Hyr en Rekryteringskonsult

Vi har ett brett nätverk och ett nära samarbete med ett stort antal rekryterare som snabbt kan komma in och avlasta vid rekryteringstoppar –  vi kallar det Recruiter on Demand!

Rekrytering som strategiskt verktyg

Kandidat- och kompetensförsörjning upplevs idag av många företag och organisationer som affärskritiskt och ligger högt upp på agendan för både ledning och HR-avdelning. Att kunna attrahera nya medarbetare med rätt kompetens samt kunna behålla och utveckla dessa ses som avgörande.Omvärldens höga takt av digitalisering och globalisering gör att krav på kompetens i organisationen snabbt kan växla och även förstärkas. Det här innebär att belastningen på de delar i organisationen som gör rekryteringar, HR, Rekryteringsavdelningen och/eller rekryterande chefer snabbt kan öka och då kan man behöva hyra in en extern rekryterare för att säkerställa önskad rekryteringstakt.

Våra rekryteringskonsulter

Vi samarbetar med ett stort antal rekryterare med olika grad av erfarenhet. Gemensamt för dem alla är ett brinnande intresse för rekrytering, kunskap inom kompetensbaserad rekrytering, en hög grad av konsultmässighet och en vilja att representera ert varumärke på bästa sätt inför kommande medarbetare.Våra rekryterare har erfarenhet från olika typer av branscher och därmed nätverk inom olika kompetenser. Många är certifierade i testverktyg och har erfarenhet av att använda dessa vid rekrytering.

Ditt behov

Ibland kan behovet gälla att få in en researcher som hjälper er att searcha kandidater på LinkedIn och andra kanaler. Andra gånger gäller det att hyra in en rekryterare som snabbt kommer in i rollen och självständigt kan driva egna rekryteringsprocesser från kravprofil till kandidatpresentation. Kanske behöver ni hyra in en senior rekryterare som parallellt med operativa rekryteringar kartlägger er rekryteringsprocess och senare föreslår eventuella effektivisering- och förbättringsförslag. Allt det här vill vi gärna hjälpa dig med!

Läs mer om rekrytering

Lär dig något nytt, inspireras och få tips med våra whitepapers, event och blogginlägg.

Vi har samarbetat med Wise Professionals för att genomföra kompetensbedömningar. De insikter som bedömningarna har gett oss på SIS har varit en viktig komponent i våra beslut om att anställa eller inte. Ibland har underlaget underlättat beslut att anställa, ibland har det fått oss att avstå.

Elisabeth Darius, HR-chef, Swedish Standards Institute (SIS)

Kontakta oss gärna

Caroline Dufva

Affärsområdeschef Inhouse HR Lön

073-521 65 83

 

Läs mer om våra olika tjänster