Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Du kan läsa mer om dem samt konfigurera dina inställningar
Skip to content

Strategisk kompetensförsörjning

Rådgivning & strategi inom kompetensförsörjning

Att ha rätt kompetens på plats är ett måste för att uppnå de långsiktiga affärsmålen. Med oss som partner stöttar vi både i strategin för kompetensförsörjning, och ser till att den omsätts till handling.

Strategi inom kompetensförsörjning – nå målen med rätt team

Genom att analysera verksamhetens framtida behov kopplat till affärsmålen kan du skapa en strategi för kompetensförsörjning och bättre planera för vilka rekryteringar du behöver prioritera framåt. Vi kan hjälpa dig att nå dina organisatoriska mål genom att bland annat:

 • Skapa en övergripande strategi för kompetensförsörjning
 • Bygga en intern rekryteringsfunktion
 • Öka er attraktionskraft som arbetsgivare
 • Utveckla det interna lärandet
 • Optimera era rekryteringsprocesser

Anlita oss för rådgivning och strategi inom kompetensförsörjning

Wise Professionals har lång erfarenhet av att arbeta med kompetensförsörjning och Talent Aquisition. Vi vet hur viktigt det är med rätt kompetens på rätt plats. Lyckade matchningar är inte en slump. Genom prövande metoder och verktyg hjälper vi er sätta den långsiktiga planen över er kompetensförsörjning så att ni både säkerställer att ni har rätt kompetens nu – och i framtiden. Tillsammans med dig sätter vi upp relevanta uppföljningsstrukturer och nyckeltal så att du kan visa och säkerställa värdet investeringen ger.

Utbildning inom rekrytering och kompetensförsörjning

Utifrån era processer och verksamhetens behov utbildar vi chefer, ledare och dig som arbetar med rekrytering i kompetensbaserad rekrytering. En rekryterande chef som är utbildad löper mindre risk att göra felrekryteringar och bygger ett starkare arbetsgivarvarumärke. Genom att lära ut en fördomsfri metod som fokuserar på potential och kunskap förstår deltagaren vikten av att inte lita på sin magkänsla, vilket resulterar i mer hållbara rekryteringar. Vi kan erbjuda lärarledda utbildningar och personlig coachning – och anpassar alltid både upplägg och format efter dina önskemål och behov.

Bygg en egen rekryteringsfunktion

Att ta hem rekryteringen och bygga upp en rekryteringsfunktion från grunden har många fördelar. Att äga sin egen rekryteringsprocess möjliggör bland annat:

 • Fullt ägandeskap och kontroll över era processer
 • Ägandeskap över kandidatupplevelsen
 • Interna rekryteringsspecialister som känner till er organisation bättre än någon annan
 • Effektivare arbetssätt
 • Ökad förståelse för ROI och investering
 • Uppföljning och nyckeltal

Vi delar med oss av vår mångåriga erfarenhet och samlade kompetens som rekryteringsföretag, stöttar upp från start och ser till att du har tydliga ramar för hur rekryteringsarbetet ska bedrivas. Från att utbilda dina rekryteringsspecialister, till att sätta processer för att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla medarbetare. Tillsammans sätter vi upp relevanta uppföljningsstrukturer och nyckeltal så att du kan visa och säkerställa värdet investeringen ger. För att du ska lyckas bygga ditt arbetsgivarvarumärke så stöttar vi dig i att säkerställa hög kandidatnöjdhet genom hela processen. Vi hjälper dig även i hur du kan säkerställa mångfaldsperspektivet i ditt rekryteringsarbete.

Vill du få hjälp med din rekryteringsfunktion?

Arbeta proaktivt med kompetensförsörjning

När organisationer rekryterar på egen hand upplever många att det är både svårt och resurstungt. Att hitta talanger för att säkra organisationens framtid är ett arbete som kräver struktur och högt engagemang. Vanliga upplevda utmaningar kan bland annat vara:

 • Strategisk kompetensförsörjning är inte en prioriterad fråga
 • Reaktivt arbetssätt snarare än proaktivt
 • Inget ägandeskap av företagets Employer Brand
 • Lågt engagemang hos ledarna
 • Hög personalomsättning
 • Svårt att hitta och attrahera rätt kompetens
 • Att hålla en levande relation med tidigare kandidater
 • Att driva en fördomsfri och jämställd rekrytering

Som er strategiska rådgivare kan vi med flera tidigare lyckade uppdrag i ryggen hjälpa er att sätta upp ett välfungerande, effektivt och kostnadsbesparande Talent Acquisition team. Vi hjälper er att sätta en struktur som säkerställer ett långsiktigt flöde av relevanta kandidater som vill arbeta hos er.

Jag vill få hjälp med vår strategiska kompetensförsörjning

Vill du veta mer om hur våra specialister arbetar?

Stärk ert Employer Brand

Att aktivt arbeta med arbetsgivarvarumärket bör vara en central punkt för alla moderna organisationer. Medarbetare letar alltmer efter arbetsplatser som kan erbjuda en djupare mening än “bara” en anställning. Och visst blir vi mer effektiva, produktiva och innovativa när vi trivs på jobbet? Employer Branding handlar inte bara om att attrahera talanger, det handlar lika mycket om att bygga internt engagemang och långsiktig lojalitet och anställning.

Ta in en av våra strategiska konsulter för att starta upp ert arbete, hålla en workshop eller sätta en plan för hur ni kan stärka ert arbetsgivarvarumärke.

Få hjälp med er employer branding-strategi

Hyr in en rekryterare

Hinner du inte riktigt med? Ta in en av våra skickliga rekryterare på konsultbasis. På kort tid är vi redo att dra igång kommande rekryteringar. Alla våra rekryterare arbetar med kompetensbaserad rekrytering, en objektiv metod som är fri från fördomar och ger långsiktiga resultat. De är även certifierade i arbetspsykologiska tester. Våra konsulter lägger stort fokus på att förstå er företagskultur så att den speglas i alla processer. Att ge kandidaterna bästa möjliga upplevelse för ditt företag är A och O.

För att säkerställa en modern, träffsäker och icke-diskriminerande process samarbetar Wise Professionals med Assessio som utbildar våra konsulter i metoder och arbetssätt vilket resulterar i strategiskt och operativt skickliga rekryterare.

För att säkerställa att konsulten har alla verktyg som behövs på plats hos er har ni som kund möjlighet att aktivera ett kostnadsfritt abonnemang hos Assessio under 3 månader för er inhyrda rekryteringsexpert. Rekryteraren, kunden och Assessio träffas då i ett uppstartmöte för att diskutera abonnemanget. Här diskuteras just era utmaningar kring rekrytering, hur kompetensramverket Ascend kan stötta bolaget i att få in rätt kandidater i sin organisation samt hur verktygen appliceras i processerna. Efter mötet aktiveras Ascend och abonnemanget!

3-6 månader senare träffas rekryteraren, kunden och Assessio för utvärdering, justering och dialog kring resultaten och upplevelsen av produkterna. Efter den initiala abonnemangsperioden har kunden möjlighet att förlänga abonnemanget genom att upprätta ett avtal för Ascend.

Snacka om att ha roligt på jobbet!

Visste du att vi har över 1600 nöjda kunder? Här är bara ett urval av dem.

Det viktiga var att han skulle förstå vårt behov och vad vi söker. Han hade ett otroligt engagemang och intresse för att det här skulle bli bra och att vi skulle få rätt person på plats. Jag kände hela tiden att vi delade det målet!

Frida Dunger Emmaus

Sabina var superproffsig och världens bästa kontaktperson. Hon gav mig allt underlag och såg till att jag fick rätt information så att jag kunde förbereda mig på bästa sätt. Jag kände mig väl omhändertagen.

Paulia Robinson Veidekke

Jag upplevde samarbetet som väldigt bra, både Anette och Alexandra var duktiga. Anette och Rise träffades vid ett tillfälle och skötte sedan kontakten via telefon på ett bra och effektivt sätt. Alexandra har varit på fler möten i och med kravprofil och tidigare genomförda rekryteringar, men hon vidarebefordrade information till Anette på ett bra sätt.

Margaret Simonson McNamnee Rise

Våra referenser

Låt oss bygga framtidens arbetsplatser!

Strategi i kombination med rekrytering har aldrig varit roligare och viktigare. Hör av dig så ser vi hur vi kan hjälpa er framåt.

Bli inspirerad!

Fler inspirationskällor
Blogg

Lönekartläggning – syfte, krav och nytta för dig som arbetsgivare

Nytt år innebär att planera och avsätta tid för de återkommande HR-processerna, till exempel lönekartläggning, medarbetarundersökning, medarbetarsamtal och talent review. Här kommer vi att titta närmare på just lönekartläggningen. Vad är syftet med att genomföra lönekartläggning, hur ser det ut med löneskillnader mellan kvinnor och män och hur ska arbetet genomföras? Vi har dessutom frågat en expert inom området, Eva Wagner produktchef på Simployer, för att titta närmare på vanliga fallgropar samt vilka vinster som arbetet med lönekartläggning kan ge.
Blogg

45% ser kultur och ledarskap som största utmaningen med hybridarbete

Vi har gått från att ställa om snabbt, fokusera kortsiktigt och hålla ut – till att vara i ett nytt normalläge där modellerna för hybridarbete är här för att stanna. När vi nu står här, i början av nästa fas i arbetslivet, vilka är de största utmaningarna? Vi ställde frågan på LinkedIn och fick 194 svar.
Blogg

Hybridarbete – vilka delar behövs för att det ska fungera?

Hybridarbete är det nya formatet för många arbetsplatser och en övergång till det som permanent arbetsmodell kan resultera i både bättre och sämre resultat. Vad innebär det för HR som funktion att arbetet bedrivs i hybridformat och vilka delar behövs för att det ska fungera?
Event

Wiseful learning – People Transformation med Kelly Chau och Christian Ward

House of Wise
Blogg

Trender inför 2023 – People Analytics, kryptovalutor och real-time payments

2023 närmar sig och affärsplaneringarna börjar ta form. Gemensamt inför nästa år för många av våra kunder är att förbättra hur de arbetar med data och analys. People Analytics och Datainformerad HR är ett hett ämne just nu. Här kommer våra löneavdelningar spela en stor roll. Lön sitter nämligen på mycket kvalitativ och spännande data och kan bidra till att HR och resten av organisationen arbetar faktabaserat.
Blogg

Har du råd att låta kompetensförsörjningen stå tillbaka?

Många organisationer upplever att det mitt i allt här och nu är svårt att avsätta tid till att planera verksamhetens långsiktiga kompetensbehov. Har vi råd med det? Vilka risker finns det? När vi inte arbetar aktivt med kompetensförsörjning blir behoven till sist akuta, rekryteringskostnaderna ökar och vi tappar långsiktig konkurrenskraft. Det påverkar dessutom vår attraktion som arbetsgivare.
Blogg

Ta vara på konsultens kompetens medan ni har hen där!

Värdet av att ha en konsult på plats kan bli så mycket större än bara resultatet av konsultens eget arbete. Under konsultperioden har ni till exempel möjlighet att få syn på fler perspektiv, skapa kompetensutveckling och få värdefull input kring olika områden.
Blogg

Affärsplanera kompetensförsörjningen

I affärsplaneringsarbetet får frågor kring kompetensförsörjning allt mer utrymme. Både för att behovet av digitalisering kräver delvis ny kompetens, och på grund av att kompetensgapet på arbetsmarknaden ökar allt mer. Hur ska vi planera för att ha tillgång till rätt kompetenser framåt
Blogg

Roller som blir avgörande för din organisation under en lågkonjunktur

Under utmanande tider är det naturligt att förhålla sig mer avvaktande, bromsa in och inte ta för stora risker. Men att parallellt satsa på kompetens och nya utvecklingsvägar har visat sig vara den stora skillnaden mellan organisationer som kommer ut ur kriser som vinnare och organisationer som kommer ut som förlorare. Det handlar om att lyckas med den svåra balansen mellan gas och broms.
Blogg

Hur hanterar ni kompetensgap på kort sikt?

Parallellt med planeringen av kompetensförsörjning på lång sikt behöver de kompetensgap som finns redan nu hanteras. Vi har precis tagit oss igenom flera turbulenta år och står inför en fortsatt utmanande period, där det blir extra viktigt att prioritera rätt. Hur kan vi avgöra vilken kompetens som är kritisk nu och vad som går att skjuta upp?
Blogg

Så kan du minimera risk när lågkonjunkturer kommer!

Ett sätt att minimera risk under osäkra perioder är att välja konsultlösningar framför att rekrytera. Att ta in en konsult är i sig en lösning som skapar mer flexibilitet i att skala upp och skala ner, men det behöver inte per automatik innebära att ni får det värde eller resultat ni förväntat er och som är jämförbart med att rekrytera. Hur menar vi nu? Jo, även en konsultlösning behöver bli rätt för att det ska bli den riskminimering ni är ute efter.
Guide

Mall: Policy för distansarbete

Det här är Wise Professionals mall som du kan använda dig avför att skapa en policy för distansarbete i ert företag ellerorganisation. Här finns förslag på vad du kan ta upp irespektive kapitel, samt exempel från den policy fördistansarbete som Wise Group själva har tagit fram för helakoncernen. För att använda mallen klickar du helt enkelt påtexterna och byter ut Wise Groups innehåll mot ditt eget.
Guide

Den stora handboken för rekrytering inom lön

Det är ingen hemlighet att det är en utmaning att hittalönespecialister idag. Kunskap och färdigheter inom lön ären färskvara, och såväl nyexaminerade lönekonsulter somspecialister med många år i bagaget behöver hålla sig ständigtuppdaterade gällande regelverk, lagar och avtal för lön.
Guide

9 HR-frågor krisen kommer förändra – så förbereder du dig

På kort tid har alla tvingats ställa om. Oavsett hur förberedda vihar varit har vi gjort en övergång till helt digitala möten och viarbetar mer flexibelt än någonsin. Planer för digitalisering sommånga har skjutit på framtiden har genomförts på rekordtid.Samtidigt har många behövt organisera om. Men vad betyderde här snabba förändringarna för vår framtid? Och vilkakonsekvenser får det för dig som ansvarar för HR och rekrytering?
Guide

Den stora guiden till testverktyg

För att hitta den kandidat som är bäst lämpad för rollen bör duanvända dig av flera urvalsmetoder i din rekryteringsprocess. Enbra och rättvis urvalsprocess där kompetens står i fokus ökarsannolikheten att du hittar rätt kandidat som passar i rollen pålång sikt.
Guide

Så skapar du en oslagbar kandidatupplevelse

Har du någon gång reflekterat över hur ert varumärke påverkasi en rekrytering? Bra! Då tillhör du en av de arbetsgivare somligger i absolut framkant. Kanske har ni till och med börjatarbeta med kandidatupplevelse och upplever redan nu att ni harlättare än andra arbetsgivare att attrahera de bästa talangernapå arbetsmarknaden. Om du inte alls har börjat fundera överdet här med kandidatupplevelse – här får du några tips för attkomma igång.
Guide

Att införa och upprätthålla en företagskultur

När arbetet med att definiera företagskulturen är klartbörjar den riktiga utmaningen – att implementera kulturen iorganisationen. Ska du introducera en ny företagskultur? Ellerhar ni redan en grym kultur som du vill upprätthålla? Härligt!När det görs på rätt sätt kan det verkligen skapa magi för bådemedarbetare och bolagets resultat. Genom bra planering kan dubygga en strategi för att hålla företagskulturen levande. I denhär guiden hittar du våra bästa tips kring hur du kan jobba medföretagskultur på lång sikt – för att bygga ett starkt EmployerBrand.
Guide

Hemligheten bakom en attraktiv företagskultur

När arbetet med att definiera företagskulturen är klartbörjar den riktiga utmaningen – att implementera kulturen iorganisationen. Ska du introducera en ny företagskultur? Ellerhar ni redan en grym kultur som du vill upprätthålla? Härligt!När det görs på rätt sätt kan det verkligen skapa magi för bådemedarbetare och bolagets resultat. Genom bra planering kan dubygga en strategi för att hålla företagskulturen levande. I denhär guiden hittar du våra bästa tips kring hur du kan jobba medföretagskultur på lång sikt – för att bygga ett starkt EmployerBrand
Guide

7 sätt att attrahera rätt medarbetare

För att lyckas rekrytera morgondagens kompetens behöver dusom arbetsgivare visa på meningsfullhet, en stark kultur ochengagera dig i medarbetarnas välmående. Men du behöverockså hitta rätt sätt att nå ut till de målgrupper du vill rekrytera.Vilken metod du använder dig av ska matcha både målgruppensintresse och rollen du rekryterar för. Att bara posta en länk till enklassisk platsannons räcker inte längre. Här är sju bättre sätt attattrahera rätt medarbetare.
Blogg

Planera kompetensförsörjning inför en lågkonjunktur

Framför oss har vi enligt Konjunkturinstitutets bedömning en flerårig lågkonjunktur, som följd av både covid19-pandemin och konsekvenserna av kriget i Ukraina. Vi har tidigare tittat tillbaka på hur kompetensförsörjningen generellt har påverkats av tidigare lågkonjunkturer och kriser, och på vad vi hade med oss in när vi ställdes inför allt som coronakrisen innebar. Vi konstaterade att obalansen i matchningen på arbetsmarknaden, i efterfrågan och tillgänglig kompetens, har ökat de senaste åren och att en högre arbetslöshet inte har gjort det lättare för företag och organisationer att anställa rätt kompetens. Bristen på rätt kompetens fortsätter att vara det största hindret för tillväxt. Hur kan vi då tänka och agera inför ett fortsatt ansträngt läge och flera år av lågkonjunktur? Och hur kan vi arbeta både långsiktigt strategiskt samtidigt som vi förbereder oss på en kortsiktigt osäker marknad?
Fler inspirationskällor