Attraktion, Kompetensbaserad rekrytering

Den stora handboken för rekrytering inom lön

Känner du den moderna lönemedarbetaren? I takt med att lön ständigt förändras kommer också rekryteringen av dina framtida medarbetare utvecklas. Lön får en allt mer rådgivande och analytisk roll i många organisationer och samtidigt får de flesta allt större behov av att göra omfattande digitala förändringar. Därför är det viktigt att du redan nu är förberedd på det som komma skall. Den här handboken tar bland annat upp hur du som lönechef kan fastställa, attrahera och behålla rätt kompetens i löneteamet, samt vad som krävs för att skapa en lyckad rekrytering från start till mål. Ladda ner guiden för att läsa mer om hur du lägger grunden för framtidens bästa löneavdelning.

Hämta guiden

01.

Framtidens bästa löneavdelning

Löneavdelningen kommer att fortsätta få en mer strategisk och kontrollerande roll i många företag. Framöver kommer resurser att läggas på såväl utveckling av system som att skapa digitala lösningar. När hanteringen av lön bli enklare, blir rollen också mer komplex och konsultativ.

02.

Tydlig kravspecifikation är A och O

Det är först när du vet vem du letar efter som du kan börja sökandet efter rätt kandidat till er löneavdelning. Inte minst de mjuka värdena blir alltid viktigare när det kommer till att rekrytera – och behålla – er nya medarbetare. Med en tydlig kravspecifikation håller du rätt fokus under hela rekryteringsprocessen.

03.

Kompetenskartläggning för bästa utveckling

För att kunna hänga med i den snabbt skiftande utvecklingen inom lön krävs det att du hela tiden får in ny kunskap i gruppen. En kompetenskartläggning påvisar de kunskaper som finns inom gruppen idag och var ni behöver rusta er bättre inför framtiden.

Var redo för förändringarna

Det händer mycket inom lön och rollerna inom avdelningen är under stor förändring. För att kunna attrahera rätt kompetens måste du vara förberedd på kraven och förväntningarna framåt. När du har läst den här guiden kommer du att ha bättre förutsättningar för era framtida rekryteringsprocesser och hur ni säkrar kompetens till er moderna löneavdelning.

Get Wise

Hämta din guide