PRESSRELEASE | Wise Professionals startar inhousebyrå som ska hjälpa företag att attrahera nya talanger

Dagens kompetensbrist medför många utmaningar och i rekryteringsprocesser är det svårt att locka nya talanger. Dessutom har företag en utmaning i att behålla nuvarande medarbetare. Rekryteringsbyrån Wise Professionals lanserar nu en helt ny typ av inhousebyrå som ska hjälpa företag att attrahera nya medarbetare och skapa ett bättre urval vid rekrytering.

 

För att hjälpa företag att attrahera och behålla medarbetare genom att bygga och påvisa en stark företagskultur, startar nu Wise Professionals en inhousebyrå. På ett mer kundnära och effektivt sätt kommer Wise Professionals ha möjlighet att erbjuda konsultstöd inom attraktion och employer branding. En ny rapport från Stockholms Handelskammare visar att kompetensbristen i Stockholmsregionen har förvärrats till en kompetenskris.

 

– Den största utmaningen i rekrytering idag är att nå och attrahera rätt målgrupp. Det är lätt att försvinna i bruset eller bara nå ut till en liten etablerad skara. Framgångsrik rekrytering förutsätter dedikerat arbete inom attraktion – hitta och känn din målgrupp och kom ihåg att den är i ständig rörelse. Genom våra tusentals tillsättningar och intervjuer är detta en expertis vi har och som vi gärna hjälper våra kunder med. Genom konceptet befäster vi vår ledande position som expert inom rekrytering, säger Boel Sjöstrand, vd på Wise Professionals.

 

Idag är bristen på kunskapsintensiv arbetskraft inom främst finans, IT och kommunikation ett av de enskilt största hoten mot företagens produktion och fortsatta tillväxt menar rapporten från Stockholms Handelskammare. Wise Professionals kommer att hjälpa företag med sourcing, att lära känna sina kandidater och att bygga kandidatnätverk så att de kan vara proaktiva i sin kompetensförsörjning framåt.

 

– Under 2018 började vi att erbjuda rörlig film som en del av Wise Professionals erbjudande. Kunder, men även vi själva, upplever att en av de största utmaningarna i en rekryteringsprocess är att lyckas attrahera kandidater med rätt kompetens. Rekrytering är dessutom ett ypperligt tillfälle att marknadsföra sitt bolag. När en bra film tas fram kan den sprida både gemenskap, stolthet och glädje som inte bara skapar nya rekryteringar utan även ökar viljan att stanna kvar på sin arbetsplats, säger Stina Printz, Attraktionskonsult och produktägare för Wise Professionals studio.

 

Inhousebyrån kommer bland annat erbjuda rörligt material, copy för attraktiva annonsmallar, hjälp vid val av annonser, LinkedIn-rådgivning samt kunskap kring hur man kan bygga och kommunicera runt företagskultur.

För mer information kontakta:

Stina Printz, Attraktionskonsult, Wise Professionals, stina.printz@wise.se

Annika Bagge, Branding & Attraction Manager, Wise Professionals,  annika.bagge@wise.se

Dela

Rekommenderade blogginlägg