Kompetensbaserad rekrytering

Den stora guiden till testverktyg

En kvalitativ och rättvis rekryteringsprocess sätter kompetens i fokus. Genom att komplettera intervjuer och övriga delar med tester får du ett faktabaserat underlag som hjälper dig att fatta rätt beslut. Men det är inte alltid så enkelt att veta vilka test du ska använda dig av. Vissa tester är bra för grupp- och ledarskapsutveckling, men det betyder inte att du ska använda dem vid rekrytering. För att kunna göra en kvalitativ bedömning av kandidaten är begåvningstester och personlighetstester mest träffsäkert. Men även här finns en uppsjö av leverantörer och tester av olika kvalitet på marknaden. Så, hur väljer du rätt test? Och måste du använda båda typerna? I den här guiden reder vi ut alla frågetecken kring rekryteringstester. Vi beskriver de olika testerna och ger konkreta tips på vad du bör tänka på när du ska välja. Ladda ner guiden och hitta rätt testverktyg för er rekrytering!

Hämta guiden
registrera

01.

Testernas roll i en kompetensbaserad rekryteringsprocess

De kompetenser som är viktiga för en viss roll bör gå som en röd tråd genom rekryteringsprocessen. Personen som bäst matchar dessa kompetenser kommer ha stor möjlighet att lyckas i rollen. Tester är en viktig del i att välja kandidater som matchar kompetenserna som eftersöks.

02.

Normativa och ipsativa personlighetstest

Det finns olika typer av personlighetstest, normativa som mäter egenskaper, och ipsativa som mäter typer. Vi går djupare in på respektive test och förklarar vad vi anser är bäst att använda sig av i rekryteringssammanhang.

03.

Svårigheten att mäta begåvning

Begåvning kan mätas på olika sätt. I det här sammanhanget handlar det inte om att vara exempelvis språkligt begåvad utan om den kognitiva förmågan. Hur en kandidat kan se logiska samband och dra slutsater. Vi förklarar hur ett bra begåvningstest bör vara upplagt för att lyckas med detta.

Get Wise

Hämta din guide