Wise Groups samhällsengagemang

Att ge stöd till människor, både ur ett övergripande perspektiv och ner på individnivå, är något som driver hela vår verksamhet och präglar vårt samhällsansvar.

Vi stöttar Mentor Sverige som arbetar för att ungdomar ska få chansen till en hälsosam och drogfri utveckling i livet – bland annat genom att erbjuda vuxna samtalspartners (mentorer). En annan betydande aspekt av vårt samhällsansvar är att vi deltar i forskning om arbetsplatser som äger rum på universitet och högskolor. Varje år samlar vi också in kläder som vi skänker till Stadsmissionen och andra behövande.

Som en del av vårt omfattande arbete för ökad mångfald och effektivare inkludering i såväl vår egen som våra kunders verksamheter, samarbetar vi också med Vidga Normen. Länsstyrelsen i Stockholm har startat initiativet för att motverka diskriminering utifrån hudfärg och härkomst och som benämns synliga minoriteter.

Många av våra medarbetare har dessutom själva kommit med egna initiativ för miljö- och samhällsengagemang, vilket går helt i linje med vad vi på Wise ständigt uppmuntrar till. För vi vet att när människor utvecklas och får möjlighet att göra sådant de är bra på kan de förändra världen.