Wiseful Engage

Givet den förändrade riskbedömningen för ökad allmän spridning i Sverige av covid-19 och den osäkerhet som nu råder har vi beslutat att ställa in Wiseful Engage som skulle ha ägt rum den 2 april.

Vi hoppas få återkomma senare i höst med liknande event i någon form, där vi bjuder in föreläsare som delar kunskap och inspiration kring kultur, engagemang och belöningsmodeller.

Fler event