Employer Branding

9 HR-frågor krisen kommer förändra – så förbereder du dig

Vet du vilka HR-frågor som måste prioriteras under och efter krisen? Coronapandemin har gjort att alla behövt tänka till och ställa om och ingen bransch står opåverkad. HR kommer spela en viktig roll i att se till att företagen har vad som krävs för att hänga med i utvecklingen – och du som jobbar med HR och rekrytering står i förändringens centrum. Det sker redan stora omorganiseringar och nu är det viktigare än någonsin att se över vad ni som företag står för. Men också fundera på vilket företag ni vill vara när corona är över. Vår guide tar upp nio prioriterade HR-frågor som du behöver ha koll på för att ta bolaget in i framtiden. Ladda ner guiden för att ligga steget före och planera för det nya normala!

Hämta guiden
Rekryteringsföretag Göteborg registrera

01.

Vi kommer fortsätta arbeta remote

Digitala möten i morgonrock kommer vi få vänja oss vid. Vissa uppskattar det, andra längtar tillbaka till det ”vanliga” kontorslivet. För att hitta en långsiktig lösning behöver HR se över när vi eventuellt ska komma tillbaka till kontoren och varför. Riktlinjer kommer att behövas för både arbete på kontoret och i hemmet.

02.

Ett större behov av transparens krävs

Det finns ett ökat krav på insyn i företag idag. Nyfikna kandidater kan och kommer att kolla upp er och fundera på om ni är något för dem. Därför kommer ni att behöva arbeta ännu mer fokuserat med ert Employer Brand framöver för att vara en attraktiv arbetsgivare i det nya landskapet.

03.

Det datadrivna är det nya svarta

Vi kommer att jobba mycket mer datadrivet även inom HR-avdelningarna. Vi kommer fatta beslut som HR inte riktigt ansvarat för tidigare men som vi kommer behöva göra. HR kommer på ett helt annat sätt att kunna basera sina processer på data. Räkna alltså med att höra mer om People Analytics framöver.

Förbered dig redan idag

HR spelar en stor del i den förändring som just nu pågår, och du behöver förbereda dig för de nya omständigheterna så fort som möjligt. När du har läst guiden kommer du ha en bättre översikt över vad du bör prioritera framåt för att framtidssäkra er HR-avdelning.

Get Wise

Hämta din guide