sofie johansson

Film

Medarbetarundersökningar och fakta kring engagemang

Wiseful - Sofie

Medarbetarundersökningar och fakta kring engagemang – Hur får du dina medarbetare att stanna? Finns någon magisk formel för att mäta engagemang? Vilka är de viktiga sambanden, hur bedömer vi fakta? Vilka drivkrafter gör att medarbetare är nöjda respektive missnöjda?

Vi undersöker detta genom att intervjua Sofie Johansson, analytiker på Brilliant.