Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Talent Acquisition As a Service

Effektivisera kostnader och öka mångfalden i din kompetensförsörjning

Med vår tjänst Talent Acquisition As a Service sätter vi en strategi för hur ni optimerar en exceptionell Talent Acquisition-funktion för långsiktig framgång. Vi hjälper er att utveckla er rekryteringsfunktion med processer och strategier som sänker kostnader, stärker ert Employer Brand och säkerställer långsiktig lönsamhet. Med vår expertis får ni kontrollen över er kompetensförsörjning och möjliggör en konkurrenskraftig position på framtidens marknad.

Människan, processen och företagets varumärke

Vi förstår den växande utmaningen som svenska företag står inför när det gäller att säkra rätt kompetens för framtiden. Enligt studier tror 42% av svenska företag att de kommer att brottas med kompetensbrist inom bara fem år. Risken för företag som inte är rustade med rätt kompetens för att möta kommande förändringar kan förlora upp till 20% av sin lönsamhet. Det är ingen överraskning att VD:ar identifierar bristen på kvalificerad arbetskraft som den allvarligaste utmaningen för företagets lönsamhet.*

Med vår tjänst Talent Acquisition As a Service, vill vi förvandla dessa utmaningar till möjligheter för din organisation. Genom en ingående analys av organisationen skapar vi en skräddarsydd strategi för uppbyggnad och drift av en TA-funktion med sänkta kostnader och långsiktig lönsamhet som mål. Med vår samlade expertis ger vi er verktygen att ta kontroll över kompetensförsörjningen och bygga en TA-funktion som säkerställer att ni är rustade för att nå målen i tillväxtplanen.

*(PwC, McKinsey & Company, VD-barometern)

Att skapa proaktiv bearbetning av kandidater och ett starkt Employer Brand är avgörande för att fortsatt vara en framåtlutad organisation och en trygg arbetsplats.

Att optimera sin rekryteringsfunktion sparar tid och resurser och är ett avgörande bidrag till bolagets lönsamhet på kort och lång sikt.

Talent Acquisition As a Service

Utifrån grundlig analys och förstudier av er organisation hjälper vi er sätta den långsiktiga planen över kompetensförsörjningen så att ni säkerställer att ni har rätt kompetens nu – och i framtiden. Med vår hjälp ser vi till att kostnadseffektivisera din kompetensförsörjning och samtidigt skapa mångfald, höja välmående hos medarbetare och skapa intern stolthet för varumärket.

Projektplan

01.

Förstudie

Kartläggning av nuläge och framtagande av actionplan

02.

Projektstyrning

Kontinuerligt stöd under hela implementeringsfasen

03.

Överlämning

Vi hjälper till att implementera och lämna över strategier och processer till den befintliga organisationen

Hur går förstudien till?

Förstudien delas in i tre olika faser där vi träffar olika intressenter i organisationen för att skapa en objektiv nulägesanalys. 

Volym

Vi kartlägger kompetenser och roller i organisationen idag och gör en prognos över kommande behoven där vi förtydligar roller och förankrar mål och syfte. Denna fas består även av en översikt av genomförda rekryteringar.

Resurs

Vi granskar historiska resursinvesteringar, inklusive tid, pengar och teknologiskt stöd, och analyserar hur dessa kan optimeras framåt. Vi tittar på verktyg, system och processer för att skapa en smidig rekryteringsstruktur.

Kvalitet

I den här fasen utvärderar vi de kvalitetsmått som används i arbetet idag och granskar deras relevans. Vi fastställer en önskad målbild för de relevanta KPI:erna och analyserar huruvida andra KPI:er behöver inkluderas i arbetet.

Målbild och action-plan

Efter förstudien samlar vi alla involverade intressenter i er organisation och presenterar en grundlig nulägesanalys och en unikt anpassad handlingsplan. I denna presentation markeras förbättringspotential, fokusområden och våra rekommenderade åtgärder för att nå era mål. Detta material innehåller konkreta förslag för ert nästa steg. Vid behov erbjuder vi även ett skräddarsytt stöd och vägledning för att starta er resa.

Effekten

  • Sänkta rekryteringskostnader och lägre personalomsättning
  • Rekryterande chefer involveras i hela processen
  • Stärkt arbetsgivarvarumärke och kandidatnätverk
  • Proaktiv rekrytering med effektiva processer
  • Fördomsfri och kompetensbaserad rekrytering

Irma Kanlic

Head of Strategy & Business Development

Med bred expertis inom affärsstrategi och projektledning är det Irma som ansvarar för den strategiska planeringen som lägger grunden för att projektet uppfyller målen. Med över 10 års erfarenhet av affärsutveckling ansvarar Irma för att utvärdera och analysera resultat och effektivitet av affärsstrategierna i projektet.

Martin Jerrskog

Teamchef Rekrytering, HR – Talent Acquisition – Chef & Specialist

Med över 10 års erfarenhet av rekrytering har Martin förmågan att bygga starka rekryteringsfunktioner från grunden. Med sin erfarenhet som konsult, utbildare och föreläsare har Martin bred kompetens vad gäller optimering av rekryteringsprocesser och organisationsförändring. Martin är bland annat certifierad i personbedömningsverktyg och säkerhetsprövningsintervju. 

Utbildning inom rekrytering och kompetensförsörjning

Utifrån era processer och verksamhetens behov utbildar vi chefer, ledare och dig som arbetar med rekrytering i kompetensbaserad rekrytering. En rekryterande chef som är utbildad löper mindre risk att göra felrekryteringar och bygger ett starkare arbetsgivarvarumärke. Genom att lära ut en fördomsfri metod som fokuserar på potential och kunskap förstår deltagaren vikten av att inte lita på sin magkänsla, vilket resulterar i mer hållbara rekryteringar. Vi kan erbjuda lärarledda utbildningar och personlig coachning – och anpassar alltid både upplägg och format efter dina önskemål och behov.

Låt oss bygga framtidens arbetsplatser!

Strategi i kombination med rekrytering har aldrig varit roligare och viktigare. Hör av dig så ser vi hur vi kan hjälpa er framåt.

Bli inspirerad!

Fler inspirationskällor
Blogg

Bridging the gap: Kommunikationsutmaningen mellan chefer och TA-funktionen 

I företagsvärlden är  samarbete och  kommunikation nyckeln till  framgång. Detta gäller inte  minst när  det  handlar om Talent Acquisition (TA).  Men  vad  händer när  det  uppstår gap  i kommunikation och  förståelse mellan chefer och  TA-funktionen? I den  här  bloggen dyker vi  djupare in  i dessa utmaningar och  utforskar lösningar. 
Success Story

SGBC saknar nyckelroll i organisationen

Efter att organisationens tidigare utbildningschef bytte till en annan intern roll, stod SGBC inför utmaningen att hitta en lämplig ersättare. Att hitta en person som inte bara har rätt kompetens utan som också kan ta sig an rollen att driva utbildningsavdelningen framåt var av yttersta vikt.
Success Story

Kronans Apotek & Apoteksgruppen går ihop

Två bolag blir ett. Wise Professionals anlitas som en oberoende part i en komplex omstrukturering. Syftet är att säkerställa och bevara medarbetarnas integritet och att skapa en rättvis process.
Guide

People Analytics – En guide

Medarbetarna i centrum för verksamhetsutvecklingen
Success Story

Koordinatorn har en otroligt viktig roll i vårt företag

De hade en medarbetare i denna roll i flera år, när personen sedan valde att sluta så skapades ett hål som behövde fyllas snabbt. I ett litet bolag sitter mycket av kunskapen i varje medarbetare, trots att man har satt upp processer och riktlinjer.
Blogg

Reaktiv servicepartner eller proaktiv affärsutvecklare: vilken roll har TA-funktionen?

I dagens snabbrörliga affärsvärld är det viktigt att inte bara följa med i utvecklingen utan också att leda den. En av de viktigaste delarna av detta arbete är att omvärdera och omdefiniera vår Talent Acquisition (TA)-funktion. Är den en reaktiv service-funktion eller en katalysator för proaktiv affärsutveckling? Låt oss utforska detta tillsammans.
Blogg

Så gör du lönesystembytet till ett drömprojekt!

Nu undrar du kanske… Kan det ens vara det? Det pratar vi om i ett avsitt av Lönepodden!
Blogg

Så förbereder du dig på en cyberattack – Lärdomar från Kalix kommun

I detta avsnitt av Lönepodden pratade vi om en cyberattack som drabbade Kalix kommun i december 2021. Denna händelse medförde en hel del värdefulla lärdomar som vi alla kan dra nytta av för att stärka vår egen cybersäkerhet.
Blogg

Metaverse och HR: Navigera i en digital värld

Den teknologiska utvecklingen går snabbare än någonsin. Experter inom AI och teknologi uppmanar nu företag som är nischade inom områdena att pausa utvecklingen då de anser att det går för fort. Ett av de mest spännande framstegen som har kommit under de senaste åren är skapandet av metaversen – en digital virtuell värld som utvidgar den fysiska verkligheten, där människor interagerar i realtid. Användare använder avatars för sociala interaktioner, arbete, utbildning och underhållning. Det möjliggör gemensam upplevelse och påverkar områden som arbete, utbildning och handel. Teknik- och underhållningsföretag experimenterar med metaverse-plattformar, även om begreppet fortfarande utvecklas och har tekniska och sociala frågor att lösa. Den här teknologin kommer att ha en enorm påverkan på många områden av våra liv, inklusive arbetsplatsen och HR-arbetet. Låt oss utforska hur HR kommer att förändras i metaverse-eran.
Blogg

Att synliggöra värdet av löneavdelningen för organisationen

I dagens näringsliv har lönerna en avgörande roll för att attrahera, behålla och motivera kompetenta medarbetare. Som företag är det viktigt att förstå värdet av löner och hur de kan påverka organisationens framgång. En nyckelperson som spelar en central roll i detta sammanhang är lönechefen. I det här blogginlägget kommer vi att utforska lönechefens retorik och deras plats i styrelsen samt hur vi kan visa vad löneavdelningen kan bidra med till organisationen.
Blogg

Lönechefen i förändring: Hur du utvecklar ditt team!

Att vara lönechef är ett krävande uppdrag, speciellt när organisationen genomgår förändringar. Förändringar kan vara både utmanande och spännande, och det är i dessa stunder som en lönechef har möjlighet att visa sitt ledarskap. I det här blogginlägget kommer vi att utforska hur en lönechef kan leda och utveckla sitt team under tider av förändring, och hur detta kan bidra till att skapa ett starkt och framgångsrikt löneteam.
Event

Wiseful Learning #33 – om vikten av att mäta och följa upp sitt mångfalds- och inkluderingsarbete OCH att inte stanna där!

Success Story

Samarbetet med Axfood kring unik rekryteringsutbildning

Att det inom denna koncern sker ett antal rekryteringar varje år är inte förvånande. Axfood har också en egen akademi där de satsar starkt på kompetenshöjande insatser inom organisationen. 
Blogg

Från rutin till revolution: Hur OpenAI enligt Chat GPT kan förvandlar våra löneavdelningar

OpenAI kan revolutionera hur vi hanterar löneprocessen. I det här blogginlägget kommer vi att utforska några av de sätt där OpenAI enligt Chat GPT kan stötta våra löneavdelningar och underlätta deras arbete.
Success Story

Wise Professionals rekryterar nyckelroller till energisektorn

Wise Professionals fick våren 2023 uppdraget att rekrytera fem nya specialistroller till Gasum. Gasum fick en ny VD för ca ett år sedan, och har sedan dess jobbat enligt en ny strategi. Det gjordes en omorganisation då man tillsammans med ledningsgruppen diskuterade fram vilka roller som behövdes som en del av deras strategiarbete.
Success Story

The Pace rekryterar nyckelroll för svensk beredskap

Den nya rollen blir en nyckelfunktion för uppdraget. Som spindeln i nätet ansvarar rollen för att samordna arbetet ute i de 6 olika bredskapsregionerna i landet. Rollen kräver en stark lagspelare, med fallenhet för projektledning samt en utomordentlig förmåga att kunna koordinera och säkerställa att minsta lilla detalj är på plats.
Success Story

Familjeföretaget som var pionjärer på marknaden

Det är inte varje dag man stöter på ett företag som är familjeägt, Bona har funnits i drygt 100 år och nu är inne på fjärde generationen. Sedan starten arbetar man med att ta fram produkter för trägolv, och de senaste åren har man breddat sortimentet till produkter även för andra golvmaterial.
Blogg

En hög lön – inte tillräckligt för att attrahera dagens ekonomer

Som en del av initiativet EkonomBoosten genomförde vi i april en undersökning där vi frågade ekonomer om deras arbetssituation, utmaningar och trender. Årets undersökning indikerar att medarbetarnas krav på arbetsgivaren har förändrats. Förutom enbart lön har faktorer som ledarskap och arbetsuppgifter seglat upp i toppen på listan med anledningar till att man väljer en arbetsgivare. Vilka åtgärder kan du som arbetsgivare vidta för att möta efterfrågan, attrahera talanger och behålla kompetent personal i många år framöver?
Blogg

Den dolda hälsorisken som plågar ekonomichefer

Som en del av initiativet EkonomBoosten genomförde vi i april en undersökning där vi frågade ekonomer om deras arbetssituation, utmaningar och trender. Resultatet ger en inblick i den pågående kampen ekonomichefer står inför när det gäller återhämtning och stöd i sina arbetsliv. 44 procent oroar sig för hälsan vid nuvarande arbetsbelastning! Vår analys av resultaten pekar på tydliga utmaningar som påverkar deras välbefinnande.
Blogg

Revolutionera din rekryteringsresa med AI

Att få till den perfekta matchningen mellan kandidat och roll är en konst som kan ta tid. Men tänk om du inte behövde lägga fokus på de administrativa delarna i processen som slukar tid? Och istället kunde ägna mer tid åt det personliga mötet med kandidaterna? Det är fullt möjligt, men hur fungerar det? Vi djupdyker i smarta och mindre smarta sätt att använda openAI vid rekryteringar.
Fler inspirationskällor