Frukostseminarium om lönekartläggning

Välkommen på frukostseminarium om lönekartläggning!

När: 26 september 2019 kl. 08.00-09.00!

Plats: Akademibokhandeln, Mäster Samuelsgatan 30 (ingång via bokcaféet K-Märkt)

Varför ska man göra en lönekartläggning? Vad säger lagen? Vilka är de olika momenten i genomförandet? Seminariet vänder sig till alla som är involverade i lönekartläggning eller behöver fräscha upp sina kunskaper. Eva Wagner, Edge HR, som håller seminariet har stor erfarenhet av att genomföra lönekartläggningar i små och stora verksamheter inom privat och offentlig sektor.

Varmt välkommen!

Anmälan

Fler event