Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Strategisk kompetensförsörjning

Rådgivning & strategi inom kompetensförsörjning

Att ha rätt kompetens på plats är ett måste för att uppnå de långsiktiga affärsmålen. Med oss som partner stöttar vi både i strategin för kompetensförsörjning, och ser till att den omsätts till handling.

Strategi inom kompetensförsörjning – nå målen med rätt team

Genom att analysera verksamhetens framtida behov kopplat till affärsmålen kan du skapa en strategi för kompetensförsörjning och bättre planera för vilka rekryteringar du behöver prioritera framåt. Vi kan hjälpa dig att nå dina organisatoriska mål genom att bland annat:

 • Skapa en övergripande strategi för kompetensförsörjning
 • Bygga en intern rekryteringsfunktion
 • Öka er attraktionskraft som arbetsgivare
 • Utveckla det interna lärandet
 • Optimera era rekryteringsprocesser

Anlita oss för rådgivning och strategi inom kompetensförsörjning

Wise Professionals har lång erfarenhet av att arbeta med kompetensförsörjning och Talent Aquisition. Vi vet hur viktigt det är med rätt kompetens på rätt plats. Lyckade matchningar är inte en slump. Genom prövande metoder och verktyg hjälper vi er sätta den långsiktiga planen över er kompetensförsörjning så att ni både säkerställer att ni har rätt kompetens nu – och i framtiden. Tillsammans med dig sätter vi upp relevanta uppföljningsstrukturer och nyckeltal så att du kan visa och säkerställa värdet investeringen ger.

Utbildning inom rekrytering och kompetensförsörjning

Utifrån era processer och verksamhetens behov utbildar vi chefer, ledare och dig som arbetar med rekrytering i kompetensbaserad rekrytering. En rekryterande chef som är utbildad löper mindre risk att göra felrekryteringar och bygger ett starkare arbetsgivarvarumärke. Genom att lära ut en fördomsfri metod som fokuserar på potential och kunskap förstår deltagaren vikten av att inte lita på sin magkänsla, vilket resulterar i mer hållbara rekryteringar. Vi kan erbjuda lärarledda utbildningar och personlig coachning – och anpassar alltid både upplägg och format efter dina önskemål och behov.

Bygg en egen rekryteringsfunktion

Att ta hem rekryteringen och bygga upp en rekryteringsfunktion från grunden har många fördelar. Att äga sin egen rekryteringsprocess möjliggör bland annat:

 • Fullt ägandeskap och kontroll över era processer
 • Ägandeskap över kandidatupplevelsen
 • Interna rekryteringsspecialister som känner till er organisation bättre än någon annan
 • Effektivare arbetssätt
 • Ökad förståelse för ROI och investering
 • Uppföljning och nyckeltal

Vi delar med oss av vår mångåriga erfarenhet och samlade kompetens som rekryteringsföretag, stöttar upp från start och ser till att du har tydliga ramar för hur rekryteringsarbetet ska bedrivas. Från att utbilda dina rekryteringsspecialister, till att sätta processer för att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla medarbetare. Tillsammans sätter vi upp relevanta uppföljningsstrukturer och nyckeltal så att du kan visa och säkerställa värdet investeringen ger. För att du ska lyckas bygga ditt arbetsgivarvarumärke så stöttar vi dig i att säkerställa hög kandidatnöjdhet genom hela processen. Vi hjälper dig även i hur du kan säkerställa mångfaldsperspektivet i ditt rekryteringsarbete.

Vill du få hjälp med din rekryteringsfunktion?

Arbeta proaktivt med kompetensförsörjning

När organisationer rekryterar på egen hand upplever många att det är både svårt och resurstungt. Att hitta talanger för att säkra organisationens framtid är ett arbete som kräver struktur och högt engagemang. Vanliga upplevda utmaningar kan bland annat vara:

 • Strategisk kompetensförsörjning är inte en prioriterad fråga
 • Reaktivt arbetssätt snarare än proaktivt
 • Inget ägandeskap av företagets Employer Brand
 • Lågt engagemang hos ledarna
 • Hög personalomsättning
 • Svårt att hitta och attrahera rätt kompetens
 • Att hålla en levande relation med tidigare kandidater
 • Att driva en fördomsfri och jämställd rekrytering

Som er strategiska rådgivare kan vi med flera tidigare lyckade uppdrag i ryggen hjälpa er att sätta upp ett välfungerande, effektivt och kostnadsbesparande Talent Acquisition team. Vi hjälper er att sätta en struktur som säkerställer ett långsiktigt flöde av relevanta kandidater som vill arbeta hos er.

Jag vill få hjälp med vår strategiska kompetensförsörjning

Vill du veta mer om hur våra specialister arbetar?

Stärk ert Employer Brand

Att aktivt arbeta med arbetsgivarvarumärket bör vara en central punkt för alla moderna organisationer. Medarbetare letar alltmer efter arbetsplatser som kan erbjuda en djupare mening än “bara” en anställning. Och visst blir vi mer effektiva, produktiva och innovativa när vi trivs på jobbet? Employer Branding handlar inte bara om att attrahera talanger, det handlar lika mycket om att bygga internt engagemang och långsiktig lojalitet och anställning.

Ta in en av våra strategiska konsulter för att starta upp ert arbete, hålla en workshop eller sätta en plan för hur ni kan stärka ert arbetsgivarvarumärke.

Få hjälp med er employer branding-strategi

Hyr in en rekryterare

Hinner du inte riktigt med? Ta in en av våra skickliga rekryterare på konsultbasis. På kort tid är vi redo att dra igång kommande rekryteringar. Alla våra rekryterare arbetar med kompetensbaserad rekrytering, en objektiv metod som är fri från fördomar och ger långsiktiga resultat. De är även certifierade i arbetspsykologiska tester. Våra konsulter lägger stort fokus på att förstå er företagskultur så att den speglas i alla processer. Att ge kandidaterna bästa möjliga upplevelse för ditt företag är A och O.

För att säkerställa en modern, träffsäker och icke-diskriminerande process samarbetar Wise Professionals med Assessio som utbildar våra konsulter i metoder och arbetssätt vilket resulterar i strategiskt och operativt skickliga rekryterare.

För att säkerställa att konsulten har alla verktyg som behövs på plats hos er har ni som kund möjlighet att aktivera ett kostnadsfritt abonnemang hos Assessio under 3 månader för er inhyrda rekryteringsexpert. Rekryteraren, kunden och Assessio träffas då i ett uppstartmöte för att diskutera abonnemanget. Här diskuteras just era utmaningar kring rekrytering, hur kompetensramverket Ascend kan stötta bolaget i att få in rätt kandidater i sin organisation samt hur verktygen appliceras i processerna. Efter mötet aktiveras Ascend och abonnemanget!

3-6 månader senare träffas rekryteraren, kunden och Assessio för utvärdering, justering och dialog kring resultaten och upplevelsen av produkterna. Efter den initiala abonnemangsperioden har kunden möjlighet att förlänga abonnemanget genom att upprätta ett avtal för Ascend.

Snacka om att ha roligt på jobbet!

Visste du att vi har över 1600 nöjda kunder? Här är bara ett urval av dem.

Det viktiga var att han skulle förstå vårt behov och vad vi söker. Han hade ett otroligt engagemang och intresse för att det här skulle bli bra och att vi skulle få rätt person på plats. Jag kände hela tiden att vi delade det målet!

Frida Dunger Emmaus

Sabina var superproffsig och världens bästa kontaktperson. Hon gav mig allt underlag och såg till att jag fick rätt information så att jag kunde förbereda mig på bästa sätt. Jag kände mig väl omhändertagen.

Paulia Robinson Veidekke

Jag upplevde samarbetet som väldigt bra, både Anette och Alexandra var duktiga. Anette och Rise träffades vid ett tillfälle och skötte sedan kontakten via telefon på ett bra och effektivt sätt. Alexandra har varit på fler möten i och med kravprofil och tidigare genomförda rekryteringar, men hon vidarebefordrade information till Anette på ett bra sätt.

Margaret Simonson McNamnee Rise

Våra referenser

Låt oss bygga framtidens arbetsplatser!

Strategi i kombination med rekrytering har aldrig varit roligare och viktigare. Hör av dig så ser vi hur vi kan hjälpa er framåt.

Bli inspirerad!

Fler inspirationskällor
Blogg

Blogg | Metaverse och HR: Navigera i en digital värld

Den teknologiska utvecklingen går snabbare än någonsin. Experter inom AI och teknologi uppmanar nu företag som är nischade inom områdena att pausa utvecklingen då de anser att det går för fort. Ett av de mest spännande framstegen som har kommit under de senaste åren är skapandet av metaversen – en digital virtuell värld som utvidgar den fysiska verkligheten, där människor interagerar i realtid. Användare använder avatars för sociala interaktioner, arbete, utbildning och underhållning. Det möjliggör gemensam upplevelse och påverkar områden som arbete, utbildning och handel. Teknik- och underhållningsföretag experimenterar med metaverse-plattformar, även om begreppet fortfarande utvecklas och har tekniska och sociala frågor att lösa. Den här teknologin kommer att ha en enorm påverkan på många områden av våra liv, inklusive arbetsplatsen och HR-arbetet. Låt oss utforska hur HR kommer att förändras i metaverse-eran.
Blogg

Att synliggöra värdet av löneavdelningen för organisationen

I dagens näringsliv har lönerna en avgörande roll för att attrahera, behålla och motivera kompetenta medarbetare. Som företag är det viktigt att förstå värdet av löner och hur de kan påverka organisationens framgång. En nyckelperson som spelar en central roll i detta sammanhang är lönechefen. I det här blogginlägget kommer vi att utforska lönechefens retorik och deras plats i styrelsen samt hur vi kan visa vad löneavdelningen kan bidra med till organisationen.
Blogg

Lönechefen i förändring: Hur du utvecklar ditt team!

Att vara lönechef är ett krävande uppdrag, speciellt när organisationen genomgår förändringar. Förändringar kan vara både utmanande och spännande, och det är i dessa stunder som en lönechef har möjlighet att visa sitt ledarskap. I det här blogginlägget kommer vi att utforska hur en lönechef kan leda och utveckla sitt team under tider av förändring, och hur detta kan bidra till att skapa ett starkt och framgångsrikt löneteam.
Event

Wiseful Learning #33 – om vikten av att mäta och följa upp sitt mångfalds- och inkluderingsarbete OCH att inte stanna där!

Success Story

Samarbetet med Axfood kring unik rekryteringsutbildning

Att det inom denna koncern sker ett antal rekryteringar varje år är inte förvånande. Axfood har också en egen akademi där de satsar starkt på kompetenshöjande insatser inom organisationen. 
Blogg

Från rutin till revolution: Hur OpenAI enligt Chat GPT kan förvandlar våra löneavdelningar

OpenAI kan revolutionera hur vi hanterar löneprocessen. I det här blogginlägget kommer vi att utforska några av de sätt där OpenAI enligt Chat GPT kan stötta våra löneavdelningar och underlätta deras arbete.
Success Story

Wise Professionals rekryterar nyckelroller till energisektorn

Wise Professionals fick våren 2023 uppdraget att rekrytera fem nya specialistroller till Gasum. Gasum fick en ny VD för ca ett år sedan, och har sedan dess jobbat enligt en ny strategi. Det gjordes en omorganisation då man tillsammans med ledningsgruppen diskuterade fram vilka roller som behövdes som en del av deras strategiarbete.
Success Story

The Pace rekryterar nyckelroll för svensk beredskap

Den nya rollen blir en nyckelfunktion för uppdraget. Som spindeln i nätet ansvarar rollen för att samordna arbetet ute i de 6 olika bredskapsregionerna i landet. Rollen kräver en stark lagspelare, med fallenhet för projektledning samt en utomordentlig förmåga att kunna koordinera och säkerställa att minsta lilla detalj är på plats.
Blogg

Revolutionera din rekryteringsresa med AI

Att få till den perfekta matchningen mellan kandidat och roll är en konst som kan ta tid. Men tänk om du inte behövde lägga fokus på de administrativa delarna i processen som slukar tid? Och istället kunde ägna mer tid åt det personliga mötet med kandidaterna? Det är fullt möjligt, men hur fungerar det? Vi djupdyker i smarta och mindre smarta sätt att använda openAI vid rekryteringar.
Blogg

HR + AI = sant? Vi ger dig 6 tips på hur du kan omfamna den nya tekniken

För HR kan användningen av AI och ChatGPT hjälpa till att automatisera, effektivisera och förbättra olika HR-processer. Men det finns också utmaningar och farhågor kring den nya tekniken. Vi går igenom det viktigaste för dig inom HR att ha koll på och ger dig 6 tips för en långvarig romans mellan HR och AI.
Success Story

Kan man göra en träffsäker rekrytering under tidspress?

Under 2021 befann sig ekonomiavdelningen på Envac i en expansionsfas och behövde på kort tid hitta kompetent personal som passade in i laget. Per-Anders Bohman, ekonomichef på Envac, valde att ta hjälp av Eqonomy och Lisa Kayser.
Event

The Pace presenterar Administration Day 2023

Stockholm
Event

Så bygger du ett hållbart marknadsteam!

Webinar
Event

Wiseful Learning #32 – om vikten av ett fördjupat och tydligare hållbarhetsarbet

Blogg

Slimmad HR-funktion – vad innebär det?

Vi hör ofta HR-chefer i vårt nätverk säga att deras HR-funktioner är eller behöver vara slimmade. Vi har funderat en del på vad det egentligen betyder och hur det påverkar de organisationer som de verkar i. Varför vill man slimma HR när funktionen får en alltmer affärsnära roll, vad innebär det och vilka konsekvenser kan det få?
Blogg

Lönekartläggning – syfte, krav och nytta för dig som arbetsgivare

Nytt år innebär att planera och avsätta tid för de återkommande HR-processerna, till exempel lönekartläggning, medarbetarundersökning, medarbetarsamtal och talent review. Här kommer vi att titta närmare på just lönekartläggningen. Vad är syftet med att genomföra lönekartläggning, hur ser det ut med löneskillnader mellan kvinnor och män och hur ska arbetet genomföras? Vi har dessutom frågat en expert inom området, Eva Wagner produktchef på Simployer, för att titta närmare på vanliga fallgropar samt vilka vinster som arbetet med lönekartläggning kan ge.
Event

Employer branding – Best practice med Emil Adén från Trafikverket

Stockholm
Blogg

45% ser kultur och ledarskap som största utmaningen med hybridarbete

Vi har gått från att ställa om snabbt, fokusera kortsiktigt och hålla ut – till att vara i ett nytt normalläge där modellerna för hybridarbete är här för att stanna. När vi nu står här, i början av nästa fas i arbetslivet, vilka är de största utmaningarna? Vi ställde frågan på LinkedIn och fick 194 svar.
Blogg

Hybridarbete – vilka delar behövs för att det ska fungera?

Hybridarbete är det nya formatet för många arbetsplatser och en övergång till det som permanent arbetsmodell kan resultera i både bättre och sämre resultat. Vad innebär det för HR som funktion att arbetet bedrivs i hybridformat och vilka delar behövs för att det ska fungera?
Event

Nätverksträff för juniora lönespecialister i Stockholm

House of Wise
Fler inspirationskällor