Kompetensförsörjningen håller vd vaken på natten

Enligt PwC’s CEO-survey 2018 bland knappt 1300 vd:ar runtom i världen, vill 78 procent av dem ändra strategi för att möta framtidens kompetensbehov.

Vi håller med! Förändringstakten ökar och kompetensen hos medarbetarna är företagens främsta konkurrensfördel. Idag är kompetensbristen alltför ofta anledningen till att företag måste tacka nej till uppdrag och inte kan expandera. Strategierna för kompetensförsörjning är affärskritiska och hör hemma på ledningsgruppens bord. Därför är vi glada över att intresset för att förnya är så stort.

Mötet med framtiden är ett möte med ovissheten. Det är ett möte mellan tekniker och gamla arbetssätt, mellan artificiell intelligens och emotionell intelligens, mellan människor och maskiner.

Kandidaterna ligger före företagen. De har förändrat både inställning och beteende när det gäller hur ofta de byter jobb, hur de söker jobb och vilka förväntningar de har på företagen som vill attrahera dem. I USA är normen att byta jobb vart tredje år och 25 procent av arbetskraften är beredd att lämna sitt nya jobb under de första 90 dagarna om det inte känns helt rätt, enligt en undersökning genomförd av Jobvite.

Det innebär att rekryteringstakten ökar och därmed måste effektiviseras. Och att det måste bli helt rätt så att kandidaten som får jobbet stannar.

Med hjälp av digitalisering, automatisering och AI kan vi effektivisera våra processer så att vi klarar av att hantera den ökade rörligheten på arbetsmarknaden. När vi tar tekniken till hjälp får vi rättvisa och korrekta bedömningar helt utan mänskliga värderingar.

Teknikens korrekthet och effektivitet avlastar och kompletterar oss. Den ger oss mer tid till att göra det vi är bäst på: att möta människor, samarbeta med dem samt förstå vad både företag, team och individer behöver. Att skapa bra kandidatupplevelser för alla som sökt ett jobb samtidigt som rätt kandidat får jobbet.

Enligt OECD kommer följande kompetens aldrig att kunna ersättas av en maskin:

Vår grundkompetens kommer alltså alltid att behövas. Nu är vi inställda på att nyfiket undersöka och testa de nya möjligheterna.  Vi ser oss som nyfikna specialister, hållbara och förändringsbenägna, redo att utmana både oss själva och branschen. När vi gör ett bra jobb bidrar vi till att individer får komma till rätt plats, att företag får större framgångar, att svenskt näringsliv går bra och till ett bättre samhälle.

Läs mer:

Talent blog: Future of recruiting

Lever: Benchmark for recruiting success

Dela

Rekommenderade blogginlägg