Chefer och specialister

Vi på Wise Professionals har nischat oss inom ett antal specifika specialistområden: HR, lön, ekonomi och finans, marknad och kommunikation, Business Administration samt inhouse-rekrytering. Vi specialiserar oss även inom en bredd av roller som inte faller under något av våra övriga specialistområden. Vi ser ett stort behov av stöd i rekrytering och konsultuthyrning inom områden såsom projekt, inköp, strategi & ledning.

 

Kontakta oss

 

Så attraherar vi rätt kandidater

Vår metod i rekryteringsarbetet är kompetensbaserad rekrytering och vid bedömning av kandidater lägger vi stort fokus på professionen och de kompetenser som är signifikanta för rollen, snarare än huvudfokus på just branscherfarenhet. För att attrahera rätt kandidater använder vi annonsbaserad rekrytering via vår egen webbplats, jobbsiter och sociala kanaler. Med sponsrade inlägg och annonser i utvalda kanaler riktas annonseringen mot din målgrupp. Wise Professionals styrka ligger även i våra stora nätverk och egna kandidatdatabaser, därför publicerar vi även annonser på vår webbplats.

Exempel på roller vi rekryterar inom chefer och specialister: 

 • Projektchef
 • Projektledare
 • Inköpschef
 • Inköpare
 • Verksamhetsutvecklare
 • Designchef
 • Analytiker
 • Affärskonsult och rådgivare
 • Fastighetschef
 • Centrumledning
 • Compliance
 • Logistik och tekniknära tjänster

 

Vi som rekryterar är seniora konsulter med bred kompetens och varierad branscherfarenhet av verksamhetsförståelse och affärsnytta. Vi bistår med stöd i hela eller delar av rekryteringsprocessen där tester alltid är en del av helheten. Vi är certifierade i och utför bland andra personlighetstester, färdighetstester, logik- och analystester med mera.

 

Kom i kontakt