Mångfald skapar bättre arbetsplatser

Ökad mångfald på arbetsplatsen bidrar till innovationskraft och höjer medarbetarnas engagemang. Genom att ta vara på djupare kompetenser och värdesätta olika erfarenheter och perspektiv skapar du mer framgångsrika arbetsgrupper och en effektivare organisation. Vi hjälper dig att ta steget mot en mer inkluderande rekrytering, och att hitta nya vägar för att skapa attraktion och stärka er employer branding. Samtidigt erbjuder vi utbildningar, coachning och andra verktyg för ett fungerande mångfaldsarbete.

Därför borde du jobba med mångfald

Om du inte redan har ett mångfaldsperspektiv i din kompetensförsörjning är det hög tid att börja tänka på det. Det kan både handla om att ta tillvara på kompetens som redan finns på arbetsplatsen eller att tänka annorlunda när du rekryterar.

Viktiga skäl till att arbeta aktivt med mångfald och inkludering:

 • En möjlighet att nyttja potentialen i olikheterna på jobbet och få hela organisationen att inse fördelarna.
 • En chans att lyfta blicken och hitta nya talanger utanför ditt “traditionella nätverk”.
 • Framtidens arbetsplats kräver nödvändiga kunskaper och metoder för att bredda kompetensförsörjningen.
 • Du har ett behov av att rekrytera personal som motsvarar marknaden och dina kund- och användargrupper, och som besitter kompetenser de förväntar sig (som interkulturell förståelse, många års erfarenhet eller språk).
 • Du ser värdet av både kognitiv mångfald och representation på arbetsplatsen.
 • Ökad tillväxt och innovationskraft för hela organisationen.
 • Genom en rättvisare rekrytering blir du en del av lösningen på ett av arbetsmarknadens grundläggande problem.
 • Du kan göra verklighet av din mångfald- och jämställdhetspolicy och öka din trovärdighet gentemot medarbetare och omvärlden.

Så går det till

Tillsammans med vår expert gör du en analys av nuläget, verksamhetens behov och möjligheter. Sedan skräddarsyr vi ett upplägg efter ditt företag. Målet är att öka era kunskaper och att använda konkreta verktyg och mätpunkter för att kunna visa resultat. Vi arbetar framförallt med:

 • Inkluderande rekrytering, attraktion och employer branding.
 • Utbildning och workshop. Exempelvis i interkulturellt ledarskap och hur du får till inkludering ”på riktigt”.
 • Verktyg för att skapa kognitiv mångfald. Vi hjälper dig att komma igång genom onboardingpaket och konsultuppdrag inom coachning och implementering.
 • Uthyrning av HR-konsulter med särskild mångfaldskompetens.

Expert på mångfald

Vår expert Magnus Berg är en erfaren konsult som efter många år i kommunikationsbranschen har arbetat intensivt för ökad mångfald inom rekrytering i svenskt näringsliv de senaste sex åren, bland annat hos Migrationsverket. Magnus har coachat nästan tusen svenska chefer och hundratals utrikesfödda i ämnets mångfald och inkludering. Han är också en engagerande utbildare – konkret, tankeväckande och konstruktiv, med huvudfokus att skapa verkligt värde för alla inblandade. 

Funderar du på att börja arbeta mer aktivt med mångfald? Hör av dig till oss så diskuterar vi hur det skulle kunna se ut.

Kontakta oss gärna

Magnus Berg

Diversity & Inclusion consultant and activist

070-329 22 88