Öppen rekryteringsutbildning | Göteborg 25 september

Med Wise Professionals rekryteringsutbildning får du verktyg och inspiration som hjälper dig att fatta säkrare anställningsbeslut och därmed göra mer lyckade rekryteringar. Detta leder i sin tur till minskad personalomsättning och bättre lönsamhet.

Kompetensbaserad rekrytering hjälper dig att fokusera på vad som är avgörande för de roller du rekryterar till och möjliggör en mer rättvis, ickediskriminerande rekryteringsprocess. Vi lovar också nya insikter i vad du som chef kan göra för att påverka kandidatupplevelsen

HUR? Under tre timmar får du ta del av våra och andra organisationers erfarenheter och praktiska tips men även forskning och studier inom Talent Management. Vi varvar teori med övningar, film och diskussion. När du går ifrån utbildningen är vår förhoppning att du ser potentialen i att rekrytera kompetensbaserat och att skapa en kandidatupplevelse som speglar din organisations Employer Brand.

PLATS: Wise Professionals lokaler på Kungsgatan 20, 7 vån, Göteborg

KOSTNAD: 5000 kr ex moms

Anmälan görs till rekryteringsskolan@wise.se. Ange datum i din anmälan.

Vi ses!

 

 

Fler event