Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Du kan läsa mer om dem samt konfigurera dina inställningar
Skip to content

Customer case – Envac

Rätt förutsättningar för en snabb och träffsäker rekrytering

Bakgrund

Envac är ett av de mest innovativa företagen inom den globala industrin för automatiserad insamling av avfall. Med visionen att skapa smartare städer, förbättra livskvalitén idag och lämna en grönare planet för kommande generationer. Under 2021 befann sig ekonomiavdelningen på Envac i en expansionsfas och behövde på kort tid hitta kompetent personal som passade in i laget. Per-Anders Bohman, ekonomichef på Envac, valde att ta hjälp av Eqonomy och Lisa Kayser.

Baserat på Envacs utmaning och akuta behov kom Lisa och Per-Anders fram till att den perfekta lösningen: en initial konsultlösning med chans till direkt rekrytering efter 8 månader. På så sätt kunde en resurs vara på plats så snabbt som möjligt.

”Jag har tidigare använt många olika byråer med olika resultat. I detta fall var tidsaspekten extra viktig och vi hade inte tid att hamna fel. Därför valde jag att vända mig till er på Eqonomy som jag varit väldigt nöjd med vid tidigare tillfällen.”

Per-Anders Bohman, ekonomichef på Envac

Kundens förväntningar på en rekryteringspartner

  • Djup förståelse för vår verksamhets behov.
  • Tydlig kommunikation och transparens under processens gång.
  • Snabbt agerande och förmågan att hitta passande kandidater.

Vi ställde några frågor till Per-Anders Boman, ekonomichef på Envac

2 snabba frågor om utmaningarna

Vad var er största utmaning och varför valde ni att ta hjälp av extern byrå?
Utmaningen vi stod inför var att på kort tid hitta kompetent personal som dessutom passade in i vårt lag.

Hur gick det till när ni gjorde valet av extern byrå?
Jag har alltid kontakt med olika rekryteringsbyråer och har tidigare använt flertalet byråer med olika framgång. Men eftersom vi inte hade tid eller möjlighet att hamna fel med rekryteringen den här gången så vände jag mig till er på Eqonomy som jag varit väldigt nöjd med vid tidigare tillfällen. Det är en stor utmaning att hitta rätt person som passar in i det lag man redan byggt på kort tid. Därför tyckte jag det var en bra lösning som vi kom fram till, att först ta in en konsult för att säkerställa att det rätt person på rätt plats för att därefter ha möjlighet att anställa personen framöver.

2 snabba frågor om upplevelsen

Vad är viktigt för dig under en rekryteringsprocess med en extern partner?
Jag tycker det är avgörande att partnern har förståelse för våra behov, en tydlig kommunikation och transparens samt snabbt agerande och förmågan att hitta passande kandidater. I jämförelse med andra byråer är Eqonomy väldigt professionella och har förmågan att snabbt hitta passande kandidater. Vi blir professionellt bemötta och får våra behov tillgodosedda på ett effektivt sätt.

Vad har samarbetet med Eqonomy lett till?
Vi har fått in skräddarsydda kandidater på väldigt kort tid som kunnat leverera och utvecklas över tid tillsammans med oss.

Resultatet då?

Vad har kunden sett för resultat? 

“Lisa hjälpte oss att hitta rätt pusselbit väldigt snabbt. För oss var det en fördel att ta in en konsult först, men vi trivdes så bra med Iryna att vi sedan valde att anställa henne hos oss. Konsulterna som Eqonomy har hjälpt oss hitta har gjort oss mer effektiva och bidragit till att höja kvaliteten på vår avdelning.” Säger Per-Anders.

Ur konsultens perspektiv:

Intervju med Iryna Shevchuk

”Jag är så tacksam till Lisa att hon gav mig den här chansen och såg potentialen i mig. Jag hade många intervjuer, Lisa var den som verkligen såg något i mig och det är jag mycket tacksam för.”

Det berättar Iryna Shevchuk när vi träffades för några veckor sedan för att prata om hennes tid som konsult hos Eqonomy. Iryna kom i kontakt med Eqonomy och Lisa Kayser via LinkedIn. 

”Vi fick kontakt och bokade ett möte, det gick mycket snabbt och var professionellt. Under intervjun ställde Lisa flera frågor om mig och min familj och min bakgrund. Jag förstod efter när Lisa återkom med flera förslag på roller att hon verkligen ville lära känna mig som person. Hon tog reda på mina drivkrafter, styrkor och svagheter och hittade därefter den perfekta arbetsplatsen för mig.”

Det perfekta första konsultuppdraget för Iryna blev som ekonomiassistent hos Envac där Iryna snabbt visade framfötterna i rollen och utvecklades med stormsteg. Hennes drivkraft att ständigt lära och utvecklas resulterade i att Envac efter åtta månader valde att anställa Iryna. Iryna tog även möjligheten att utvecklas inom andra områden så som lön och HR, något hon visade sig ha både intresse och fallenhet för. Idag jobbar Iryna som HR- och Accountant Assistant.

Rekrytering är ett hantverk

Att matcha rätt kompetens med rätt företag är ett hantverk, det är lite som att lägga ett pussel. Saknas en eller flera bitar är det svårt att se hela bilden. I dagsläget händer det otroligt mycket på marknaden och företagens behov av att hitta rätt person snabbt är stort. Vi på Eqonomy jobbar hela tiden med att ha våra talanger redo så att vi kan hjälpa företag med det de behöver – i rätt tid. Söker du en ny stjärna till ditt team? Tveka inte att höra av dig till oss!

Se filmen om Envac

Inspiration

Ta del av mer inspiration
Blogg

Lönekartläggning – syfte, krav och nytta för dig som arbetsgivare

Nytt år innebär att planera och avsätta tid för de återkommande HR-processerna, till exempel lönekartläggning, medarbetarundersökning, medarbetarsamtal och talent review. Här kommer vi att titta närmare på just lönekartläggningen. Vad är syftet med att genomföra lönekartläggning, hur ser det ut med löneskillnader mellan kvinnor och män och hur ska arbetet genomföras? Vi har dessutom frågat en expert inom området, Eva Wagner produktchef på Simployer, för att titta närmare på vanliga fallgropar samt vilka vinster som arbetet med lönekartläggning kan ge.
Blogg

45% ser kultur och ledarskap som största utmaningen med hybridarbete

Vi har gått från att ställa om snabbt, fokusera kortsiktigt och hålla ut – till att vara i ett nytt normalläge där modellerna för hybridarbete är här för att stanna. När vi nu står här, i början av nästa fas i arbetslivet, vilka är de största utmaningarna? Vi ställde frågan på LinkedIn och fick 194 svar.
Blogg

Hybridarbete – vilka delar behövs för att det ska fungera?

Hybridarbete är det nya formatet för många arbetsplatser och en övergång till det som permanent arbetsmodell kan resultera i både bättre och sämre resultat. Vad innebär det för HR som funktion att arbetet bedrivs i hybridformat och vilka delar behövs för att det ska fungera?
Event

Wiseful learning – People Transformation med Kelly Chau och Christian Ward

House of Wise
Blogg

Trender inför 2023 – People Analytics, kryptovalutor och real-time payments

2023 närmar sig och affärsplaneringarna börjar ta form. Gemensamt inför nästa år för många av våra kunder är att förbättra hur de arbetar med data och analys. People Analytics och Datainformerad HR är ett hett ämne just nu. Här kommer våra löneavdelningar spela en stor roll. Lön sitter nämligen på mycket kvalitativ och spännande data och kan bidra till att HR och resten av organisationen arbetar faktabaserat.
Blogg

Har du råd att låta kompetensförsörjningen stå tillbaka?

Många organisationer upplever att det mitt i allt här och nu är svårt att avsätta tid till att planera verksamhetens långsiktiga kompetensbehov. Har vi råd med det? Vilka risker finns det? När vi inte arbetar aktivt med kompetensförsörjning blir behoven till sist akuta, rekryteringskostnaderna ökar och vi tappar långsiktig konkurrenskraft. Det påverkar dessutom vår attraktion som arbetsgivare.
Blogg

Ta vara på konsultens kompetens medan ni har hen där!

Värdet av att ha en konsult på plats kan bli så mycket större än bara resultatet av konsultens eget arbete. Under konsultperioden har ni till exempel möjlighet att få syn på fler perspektiv, skapa kompetensutveckling och få värdefull input kring olika områden.
Blogg

Affärsplanera kompetensförsörjningen

I affärsplaneringsarbetet får frågor kring kompetensförsörjning allt mer utrymme. Både för att behovet av digitalisering kräver delvis ny kompetens, och på grund av att kompetensgapet på arbetsmarknaden ökar allt mer. Hur ska vi planera för att ha tillgång till rätt kompetenser framåt
Blogg

Roller som blir avgörande för din organisation under en lågkonjunktur

Under utmanande tider är det naturligt att förhålla sig mer avvaktande, bromsa in och inte ta för stora risker. Men att parallellt satsa på kompetens och nya utvecklingsvägar har visat sig vara den stora skillnaden mellan organisationer som kommer ut ur kriser som vinnare och organisationer som kommer ut som förlorare. Det handlar om att lyckas med den svåra balansen mellan gas och broms.
Blogg

Hur hanterar ni kompetensgap på kort sikt?

Parallellt med planeringen av kompetensförsörjning på lång sikt behöver de kompetensgap som finns redan nu hanteras. Vi har precis tagit oss igenom flera turbulenta år och står inför en fortsatt utmanande period, där det blir extra viktigt att prioritera rätt. Hur kan vi avgöra vilken kompetens som är kritisk nu och vad som går att skjuta upp?
Blogg

Så kan du minimera risk när lågkonjunkturer kommer!

Ett sätt att minimera risk under osäkra perioder är att välja konsultlösningar framför att rekrytera. Att ta in en konsult är i sig en lösning som skapar mer flexibilitet i att skala upp och skala ner, men det behöver inte per automatik innebära att ni får det värde eller resultat ni förväntat er och som är jämförbart med att rekrytera. Hur menar vi nu? Jo, även en konsultlösning behöver bli rätt för att det ska bli den riskminimering ni är ute efter.
Guide

Mall: Policy för distansarbete

Det här är Wise Professionals mall som du kan använda dig avför att skapa en policy för distansarbete i ert företag ellerorganisation. Här finns förslag på vad du kan ta upp irespektive kapitel, samt exempel från den policy fördistansarbete som Wise Group själva har tagit fram för helakoncernen. För att använda mallen klickar du helt enkelt påtexterna och byter ut Wise Groups innehåll mot ditt eget.
Guide

Den stora handboken för rekrytering inom lön

Det är ingen hemlighet att det är en utmaning att hittalönespecialister idag. Kunskap och färdigheter inom lön ären färskvara, och såväl nyexaminerade lönekonsulter somspecialister med många år i bagaget behöver hålla sig ständigtuppdaterade gällande regelverk, lagar och avtal för lön.
Guide

9 HR-frågor krisen kommer förändra – så förbereder du dig

På kort tid har alla tvingats ställa om. Oavsett hur förberedda vihar varit har vi gjort en övergång till helt digitala möten och viarbetar mer flexibelt än någonsin. Planer för digitalisering sommånga har skjutit på framtiden har genomförts på rekordtid.Samtidigt har många behövt organisera om. Men vad betyderde här snabba förändringarna för vår framtid? Och vilkakonsekvenser får det för dig som ansvarar för HR och rekrytering?
Guide

Den stora guiden till testverktyg

För att hitta den kandidat som är bäst lämpad för rollen bör duanvända dig av flera urvalsmetoder i din rekryteringsprocess. Enbra och rättvis urvalsprocess där kompetens står i fokus ökarsannolikheten att du hittar rätt kandidat som passar i rollen pålång sikt.
Guide

Så skapar du en oslagbar kandidatupplevelse

Har du någon gång reflekterat över hur ert varumärke påverkasi en rekrytering? Bra! Då tillhör du en av de arbetsgivare somligger i absolut framkant. Kanske har ni till och med börjatarbeta med kandidatupplevelse och upplever redan nu att ni harlättare än andra arbetsgivare att attrahera de bästa talangernapå arbetsmarknaden. Om du inte alls har börjat fundera överdet här med kandidatupplevelse – här får du några tips för attkomma igång.
Guide

Att införa och upprätthålla en företagskultur

När arbetet med att definiera företagskulturen är klartbörjar den riktiga utmaningen – att implementera kulturen iorganisationen. Ska du introducera en ny företagskultur? Ellerhar ni redan en grym kultur som du vill upprätthålla? Härligt!När det görs på rätt sätt kan det verkligen skapa magi för bådemedarbetare och bolagets resultat. Genom bra planering kan dubygga en strategi för att hålla företagskulturen levande. I denhär guiden hittar du våra bästa tips kring hur du kan jobba medföretagskultur på lång sikt – för att bygga ett starkt EmployerBrand.
Guide

Hemligheten bakom en attraktiv företagskultur

När arbetet med att definiera företagskulturen är klartbörjar den riktiga utmaningen – att implementera kulturen iorganisationen. Ska du introducera en ny företagskultur? Ellerhar ni redan en grym kultur som du vill upprätthålla? Härligt!När det görs på rätt sätt kan det verkligen skapa magi för bådemedarbetare och bolagets resultat. Genom bra planering kan dubygga en strategi för att hålla företagskulturen levande. I denhär guiden hittar du våra bästa tips kring hur du kan jobba medföretagskultur på lång sikt – för att bygga ett starkt EmployerBrand
Guide

7 sätt att attrahera rätt medarbetare

För att lyckas rekrytera morgondagens kompetens behöver dusom arbetsgivare visa på meningsfullhet, en stark kultur ochengagera dig i medarbetarnas välmående. Men du behöverockså hitta rätt sätt att nå ut till de målgrupper du vill rekrytera.Vilken metod du använder dig av ska matcha både målgruppensintresse och rollen du rekryterar för. Att bara posta en länk till enklassisk platsannons räcker inte längre. Här är sju bättre sätt attattrahera rätt medarbetare.
Blogg

Planera kompetensförsörjning inför en lågkonjunktur

Framför oss har vi enligt Konjunkturinstitutets bedömning en flerårig lågkonjunktur, som följd av både covid19-pandemin och konsekvenserna av kriget i Ukraina. Vi har tidigare tittat tillbaka på hur kompetensförsörjningen generellt har påverkats av tidigare lågkonjunkturer och kriser, och på vad vi hade med oss in när vi ställdes inför allt som coronakrisen innebar. Vi konstaterade att obalansen i matchningen på arbetsmarknaden, i efterfrågan och tillgänglig kompetens, har ökat de senaste åren och att en högre arbetslöshet inte har gjort det lättare för företag och organisationer att anställa rätt kompetens. Bristen på rätt kompetens fortsätter att vara det största hindret för tillväxt. Hur kan vi då tänka och agera inför ett fortsatt ansträngt läge och flera år av lågkonjunktur? Och hur kan vi arbeta både långsiktigt strategiskt samtidigt som vi förbereder oss på en kortsiktigt osäker marknad?
Ta del av mer inspiration