Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Utbildning inom rekrytering – kunskap som verktyg

Vi på Wise Professionals vill bidra till ett modigare och mänskligare arbetsliv där kompetens och potential är avgörande i varje rekryteringsprocess. Med våra utbildningsmöjligheter inom rekrytering får du verktygen för att driva mer rättvisa och positiva upplevelser för kandidaten.

Utbildning inom rekrytering för chefer, ledare och HR

Utifrån era processer och verksamhetens behov utbildar vi chefer, ledare och dig som arbetar med rekrytering i kompetensbaserad rekrytering. En rekryterande chef som är utbildad löper mindre risk att göra felrekryteringar och bygger ett starkare arbetsgivarvarumärke. Genom en evidensbaserad och effektiv rekryteringsmetod lägger vi stort fokus på fördomsfria processer. Detta hjälper er att se på individers potential och kunskap och förstå vikten av att inte enbart lita på sin magkänsla, vilket resulterar i mer hållbara rekryteringar. Vi kan erbjuda lärarledda utbildningar och personlig coachning – och anpassar alltid både upplägg och format efter dina önskemål och behov.

Skräddarsy din rekryteringsutbildning

Med oss får du möjlighet att skapa just den rekryteringsutbildning som passar din verksamhet bäst. Välj en eller flera varianter som känns rätt, så sätter vi ihop programmet tillsammans! Vi kan bland annat hjälpa dig med:

 • Digitala rekryteringsutbildningar
 • Fysiska rekryteringsutbildningar
 • PT-timmar: få din alldeles egna coach inom rekrytering
 • Train the trainer: vi utbildar din egen rekryteringsfunktion och förser dessa med material så att ni själva kan genomföra rekryteringsutbildningar i er organisation
 • Föreläsningar: frukostar, AW:s, lunchseminarier, kick-off – you name it – we’ve got it!

Föreläsning inom HR och Talent Acquisition

När du bokar en HR-föreläsning med oss får du en pedagogisk fördjupning inom ett HR-område du själv väljer ut. Vi anpassar och vinklar föreläsningen efter ditt specifika behov.

Dagens HR-avdelning kräver en framåtlutad position. Därför tycker vi att det är extra roligt att komma ut och föreläsa om innovation och trender vi ser som viktiga för att lyckas med HR-arbetet. Exempel på ämnen under våra föreläsningar:

 • Talent Acquisition: attraktion
 • Employer Branding
 • Rekrytering
 • Mångfald och inkludering
 • Kandidatupplevelse
 • Pre- och onboarding
 • Interna förflyttningar

Våra seniora utbildare är väldigt passionerade inom sina specialistområden – så räkna med engagemang och energi som smittar av sig.

Workshops inom HR och Talent Acquisition

Få struktur och konkreta resultat av din workshop genom att låta någon av våra seniora konsulter facilitera mötet. Några av de HR-workshops som är mest efterfrågade idag berör kompetensstrategi och strategisk kompetensförsörjning. Tillsammans lyfter vi frågor som:

 • Talent Management – har vi rätt kompetens för att nå affärsmålen?
 • Talent Acquisition – hur får du en effektiv och hållbar rekryteringsfunktion?

Som en fullservicepartner inom attraktion och rekrytering kan vi såklart facilitera det som brinner mest just nu i din organisation. Syfte, mål och resultat är centralt för oss. Upplägget kommer vi överens om tillsammans!

Workshop inom Employer Branding

Värdet av ett starkt arbetsgivarvarumärke blir allt viktigare på en arbetsmarknad där meningsfullhet och syfte värderas högt av medarbetarna. Att vara både unik och trovärdig är det få som lyckas med utan en Employer Branding-strategi. Med en workshop inom Employer Branding hjälper vi dig att komma igång eller boosta det arbete ni redan gör. När du deltagit i en Employer Branding-workshop med oss går du ut med rätt verktyg för att skapa förutsättningar att attrahera, rekrytera och behålla morgondagens talanger.

Utbildningar som ger dig verktygen att rekrytera kompetensbaserat

Wise Professionals lägger stor vikt vid att arbeta både kompetensbaserat och fördomsfritt. Det här är också en stor del utav våra utbildningar. Vårt mål är att organisationer och människor ska växa tillsammans på ett hållbart och kvalitetssäkrat sätt. Våra workshop och kurser ger deltagarna möjligheten att lära sig grunderna i en rekrytering men också hur hen kan arbeta fördomsfritt och kompetensbaserat för att hitta rätt person för rollen.

Rekryteringsutbildningar och – workshops för alla

Oavsett om du har lång erfarenhet som rekryterande chef eller om du är ny i gamet så är det bra att få med sig grunderna när du ska in i din nästa rekryteringsprocess som chef. Vilka delar i en rekrytering är avgörande? Hur bör vi tänka angående frågor, säkerställa tester med mer? Wise Professionals hjälper dig att säkerställa grundkompetensen men också hitta de utvecklingsområden du har inom området rekrytering.

Utbildningstillfällen på plats – eller på distans

Har ni kontor på fler orter och vill låta fler chefer gå kursen? Wise Professionals genomför utbildningar inom rekrytering på plats såväl som på distans. Vissa vill ha utbildningarna på plats, en del digitalt och ibland får vi förfrågningar på hybridmodeller. Oavsett lösning så finns vi här och vi säkerställer att kvalitén är densamma oavsett lösning.

Boka rätt rekryteringsutbildning eller workshop för dig!

Kontakta oss så sätter vi människor och verksamheter i rörelse tillsammans!

Bli inspirerad!

Fler inspirationskällor
Blogg

HR + AI = sant? Vi ger dig 6 tips på hur du kan omfamna den nya tekniken

För HR kan användningen av AI och ChatGPT hjälpa till att automatisera, effektivisera och förbättra olika HR-processer. Men det finns också utmaningar och farhågor kring den nya tekniken. Vi går igenom det viktigaste för dig inom HR att ha koll på och ger dig 6 tips för en långvarig romans mellan HR och AI.
Success Story

Kan man göra en träffsäker rekrytering under tidspress?

Under 2021 befann sig ekonomiavdelningen på Envac i en expansionsfas och behövde på kort tid hitta kompetent personal som passade in i laget. Per-Anders Bohman, ekonomichef på Envac, valde att ta hjälp av Eqonomy och Lisa Kayser.
Blogg

Slimmad HR-funktion – vad innebär det?

Vi hör ofta HR-chefer i vårt nätverk säga att deras HR-funktioner är eller behöver vara slimmade. Vi har funderat en del på vad det egentligen betyder och hur det påverkar de organisationer som de verkar i. Varför vill man slimma HR när funktionen får en alltmer affärsnära roll, vad innebär det och vilka konsekvenser kan det få?
Blogg

Lönekartläggning – syfte, krav och nytta för dig som arbetsgivare

Nytt år innebär att planera och avsätta tid för de återkommande HR-processerna, till exempel lönekartläggning, medarbetarundersökning, medarbetarsamtal och talent review. Här kommer vi att titta närmare på just lönekartläggningen. Vad är syftet med att genomföra lönekartläggning, hur ser det ut med löneskillnader mellan kvinnor och män och hur ska arbetet genomföras? Vi har dessutom frågat en expert inom området, Eva Wagner produktchef på Simployer, för att titta närmare på vanliga fallgropar samt vilka vinster som arbetet med lönekartläggning kan ge.
Blogg

45% ser kultur och ledarskap som största utmaningen med hybridarbete

Vi har gått från att ställa om snabbt, fokusera kortsiktigt och hålla ut – till att vara i ett nytt normalläge där modellerna för hybridarbete är här för att stanna. När vi nu står här, i början av nästa fas i arbetslivet, vilka är de största utmaningarna? Vi ställde frågan på LinkedIn och fick 194 svar.
Blogg

Hybridarbete – vilka delar behövs för att det ska fungera?

Hybridarbete är det nya formatet för många arbetsplatser och en övergång till det som permanent arbetsmodell kan resultera i både bättre och sämre resultat. Vad innebär det för HR som funktion att arbetet bedrivs i hybridformat och vilka delar behövs för att det ska fungera?
Event

Wiseful learning – People Transformation med Kelly Chau och Christian Ward

House of Wise
Blogg

Trender inför 2023 – People Analytics, kryptovalutor och real-time payments

2023 närmar sig och affärsplaneringarna börjar ta form. Gemensamt inför nästa år för många av våra kunder är att förbättra hur de arbetar med data och analys. People Analytics och Datainformerad HR är ett hett ämne just nu. Här kommer våra löneavdelningar spela en stor roll. Lön sitter nämligen på mycket kvalitativ och spännande data och kan bidra till att HR och resten av organisationen arbetar faktabaserat.
Blogg

Har du råd att låta kompetensförsörjningen stå tillbaka?

Många organisationer upplever att det mitt i allt här och nu är svårt att avsätta tid till att planera verksamhetens långsiktiga kompetensbehov. Har vi råd med det? Vilka risker finns det? När vi inte arbetar aktivt med kompetensförsörjning blir behoven till sist akuta, rekryteringskostnaderna ökar och vi tappar långsiktig konkurrenskraft. Det påverkar dessutom vår attraktion som arbetsgivare.
Blogg

Ta vara på konsultens kompetens medan ni har hen där!

Värdet av att ha en konsult på plats kan bli så mycket större än bara resultatet av konsultens eget arbete. Under konsultperioden har ni till exempel möjlighet att få syn på fler perspektiv, skapa kompetensutveckling och få värdefull input kring olika områden.
Blogg

Affärsplanera kompetensförsörjningen

I affärsplaneringsarbetet får frågor kring kompetensförsörjning allt mer utrymme. Både för att behovet av digitalisering kräver delvis ny kompetens, och på grund av att kompetensgapet på arbetsmarknaden ökar allt mer. Hur ska vi planera för att ha tillgång till rätt kompetenser framåt
Blogg

Roller som blir avgörande för din organisation under en lågkonjunktur

Under utmanande tider är det naturligt att förhålla sig mer avvaktande, bromsa in och inte ta för stora risker. Men att parallellt satsa på kompetens och nya utvecklingsvägar har visat sig vara den stora skillnaden mellan organisationer som kommer ut ur kriser som vinnare och organisationer som kommer ut som förlorare. Det handlar om att lyckas med den svåra balansen mellan gas och broms.
Blogg

Hur hanterar ni kompetensgap på kort sikt?

Parallellt med planeringen av kompetensförsörjning på lång sikt behöver de kompetensgap som finns redan nu hanteras. Vi har precis tagit oss igenom flera turbulenta år och står inför en fortsatt utmanande period, där det blir extra viktigt att prioritera rätt. Hur kan vi avgöra vilken kompetens som är kritisk nu och vad som går att skjuta upp?
Blogg

Så kan du minimera risk när lågkonjunkturer kommer!

Ett sätt att minimera risk under osäkra perioder är att välja konsultlösningar framför att rekrytera. Att ta in en konsult är i sig en lösning som skapar mer flexibilitet i att skala upp och skala ner, men det behöver inte per automatik innebära att ni får det värde eller resultat ni förväntat er och som är jämförbart med att rekrytera. Hur menar vi nu? Jo, även en konsultlösning behöver bli rätt för att det ska bli den riskminimering ni är ute efter.
Guide

Mall: Policy för distansarbete

Det här är Wise Professionals mall som du kan använda dig avför att skapa en policy för distansarbete i ert företag ellerorganisation. Här finns förslag på vad du kan ta upp irespektive kapitel, samt exempel från den policy fördistansarbete som Wise Group själva har tagit fram för helakoncernen. För att använda mallen klickar du helt enkelt påtexterna och byter ut Wise Groups innehåll mot ditt eget.
Guide

Den stora handboken för rekrytering inom lön

Det är ingen hemlighet att det är en utmaning att hittalönespecialister idag. Kunskap och färdigheter inom lön ären färskvara, och såväl nyexaminerade lönekonsulter somspecialister med många år i bagaget behöver hålla sig ständigtuppdaterade gällande regelverk, lagar och avtal för lön.
Guide

9 HR-frågor krisen kommer förändra – så förbereder du dig

På kort tid har alla tvingats ställa om. Oavsett hur förberedda vihar varit har vi gjort en övergång till helt digitala möten och viarbetar mer flexibelt än någonsin. Planer för digitalisering sommånga har skjutit på framtiden har genomförts på rekordtid.Samtidigt har många behövt organisera om. Men vad betyderde här snabba förändringarna för vår framtid? Och vilkakonsekvenser får det för dig som ansvarar för HR och rekrytering?
Guide

Den stora guiden till testverktyg

För att hitta den kandidat som är bäst lämpad för rollen bör duanvända dig av flera urvalsmetoder i din rekryteringsprocess. Enbra och rättvis urvalsprocess där kompetens står i fokus ökarsannolikheten att du hittar rätt kandidat som passar i rollen pålång sikt.
Guide

Så skapar du en oslagbar kandidatupplevelse

Har du någon gång reflekterat över hur ert varumärke påverkasi en rekrytering? Bra! Då tillhör du en av de arbetsgivare somligger i absolut framkant. Kanske har ni till och med börjatarbeta med kandidatupplevelse och upplever redan nu att ni harlättare än andra arbetsgivare att attrahera de bästa talangernapå arbetsmarknaden. Om du inte alls har börjat fundera överdet här med kandidatupplevelse – här får du några tips för attkomma igång.
Guide

Att införa och upprätthålla en företagskultur

När arbetet med att definiera företagskulturen är klartbörjar den riktiga utmaningen – att implementera kulturen iorganisationen. Ska du introducera en ny företagskultur? Ellerhar ni redan en grym kultur som du vill upprätthålla? Härligt!När det görs på rätt sätt kan det verkligen skapa magi för bådemedarbetare och bolagets resultat. Genom bra planering kan dubygga en strategi för att hålla företagskulturen levande. I denhär guiden hittar du våra bästa tips kring hur du kan jobba medföretagskultur på lång sikt – för att bygga ett starkt EmployerBrand.
Fler inspirationskällor