Kvinna på VD-posten ger ett starkare employer brand

Wise Group är ett av de 28 börsnoterade bolagen med en kvinna som VD. Hon har i sin tur rekryterat en kvinna som VD till vårt bolag. Det stämmer ganska väl överens med forskningen som visar att kvinnor rekryterar baserat på meriter. Enligt Allbrights jämställdhetsrapport 2018 ”En spricka i glastaket”, har kvinnor som sitter på VD-poster i snitt 47 procent kvinnor i sina ledningsgrupper medan motsvarande siffra för män i VD-position är 21 procent kvinnor.

Att ha en jämställd ledningsgrupp är för mig en förutsättning för att en organisation ska fungera. Dels för att attrahera talanger. Dels för att spegla företagets kunder som knappast består av bara män.

I Wise Groups ledningsgrupp sitter sex kvinnor och tre män. I vår egen ledningsgrupp sitter fyra kvinnor och en man. Att ledningsgruppen speglar sina kunder stämmer väl överens både med vårt moderbolag och med oss själva. En stor del av våra kunder är HR-specialister och HR-chefer. 76 procent av personal- och HR-specialister (SCB rapport mars 2018) är kvinnor och vi speglar därför vår marknad på ett bra sätt.

De kandidater mina kollegor och jag möter dagligen, gör ordentlig research innan de ansöker om ett jobb (Läs vår Kandidatupplevelserapport). Vi vet att mångfalden i ledningsgruppen är en viktig del för att en talang ska söka sig till en arbetsgivare. Det får mig att undra över de 25 procent av börsnoterade företag som inte har en enda kvinna i ledningsgruppen. Hur har de reflekterat över sitt employer brand? Är de medvetna om vilken signal de skickar till de unga talanger som de gärna vill rekrytera?

Inom Wise Group och inom Wise Professionals har vi en jämn fördelning mellan män och kvinnor som söker sig till chefsjobb. De blir inspirerade av att vi har kvinnor på VD-posterna och i ledningsgruppen. Även det här är något som stämmer väl överens med forskningen. En jämställd ledningsgrupp gör att fler kvinnor i linjen vill bli ledare. I en organisation utan kvinnor i ledningen söker sig färre kvinnor till ledande positioner vilket påverkar företaget negativt – både resultatmässigt och när det gäller arbetsgivarvarumärket.

Takten i jämställdhetsarbetet ökar i företag med kvinnor på VD-posten, skriver Allbright i sin rapport. Amanda Lundeteg, VD för stiftelsen, säger i en artikel i DN att det blir som en snöbollseffekt när VD-kvinnorna tar vid. Lundeteg uppmanar medarbetare att fråga i sina organisationer varför inte fler kvinnor sitter i ledande positioner. Hon går så långt att hon säger att om man inte får svar på den frågan, borde man byta arbetsgivare. Det är något jag kan skriva under på.

Både vi och Wise Group, har två högt profilerade kvinnor på VD-posterna. Jag är övertygad om att det skickar rätt signaler till både kandidater och kunder.

Dela