Assessment – kvalitetssäkrad kompetensbedömning

Öka träffsäkerhet, kandidatupplevelse och effektivitet i er rekryteringsprocess. Oavsett om ni önskar objektiv personbedömning, träffsäker assessment eller effektiv screening, har vi kvalitetssäkrade verktyg och metoder att anpassa till era behov. Vi gör er rekrytering till världsklass!

Assessment med tester och verktyg ökar träffsäkerheten i din rekrytering

Assessment är ett samlingsbegrepp för den kompletterande bedömning man kan göra i sin rekryteringsprocess för att kvalitetssäkra sitt underlag, vare sig det gäller det initiala arbetet med urval eller bedömning av slutkandidater. När du anlitar oss för assessment – first opinion eller second opinion – får du ett underlag som är utan subjektiva bedömningar. Verktyg och tester möjliggör för alla kandidater att bedömas på samma premisser, utan inblandning av magkänsla, omedvetna fördomar och personliga åsikter och värderingar.

Exempel på verktyg och tillvägagångssätt är begåvningstest, personlighetsanalys, arbetsprov och kompetensbaserad intervju. Assessment passar bra till både intern och extern rekrytering, och även som ett sätt att ta fram möjligheter till utveckling för en person i sin nuvarande roll.

Hur går assessment till i praktiken?

Vi utför assessment bland annat i form av First Opinion och Second Opinion, där vi antingen initialt hjälper till med bedömning eller utvärderar det underlag ni tagit fram på sökande kandidater och kommer med rekommendationer.

Kompetenserna som undersöks kan bestå av allt från attityder till kunskap och färdigheter. Vi mäter detta genom att undersöka hur de kommer till uttryck genom beteenden under aktivitet. Vilka kompetenser just ditt företag ska mäta för att få rätt kandidat till en specifik roll tar vi fram tillsammans i en behovsanalys.

En del av testerna utförs med tidsbegränsning för att kandidaten inte ska ta tid till att överväga hur man förväntas agera, utan istället framhävs kandidatens verkliga beteende och kompetenser.

First Opinion – ett enklare sätt att komma igång med rekryteringen

Vi hjälper dig att komma igång med rekrytering, underlätta urval och att effektivisera din tid

Har ni många ansökningar och lite tid? Har ni en rekryteringsprocess där fokus ligger på personliga egenskaper snarare än tidigare meriter?  Genom en First Opinion hjälper vi dig med den avgörande, tidskrävande och svåra första delen av urvalet. Med objektiva metoder och kvalitetssäkrade verktyg ökar både träffsäkerhet och kandidatupplevelse, samtidigt som ni sparar tid och resurser för HR och rekryterande chefer. Resultatet blir en tydlig rekommendation kring hur ni själva kan jobba vidare med kandidaturvalet, baserad på potential och objektivitet. Som en följd av samarbetet är det också vanligt att mångfalden i rekryteringsutfallet tydligt ökar.

När har ni användning av en First Opinion?

  1. Vid stora och tidskrävande urval
  2. När personliga egenskaper är avgörande för tjänsten, snarare än tidigare meriter
  3. När risken att missa guldkorn är stor

Second Opinion – stöd med personbedömning i rekryteringens slutfas

Ett objektivt beslutsunderlag ger kvalitet i både process och resultat

Osäker i slutskedet eller intresserad av en djupare förståelse för slutkandidaten? Med objektiva metoder och testverktyg bidrar vår personbedömning till er övriga rekryteringsprocess, samtidigt som samarbetet förser er med underlag för introduktion och utveckling. Vi använder kvalitetssäkrade testverktyg för att mäta kandidatens personliga egenskaper och kapacitet, vi intervjuar kompetensbaserat och ger kandidaten en utförlig teståterkoppling. Därefter får ni vårt utomstående perspektiv på er slutkandidat, både skriftligen och muntligen. Den individ som sökt jobbet hos er får en rättvis och professionell bedömning, och ni får ett väl underbyggt beslutsunderlag.

Är er slutkandidat aktuell för en chefsposition? Vid chefsrekrytering och bedömning av ledarpotential rekommenderar vi utöver personlighets- och kapacitetstest, ett test som mäter destruktiva stressbeteenden. Vi berättar gärna mer. Utifrån era behov anpassar vi vårt upplägg så att ni får ut det mesta av samarbetet.

När har ni användning av en Second Opinion?

  1. När ni vill ha en objektiv och oberoende bedömning av slutkandidater
  2. När ni vill ha underlag för introduktion och utvecklingsinsatser
  3. Vid organisationsförändringar som innebär nya krav för befintliga medarbetare

Kontakta oss gärna

Caroline Dufva

Affärsområdeschef Inhouse HR Lön

073-521 65 83

Läs mer om Assessment

Lär dig något nytt, inspireras och få tips med våra whitepapers, event och blogginlägg.

Potentialbedömning Ledare & Chef är en viktig pusselbit för oss på Fortum för att skapa ett helhetsintryck av slutkandidater. I det arbetet är Wise Professionals en strategisk viktig samarbetspartner för oss. Genom att förstå vår affär, vår företagskultur och våra värderingar har de tagit steget ifrån att vara en traditionell leverantör till att arbeta som en integrerad partner och kan på så sätt såväl utmana som coacha oss till framgångsrika rekryteringar.

Kajsa Mühlenfels, HR Business Partner, Fortum Sverige

Läs mer om