Rekrytering in-house

Vi hjälper er att utveckla och stärka er egen rekryteringsfunktion

Utveckla din rekrytering in-house

Vill du utveckla en egen process för rekrytering in-house? Utifrån vår expertis hjälper vi dig att stärka företagets processer för att hitta och behålla värdefulla medarbetare. Vi kan etablera en rekryteringsfunktion från grunden eller utveckla ett existerande upplägg. Till exempel för att avlasta HR eller börja arbeta mer proaktivt. 

Vem passar rekrytering in-house för?

Det finns olika anledningar att välja att lägga rekrytering in-house. Om någon av dessa punkter stämmer in på dig är det ett alternativ du borde överväga:

  • Du vill öka företagets kapacitet vid tillväxt och sänka kostnaden per rekrytering.
  • Du rekryterar mycket inom ett visst segment.
  • Du vill satsa på att utveckla företagets rekrytering och höja kvaliteten på resultaten, genom att låta rekryteringsexperter driva och äga processerna med din organisation som beställare.
  • Du känner att en anställd rekryterare som är en del av företagskulturen kan representera ditt varumärke på bästa sätt.

Så hjälper vi dig på vägen

Vi anpassar upplägget efter dina behov och förutsättningar. Till en början kan vi genomföra förstudier, workshoppar och utbildningar. Vi kan även analysera processer, kompetens, systemstöd, andra resurser och framtida möjligheter. Rollen som mentor eller coach inom talent management för chefer och rekryterare tar vi gärna på oss. Med talent management menas att hitta, utveckla och behålla nyckelpersoner i verksamheten.

Vi hjälper dig gärna om

  • Du ser att ett eller flera områden i din organisation har ett stort kompetensbehov och du funderar på hur du kan möta det.
  • Du vill utvecklas inom rekrytering och skulle gärna ta ett större ägandeskap i frågan.
  • Du vill få till en effektivare rekrytering med högre kvalitet och bättre resultat.

Kontakta oss för att diskutera vilket upplägg som passar just dig!

Kontakta oss gärna

Caroline Dufva

Affärsområdeschef Inhouse HR Lön

073-521 65 83