Employer Branding

Mall: Policy för distansarbete

Arbetsplatser världen över anpassar sig nu till helt nya omständigheter för att säkerställa medarbetarnas hälsa och välmående på jobbet – både på kontoret och på distans. Med en övergripande policy för distansarbete kan du definiera hur er verksamhet tänker och agerar kring framtidens arbete. Samtidigt blir det enkelt för chefer och medarbetare att veta vilka möjligheter och förutsättningar som finns, och att följa samma uppsatta riktlinjer.

Med hjälp av den här mallen kan du forma din egen policy för distansarbete och låta den vara till hjälp i vardagen – både på kort och lång sikt. Ladda ner mallen, inspireras av våra exempel och fyll enkelt i vad som gäller för er organisation!

Hämta guiden

01.

Syfte, mål och bakgrund för er policy

Förtydliga syfte och mål med din policy för distansarbete, och vad som ligger till grunden för era riktlinjer. Beskriv vad policyn ska användas till, vilka som påverkas av den och hur ni ska arbeta med den praktiskt över hela organisationen – både nu och framåt.

02.

Riktlinjer och rekommendationer kring distansarbete vs kontorsarbete

Hur säkerställer ni en trygg och säker arbetsmiljö – både på kontoret och hemma? Här utvecklar ni kring vad som gäller för arbete på de olika platserna, och vilka krav och förväntningar som finns både på medarbetarna, och på er som arbetsgivare, för att ni på bästa sätt ska kunna tillgodose de behov som finns kring exempelvis hälsa och välmående.

03.

Utvärdering och uppföljning

Ingen policy är användbar om den inte används av hela verksamheten. I policyn kan ni med fördel beskriva hur ni kommer arbeta med uppföljning av behoven kring distans– och kontorsarbete – och hur ni säkerställer att policyn förverkligas och efterföljs på rätt sätt.

Ett verktyg för framtiden

Genom att formulera en policy för distansarbete får du ett övergripande verktyg för att utveckla ert framtida arbete och skapa förutsättningar för alla att kunna göra ett bättre jobb – både på distans och på kontoret.

Get Wise

Hämta din guide