Talent Management

Att attrahera och behålla talang är en utmaning för det individuella företaget, både för dess tillväxt och överlevnad. Många företag lägger resurser på att hitta kompetens men löper inte linan ut för att behålla den och riskerar istället att tappa nyvunna talanger.

Rätt kompetens är en bristvara och företag tävlar med varandra i att vara den mest attraktiva arbetsgivaren för arbetsmarknadens talanger. Ett skifte har skett där kandidater med rätt kompetens kan vara de som ställer krav gentemot företagen och är nu, istället för företagen, de som först ställer frågan vad företagen kan erbjuda dem.

Statistik från ADP DataCloud visar att mer än 25% av nyanställda väljer att lämna sitt jobb inom de två första månaderna.

Kelly Chau

Talent Management är mer än bara attraktion och rekrytering 

Det räcker inte att bara lyckas attrahera talanger att söka till ditt företag. Själva rekryteringen är egentligen bara ett steg på vägen. En utmaning som vi på Wise Professionals arbetar tillsammans med företag med är de stora utmaningar de har i att behålla sina viktigaste medarbetare. Ibland lika snabbt som det tog att anställa dem. Statistik från ADP DataCloud visar att mer än 25% av nyanställda väljer att lämna sitt jobb inom de två första månaderna.

Behåll dina viktiga medarbetare med en konkret strategi

Anställda är en resurs som även den måste underhållas och utvecklas för att fungera och prestera optimalt. Talanger som inte stimuleras i att kunna utvecklas i sin roll söker sig vidare till andra utmaningar. Talent Management är en strategi för att hantera de olika delarna av resursförsörjning och -retention av talanger. Attraktion och rekrytering är helt centrala delar av Talent Management-strategin, men Talent Management handlar egentligen om hela livscykeln – från attraktion och rekrytering till exit och alumni.

För att få koll på helheten bör företag skapa en Talent Management-strategi där man tar hänsyn till bland annat följande:

  • Rekryteringsstrategin behöver synkas med affärsplanen.
  • Rekryteringsprocessen behöver byggas efter kandidaternas preferenser med fokus på kandidatupplevelse och inte rekryterarens invanda rutiner.
  • När ditt företag lyckats rekrytera önskad kompetens, fortsätt att vara engagerade och gör en plan för kandidatens utveckling och hens möjligheter inom företaget.
  • Ha en bra onboarding, gemensamma aktiviteter och även exit och alumninätverk för bestående god Employer Branding.

Wise Professionals är konsulter inom hela kedjan från att attrahera och rekrytera rätt kompetens, till att utbilda, behålla dina viktiga medarbetare och att inte minst på ett professionellt sätt avsluta en anställning så att ni fortsatt har en god ambassadör för ert varumärke – ni vill ju kunna attrahera nya talanger i framtiden och då hjälper det om ni har gott renommé och är attraktiva hos talangerna på marknaden.

Kontakta oss gärna