält till personal i Sverige och därför är det viktigt för oss att det engagemanget och professionaliteten också avspeglas i HR funktionen, säger Catharina Gehrke, generalsekreterare SOS Barnbyar.

Catharina Gehrke, Generalsekreterare SOS Barnbyar

Några andra av våra case