Strategi och rådgivning

Har du den kompetens som krävs?

glad-kvinna-och-man

Att ha rätt kompetens på plats är ett måste för att uppnå de långsiktiga affärsmålen. Genom att planera din organisation och utbilda medarbetare i rekrytering har du ett försprång i jakten på framtidens kompetens.

kompetensbrist

Tillväxtdriven kompetens

Kompetensstrategi – nå målen med rätt team

Genom att analysera verksamhetens framtida behov kopplat till affärsmålen kan du skapa en plan för vilka viktiga rekryteringar ni behöver göra inom den närmaste tiden. Med hjälp av strategiskt arbete för att öka attraktionskraften, utveckla det kontinuerliga lärandet och förbättra rekryteringsprocessen får ni rätt förutsättningar för att lyckas organisatoriskt med era långsiktiga mål. Oavsett om du behöver hjälp med att ta fram en kompetensstrategi, bygga upp en rekryteringsfunktion, utveckla det kontinuerliga lärandet eller stärka ert Employer Brand hjälper vi dig med det stöd du behöver.

framtidens arbetsliv

Lära och utveckla

Rekryteringsutbildning för chefer och ledare

Utifrån era processer och verksamhetens behov utbildar vi chefer och ledare i kompetensbaserad rekrytering. En rekryterande chef som är utbildad löper mindre risk att göra felrekryteringar och bygger ett starkare arbetsgivarvarumärke. Genom att lära ut en fördomsfri metod som fokuserar på potential och kunskap förstår deltagaren vikten av att inte lita på sin magkänsla, vilket resulterar i mer hållbara rekryteringar. Vi gör både utbildningsfilmer, lärarledda utbildningar och personlig coachning – och anpassar alltid både upplägg och format efter dina önskemål och behov.

Säkra framtidens kompetens

Vad behöver du?

Berätta om dina utmaningar så kontaktar en strategisk rådgivare dig inom kort.