Mångfald skapar bättre arbetsplatser

Ökad mångfald på arbetsplatsen bidrar till innovationskraft och höjer medarbetarnas engagemang. Genom att ta vara på djupare kompetenser och värdesätta olika erfarenheter och perspektiv skapar du mer framgångsrika arbetsgrupper och en effektivare organisation. Vi hjälper dig att ta steget mot en mer inkluderande rekrytering, och att hitta nya vägar för att skapa attraktion och stärka er employer branding. Samtidigt erbjuder vi utbildningar, coachning och andra verktyg för ett fungerande mångfaldsarbete.

Därför borde du jobba med mångfald

Om du inte redan har ett mångfaldsperspektiv i din kompetensförsörjning är det hög tid att börja tänka på det. Det kan både handla om att ta tillvara på kompetens som redan finns på arbetsplatsen eller att tänka annorlunda när du rekryterar.

Mångfald är inte CSR, det är affärskritiskt.

Viktiga skäl till att arbeta aktivt med mångfald och inkludering:

 • En möjlighet att nyttja potentialen i olikheterna på jobbet och få hela organisationen att inse fördelarna.
 • En chans att lyfta blicken och hitta nya talanger utanför ditt “traditionella nätverk”.
 • Framtidens arbetsplats kräver nödvändiga kunskaper och metoder för att bredda kompetensförsörjningen.
 • Du har ett behov av att rekrytera personal som motsvarar marknaden och dina kund- och användargrupper, och som besitter kompetenser de förväntar sig (som interkulturell förståelse, många års erfarenhet eller språk).
 • Du ser värdet av både kognitiv mångfald och representation på arbetsplatsen.
 • Ökad tillväxt och innovationskraft för hela organisationen.
 • Genom en rättvisare rekrytering blir du en del av lösningen på ett av arbetsmarknadens grundläggande problem.
 • Du kan göra verklighet av din mångfald- och jämställdhetspolicy och öka din trovärdighet gentemot medarbetare och omvärlden.

Så går det till

Tillsammans med oss gör du en analys av nuläget, verksamhetens behov och möjligheter. Sedan skräddarsyr vi ett upplägg för ditt företag. Målet är att öka era kunskaper och att använda konkreta verktyg och mätpunkter för att kunna visa resultat. Vi arbetar framförallt med:

 • Inkluderande rekrytering, attraktion och employer branding.
 • Utbildningar och workshops. Exempelvis i interkulturellt ledarskap och hur du får till inkludering ”på riktigt”.
 • Verktyg för att skapa kognitiv mångfald och skräddarsydda paket för on-boarding och pre-boarding.
 • Konsulter som hjälper dig med coachning och implementering av din mångfaldsstrategi.
 • Uthyrning av HR-konsult med mångfaldskompetens.

Kontakta oss gärna

Funderar du på att börja arbeta mer aktivt med mångfald? Hör av dig till oss så diskuterar vi hur det skulle kunna se ut.

Caroline Dufva

Affärsområdeschef Inhouse HR Lön

073-521 65 83