Stockholm Rekrytering

Arbetsmiljöspecialist till Teracom

Hos Teracom Samhällsnät får du vara med och göra skillnad varje dag. Det är vårt gemensamma ansvar att de samhällsviktiga tjänster vi levererar, med höga krav på både tillgänglighet, säkerhet och kvalitet, fungerar dygnet runt, året runt – oavsett! Nu söker vi dig som vill bli vår nya Arbetsmiljöspecialist!

Rollen & Huvudsakliga arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig ett positivt arbetsklimat med högt engagemang och ansvarstagande och kompetenta kollegor. Hos oss får du vara med och påverka och bidra till bolagets fortsatta utveckling. På Teracom strävar vi efter att skapa en kultur som inspirerar till lärande och utveckling där medarbetarna känner engagemang och trivs på jobbet, samtidigt som vi värnar om balans mellan arbete och fritid

Som Arbetsmiljöspecialist är du verksamhetens stöd och expertresurs i det systematiska arbetet med arbetsmiljöfrågor. Rollens huvudsakliga syfte är att driva det systematiska arbetsmiljöskyddsarbetet samt ge verksamheter förutsättningar att uppfylla lagstadgade krav på den ambitionsnivå som sätts inom de ingående områdena Detta arbete innefattar:

·           Bistå verksamheten med kartläggning, måluppföljning, kommunikation och andra underlag för beslutsstöd i syfte att utveckla arbetet inom arbetsmiljöfrågor

·           Bevakning av att Teracom genom sitt arbetssätt, policys och instruktioner lever upp till tillämpliga lagar och krav inom arbetsmiljö. Detta sker både genom strategiskt långsiktigt arbete och genom att vara konsultativt stöd vid frågor från chefer, skyddsombud och medarbetare i organisationen

·           Se till att chefer med personalansvar har tillräcklig utbildning för att säkerställa arbetsmiljöarbetet på sin enhet

·           Följa upp, planera och koordinera för att medarbetare har rätt utbildningar för att utföra sitt arbete i samverkan med ansvariga chefer

·           Genom konsultativt stöd i samtliga verksamheter, verka för en långsiktigt hållbar nivå på arbetet inom arbetsmiljöfrågor

·           Driva, bidra och sammankalla till skyddskommittémöten och tillhandahålla förutsättningar och verktyg för skyddsrond. Presentera statistik och incidenter, olyckor i skyddskommittémöten

·           Driva utredningar och säkerställa åtgärder av incidenter inom arbetsmiljöområdet tillsammans med ansvarig chef samt bibringa ny kunskap om riskerna för att undvika upprepning

·           Ansvara för arbetsmiljögranskning i samband med upphandlingar

Om digVi tror att du är arbetsmiljöingenjör eller civilingenjör med gedigen kunskap inom arbetsmiljöområdet, SAM och OSA. Du har flerårig erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och är van att tolka AFS:ar och redogöra för nya lagar och förordningar.

För att lyckas i rollen behöver du vara en ansvarstagande, pålitlig person med hög integritet. Att samarbeta med andra kommer naturligt för dig och du tycker om att ta egna initiativ. Du har en utmärkt förmåga att formulera sig i tal och skrift och att kunna redogöra för komplexa frågor på ett begripligt sätt för olika mottagare.

För anställning krävs att godkänd drog- och alkoholtest genomförs och att godkänd bakgrundskontroll liksom godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs, då tjänsten är i säkerhetsklass. Med anledning av detta krävs även svenskt alternativt nordiskt medborgarskap. Flytande svenska i såväl tal som skrift är ett krav.

Om Teracom
Ett land ska leva överallt, oavsett – i glesbygd och storstad, vid kriser och omvälvande händelser. Det är just därför Teracom Samhällsnät finns. Vi levererar robusta och säkra kommunikationstjänster som omfattar ansvar för marknätet för tv och radio, VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten) och Rakel (det svenska blåljusnätet). Vi ägs av svenska staten och våra kunder utgörs av både privata och offentliga aktörer. Vårt uppdrag är viktigt för att samhället ska vara hållbart och tryggt. I Sverige är vi ca 500 medarbetare och finns på ca 50 orter i landet.

Varmt välkommen att besöka oss HÄR!

Ansökan
I den här rekryteringen samarbetar vi med Wise Professionals. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail, utan du söker enkelt med ditt CV eller din LinkedIn-profil på wise.se Om du går vidare i processen kommer att få genomföra två arbetspsykologiska tester. Vi vill nämligen tidigt i processen samla in så mycket fakta som möjligt för att vi ska kunna göra den bästa matchningen. Som kandidat får du göra testerna tidigt i processen eftersom vi vill säkerställa ett objektivt, fördomsfritt och rättvist urvalsarbete. Vill du veta mer om vårt tillvägagångssätt, läs mer här – https://www.wise.se/fordjupningar/kompetensbaserad-rekrytering/

 

Har du frågor om processen eller rollen? Kontakta ansvarig rekryteringskonsult Maria Esborn på maria.esborn@wise.se. Vi intervjuar löpande så rollen kan tillsättas före sista ansökningsdatum. 

Lycka till och varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu!

rekryteringsannonser

Så går det till

Vår rekryteringsprocess

Steg 01

Ansökan

Välkommen med din ansökan! Du söker enkelt via mobilen och kan välja att bifoga cv eller använda din LinkedIn-profil. Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering fri från fördomar och magkänsla för att säkerställa ett objektivt, fördomsfritt och rättvist urvalsarbete.

Steg 02

Urval och tester

Vi ser till kompetens och potential vilket innebär att du får genomföra arbetspsykologiska tester innan vi tittar på ditt CV. Vi vill nämligen samla in så mycket fakta som möjligt om dig för att kunna göra den bästa matchningen mot kravprofilen. Alla kandidater får återkoppling och kontinuerliga statusuppdateringar.

Steg 03

Intervju

Våra kompetensbaserade intervjuer syftar till att lära känna dig och dina styrkor. Du har dialog med oss hela vägen, blir du en slutkandidat i processen så får du även träffa vår uppdragsgivare.

Steg 04

Anställning

Passar du och uppdragsgivaren varandra är det dags för nästa steg i din karriär.

Steg 05

Uppföljning

Vi följer upp med både kandidat och kund efter en månad och efter fem månader. Detta för att säkerställa att alla är nöjda och att allt löper på som det ska.

Upptäck mer

Fler lediga jobb