Event

Lönefrukost – Tidsystemet – en viktig del av löneprocessen

Tidsystemet – en viktig del av löneprocessen

Tidsystemet skapar grunden till löneunderlaget men kvaliteten kan vara bristfällig. Varför är det så och vems ansvar är det att uppgifterna i tidsystemet stämmer?

Vi bjuder in till frukostmacka och kaffe/te kl. 08.00 och minglar fram till kl. 08.30 då våra föreläsare börjar prata. Vi avslutar ca 09.30.

Anna Westerlind och Roger Lötell är författare till boken Vart tar tiden vägen? En bok om systemstöd för arbetstid. De är båda experter på tidsystem och implementationer och har lång erfarenhet av att jobba med dessa frågor i olika verksamheter, Anna i konsultrollen på leverantörssidan och Roger i konsultrollen på beställarsidan.
Under en timme lyfter de ett antal viktiga frågeställningar för att ge dig som lönespecialist en ökad förståelse för varför det glappar mellan ”tid och lön”. Den sista kvarten svarar Anna och Roger på frågor från deltagarna.

Fyra frågeställningar som kommer att behandlas under seminariet:

  • Ett tidsystem blandar samman verksamhetens kärnprocesser för planering och uppföljning med kollektivavtalen och arbetstidslagen. Vilka frågeställningar skapar denna mix som kan ge upphov till olika löneunderlag för medarbetarna?
  • Nästan alla avvikelser som rapporteras i tidsystemet påverkar lönen. Det är oftast den anställda som rapporterar och chefen som attesterar. Var ligger då ansvaret för att tolka lokala och centrala avtal?
  • Attest i tidsystemet är en signatur på en kostnad för verksamheten. Vad händer vid en förändring i organisationen och vem ska attestera löneunderlag för inlånade och utlånade medarbetare?
  • Tid och lön hör samman. Vilka är fallgroparna när sena ändringar inkommer och lönefilen redan är skickad?

Löneseminariet är validerat av Srf konsulterna och ger auktoriserade lönekonsulter en aktualitetstimme