PRESSRELEASE | Wise Professionals mångfaldssatsar – ska hjälpa företag att kompetenssäkra för framtiden

Wise Professionals mångfaldssatsar

– ska hjälpa företag att kompetenssäkra för framtiden

Samhällsförändringar ställer nya krav på företag och organisationer, arbetsmarknaden är i ständig förändring och det finns ett stort behov av att möta nya kundbeteenden. Mångfald är en kritisk faktor för att lyckas i framtiden, men okunskapen är stor. För att hjälpa företag att rekrytera fler utrikesfödda har Wise Professionals tagit fram skräddarsydda paketlösningar som ska underlätta arbetet att hitta och nå ut till rätt kompetens.

Mångfald driver kvalitet, riskminimering och kreativitet men många företag har svårt att anpassa sig till arbetsmarknadens nya förutsättningar och satsa fullt ut på att bredda mångfalden. Därför vill Wise Professionals hjälpa företag att hitta, förstå och använda all den utrikesfödda kompetens som idag inte tas tillvara på och som står utanför arbetsmarknaden eller har jobb som inte är relevanta.

All forskning pekar på att mångfald och inkludering driver kvalitet, innovation och medarbetarengagemang vilket i sin tur driver lönsamhet. Dessutom vet vi att internationalisering är en förutsättning för långsiktig framgång. Ändå har många företag svårt att agera på de kunskaperna och där kan vi hjälpa till, säger Boel Sjöstrand, vd för Wise Professionals.

Utmaningarna som företagen har beror till stora delar på rädsla, försiktighet, homogena nätverk och okunskap. Till exempel visar Novusundersökningar att 94% av Sveriges chefer inte har någon kunskap om hur yrkesliv och utbildningar i Mellanöstern ser ut. Med gedigen erfarenhet från arbete med asylsökandes yrkeskompetenser på Migrationsverket, och efter att ha utbildat flera hundra svenska chefer i ämnet, ska Magnus Berg leda mångfaldssatsningen på Wise Professionals.

Alltför många arbetsgivare vet inte hur och var de ska hitta utrikesfödd kompetens i vårt land, än mindre hur nya perspektiv både förbättrar resultaten och minimerar riskerna i verksamheten. Effekterna av ökad mångfald är affärskritiska, säger Magnus Berg, mångfaldsansvarig på Wise Professionals.

För att hjälpa företag att bredda sin mångfald och hitta personer med rätt kompetens erbjuder Wise Professionals bland annat nya kanaler för att hitta talanger på bredare front, fördomsfria tester av kompetens och potential, utbildningar, konkreta verktyg och skräddarsydda onboardingprocesser.

För mer information kontakta:

Magnus Berg, Diversity & Inclusion consultant and activist, Wise Professionals
magnus.berg@wise.se / 070-329 22 88

Wise Professionals är rekryteringsbyrån där alla är specialister inom attraktion och rekrytering. Vi samlar oss kring en vision – att utmana branschpraxis och ständigt förnya synen på rekrytering. Vi omsätter ord till handling och går i bräschen för att skapa ett arbetsliv med större mångfald och effektivare inkludering. Genom våra över 12 000 personliga möten per år är vi en mötesplats för inspiration, kunskapsutbyte och vi får en unik inblick i trender, nutidens och framtidens arbetsliv. Wise Professionals är en del av Wise Group AB. www.wise.se

Dela