Wise Professionals investerar i automationsrobot för att öka den personliga kontakten

Rekryteringsbyrån Wise Professionals inleder ett strategiskt samarbete med automationsföretaget New Innovation Management (NEW) för att öka snabbhet och kvalitet i rekryteringsprocesserna genom automatisering. Mjukvaruroboten ska frigöra tid hos rekryteringskonsulten som kan läggas på personlig kommunikation och möten med kandidater och kunder.

Arbetsmarknaden blir alltmer snabbrörlig och inom många områden är kompetensbristen hög. Kandidaterna söker i denna marknadssituation efter ett professionellt och personligt bemötande. Wise Professionals vill med sitt samarbete med NEW utveckla sitt eget arbetssätt och samtidigt fördjupa förståelsen kring människa-maskinprocesser och vilka möjligheter som finns i det. Ambitionen är att utveckla hållbara rekryteringslösningar som bidrar till ett modigare och mänskligare arbetsliv.

Som ett första steg investerar Wise Professionals i en mjukvarurobot som ska skapa mer tid för personlig kontakt och service. Automatisering sker av arbetsmoment som är tidskrävande och repetitiva – arbetsuppgifter som en robot kan utföra snabbare, bättre och säkrare. Initiativet ökar värdet för alla inblandade på följande sätt:

Arbetet med att integrera den nya digitala kollegan i arbetet börjar i augusti och roboten beräknas var i fullt bruk under senhösten 2018.

”Vi vet var automatisering ska ta vid och var det mänskliga mötet måste lyftas fram ännu mer. Genom den här investeringen bygger vi nya värdekedjor och rör oss ännu ett steg bort från den traditionella rekryteringen. Vi vill öka rörligheten på arbetsmarknaden genom att jobba smartare och matcha ut fler kandidater till sina drömjobb!”, säger Ingrid Höög, koncernchef, Wise Group

”Vi har utvärderat olika alternativ för mjukvarurobotar och är glada över att ha slutit avtal med New Innovation Management. Valet föll på dem eftersom de inte bara kan tekniken utan även är affärsdrivna och att vi tillsammans kan utmana branschpraxis genom att utveckla framtidens rekryteringslösningar.”, säger Camilla Wikland, vice VD, Wise Professionals.

”Vi är mycket glada att Wise Professionals har valt oss som strategisk partner i arbetet med att skapa värde genom automatisering av utvalda delar av arbetsprocesser. Verksamheter kommer att förändras i grunden genom möjligheterna med automation. Genom att fokusera på kundvärdet uppstår omfattande konkurrensfördelar, vilket Wise Professionals har identifierat”, säger Johan Classon, grundare, New Innovation Management.

 

Wise Professionals är rekryteringsbyrån där alla är specialister inom attraktion och rekrytering. Vi samlar oss kring en vision – att utmana branschpraxis och ständigt förnya synen på rekrytering. Vi hjälper våra kunder med hållbara rekryteringslösningar. Med våra personliga möten, nätverksträffar och vår rekryteringsskola är vi en mötesplats för inspiration och kunskapsutbyte. Genom våra över 12 000 personliga möten per år får vi en unik inblick i trender, nutidens och framtidens arbetsliv. Wise Professionals är en del av Wise Group AB. 

New Innovation Management, NEW är den ledande fullserviceleverantören inom automation i Norden med kunder som Bonnier, Martin&Servera, Daimler, Mediamarkt och WSP.  Genom fem års erfarenhet av realisering av automationskoncept inom robotics och AI är NEW ett av de bolag med längst erfarenhet i Europa och ett av få bolag i världen som levererar fullskaliga förändringsprojekt inom automation och automatiserade outsourcingtjänster. NEW har kontor i Stockholm, Göteborg, München med 40 anställda och en stark tillväxtplan i etablerade marknader och USA.

 

För mer information kontakta:

Ingrid Höög, vd, Wise Group, Ingrid.hoog@wise.se

Camilla Wikland, vvd, Wise Professionals, Camilla.wikland@wise.se

Johan Classon, grundare, New Innovation Management, johan.classon@new-innovation.se

 

Dela

Rekommenderade blogginlägg