Mångfald för bättre rekrytering och arbetsliv

När människor med olika erfarenheter och perspektiv möts i en organisation ökar det den sammanlagda kompetensen. I dynamiska arbetsgrupper upptäcks nya lösningar och det blir möjligt att se saker från flera synvinklar. Dit når du genom att arbeta aktivt för ökad mångfald i rekryteringen.

Därför är det dags för nya tag

Att arbeta för mångfald har flera fördelar, bland annat de här.

 • Genom att rikta dig till flera grupper kastar du ett större nät i rekryteringen. På så sätt får du fler kandidater att välja bland och kan hitta värdefulla talanger.
 • Med bredare kunskapsbank och olika perspektiv kan företaget göra mer.
 • Om du har en policy som säger att du värnar om mångfald är det viktigt att göra verklighet av dina ord. Det
  ökar din trovärdighet gentemot medarbetare och omvärlden.
 • Genom en rättvisare rekrytering blir du en del av lösningen på ett av arbetsmarknadens grundläggande
  problem.

Så går det till

Tillsammans med vår expert gör du en analys av nuläget, verksamhetens behov och möjligheter. Sedan skräddarsyr vi ett upplägg efter ditt företag. Målet är att öka företagets kunskaper och att använda konkreta verktyg och mätpunkter. Vi arbetar framförallt med:

 • Utbildning och workshoppar. Exempelvis i interkulturellt ledarskap och hur ni får till inkludering ”på riktigt”.
 • Verktyg för att skapa kognitiv mångfald. Vi hjälper dig att komma igång genom onboardingpaket och
  konsultuppdrag inom coachning och implementering.
 • Uthyrning av HR-konsulter med särskild mångfaldskompetens.
  Funderar du på att börja arbeta aktivt med mångfald? Hör av dig till oss så diskuterar vi hur det skulle kunna se ut.