Skip to content

Utbildning inom rekrytering – kunskap som verktyg

Vi på Wise Professionals vill bidra till ett modigare och mänskligare arbetsliv där kompetens och potential är avgörande i varje rekryteringsprocess. Med våra utbildningsmöjligheter inom rekrytering får du verktygen för att driva mer rättvisa och positiva upplevelser för kandidaten.

Utbildning inom rekrytering för chefer, ledare och HR

Utifrån era processer och verksamhetens behov utbildar vi chefer, ledare och dig som arbetar med rekrytering i kompetensbaserad rekrytering. En rekryterande chef som är utbildad löper mindre risk att göra felrekryteringar och bygger ett starkare arbetsgivarvarumärke. Genom en evidensbaserad och effektiv rekryteringsmetod lägger vi stort fokus på fördomsfria processer. Detta hjälper er att se på individers potential och kunskap och förstå vikten av att inte enbart lita på sin magkänsla, vilket resulterar i mer hållbara rekryteringar. Vi kan erbjuda lärarledda utbildningar och personlig coachning – och anpassar alltid både upplägg och format efter dina önskemål och behov.

Skräddarsy din rekryteringsutbildning

Med oss får du möjlighet att skapa just den rekryteringsutbildning som passar din verksamhet bäst. Välj en eller flera varianter som känns rätt, så sätter vi ihop programmet tillsammans! Vi kan bland annat hjälpa dig med:

 • Digitala rekryteringsutbildningar
 • Fysiska rekryteringsutbildningar
 • PT-timmar: få din alldeles egna coach inom rekrytering
 • Train the trainer: vi utbildar din egen rekryteringsfunktion och förser dessa med material så att ni själva kan genomföra rekryteringsutbildningar i er organisation
 • Föreläsningar: frukostar, AW:s, lunchseminarier, kick-off – you name it – we’ve got it!

Föreläsning inom HR och Talent Acquisition

När du bokar en HR-föreläsning med oss får du en pedagogisk fördjupning inom ett HR-område du själv väljer ut. Vi anpassar och vinklar föreläsningen efter ditt specifika behov.

Dagens HR-avdelning kräver en framåtlutad position. Därför tycker vi att det är extra roligt att komma ut och föreläsa om innovation och trender vi ser som viktiga för att lyckas med HR-arbetet. Exempel på ämnen under våra föreläsningar:

 • Talent Acquisition: attraktion
 • Employer Branding
 • Rekrytering
 • Mångfald och inkludering
 • Kandidatupplevelse
 • Pre- och onboarding
 • Interna förflyttningar

Våra seniora utbildare är väldigt passionerade inom sina specialistområden – så räkna med engagemang och energi som smittar av sig.

Workshops inom HR och Talent Acquisition

Få struktur och konkreta resultat av din workshop genom att låta någon av våra seniora konsulter facilitera mötet. Några av de HR-workshops som är mest efterfrågade idag berör kompetensstrategi och strategisk kompetensförsörjning. Tillsammans lyfter vi frågor som:

 • Talent Management – har vi rätt kompetens för att nå affärsmålen?
 • Talent Acquisition – hur får du en effektiv och hållbar rekryteringsfunktion?

Som en fullservicepartner inom attraktion och rekrytering kan vi såklart facilitera det som brinner mest just nu i din organisation. Syfte, mål och resultat är centralt för oss. Upplägget kommer vi överens om tillsammans!

Workshop inom Employer Branding

Värdet av ett starkt arbetsgivarvarumärke blir allt viktigare på en arbetsmarknad där meningsfullhet och syfte värderas högt av medarbetarna. Att vara både unik och trovärdig är det få som lyckas med utan en Employer Branding-strategi. Med en workshop inom Employer Branding hjälper vi dig att komma igång eller boosta det arbete ni redan gör. När du deltagit i en Employer Branding-workshop med oss går du ut med rätt verktyg för att skapa förutsättningar att attrahera, rekrytera och behålla morgondagens talanger.

Utbildningar som ger dig verktygen att rekrytera kompetensbaserat

Wise Professionals lägger stor vikt vid att arbeta både kompetensbaserat och fördomsfritt. Det här är också en stor del utav våra utbildningar. Vårt mål är att organisationer och människor ska växa tillsammans på ett hållbart och kvalitetssäkrat sätt. Våra workshop och kurser ger deltagarna möjligheten att lära sig grunderna i en rekrytering men också hur hen kan arbeta fördomsfritt och kompetensbaserat för att hitta rätt person för rollen.

Rekryteringsutbildningar och – workshops för alla

Oavsett om du har lång erfarenhet som rekryterande chef eller om du är ny i gamet så är det bra att få med sig grunderna när du ska in i din nästa rekryteringsprocess som chef. Vilka delar i en rekrytering är avgörande? Hur bör vi tänka angående frågor, säkerställa tester med mer? Wise Professionals hjälper dig att säkerställa grundkompetensen men också hitta de utvecklingsområden du har inom området rekrytering.

Utbildningstillfällen på plats – eller på distans

Har ni kontor på fler orter och vill låta fler chefer gå kursen? Wise Professionals genomför utbildningar inom rekrytering på plats såväl som på distans. Vissa vill ha utbildningarna på plats, en del digitalt och ibland får vi förfrågningar på hybridmodeller. Oavsett lösning så finns vi här och vi säkerställer att kvalitén är densamma oavsett lösning.

Boka rätt rekryteringsutbildning eller workshop för dig!

Kontakta oss så sätter vi människor och verksamheter i rörelse tillsammans!

Bli inspirerad!

Fler inspirationskällor
Event

Administration Day 2024

Blogg

4-dagars arbetsvecka: Utopi eller framtidsvision?

Vi har gått från att ställa om snabbt, fokusera kortsiktigt och hålla ut – till att vara i ett nytt normalläge där modellerna för hybridarbete är här för att stanna. När vi nu står här, i början av nästa fas i arbetslivet, vilka är de största utmaningarna? Vi ställde frågan på LinkedIn och fick 194 svar.
Blogg

6 nyckelfaktorer för att bygga tryggt ledarskap

I en tid av osäkerhet i omvärlden, påverkad marknad och stora förändringar i arbetsmiljön, är behovet av tryggt ledarskap avgörande. En undersökning visar att nästan 70 procent av medarbetare anser att deras chef har större påverkan på deras psykiska hälsa än deras terapeut och lika mycket som deras partner. Dessa siffror understryker vikten av ledarskapet som avgörande faktor för både företagets utveckling och individens välbefinnande. I den här bloggen delar vi 6 nyckelfaktorer för att bygga tryggt ledarskap.
Almondy-kundcase
Success Story

Framgångsrik rekrytering av kvalitetschef

Almondy, det svenska bageriet, vände sig till Wise för att snabbt och effektivt rekrytera en erfaren kvalitet- och hållbarhetschef. Trots stram tidsram levererade Wise en perfekt matchande kandidat, Maria, vilket inte bara överträffade den förväntade tidsplanen utan också resulterade i snabb integration och positiv feedback. En framgångssaga på bara sex veckor!
Blogg

IT-attackers påverkan på löneavdelningens arbete

I dagens digitala arbetsklimat är löneavdelningar över hela världen beroende av IT-system för att effektivt hantera löner och personalinformation. Tyvärr ökar hotet för cyberattacker, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser för företag och deras löneavdelningar. I det här blogginlägget kommer vi att diskutera hur en IT-attack kan påverka löneavdelningens arbete och vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att skydda mot sådana hot.
Blogg

Bridging the gap: Kommunikationsutmaningen mellan chefer och TA-funktionen 

I företagsvärlden är  samarbete och  kommunikation nyckeln till  framgång. Detta gäller inte  minst när  det  handlar om Talent Acquisition (TA).  Men  vad  händer när  det  uppstår gap  i kommunikation och  förståelse mellan chefer och  TA-funktionen? I den  här  bloggen dyker vi  djupare in  i dessa utmaningar och  utforskar lösningar. 
Success Story

SGBC saknar nyckelroll i organisationen

Efter att organisationens tidigare utbildningschef bytte till en annan intern roll, stod SGBC inför utmaningen att hitta en lämplig ersättare. Att hitta en person som inte bara har rätt kompetens utan som också kan ta sig an rollen att driva utbildningsavdelningen framåt var av yttersta vikt.
Success Story

Kronans Apotek & Apoteksgruppen går ihop

Två bolag blir ett. Wise Professionals anlitas som en oberoende part i en komplex omstrukturering. Syftet är att säkerställa och bevara medarbetarnas integritet och att skapa en rättvis process.
Guide

People Analytics – En guide

Medarbetarna i centrum för verksamhetsutvecklingen
Success Story

Koordinatorn har en otroligt viktig roll i vårt företag

De hade en medarbetare i denna roll i flera år, när personen sedan valde att sluta så skapades ett hål som behövde fyllas snabbt. I ett litet bolag sitter mycket av kunskapen i varje medarbetare, trots att man har satt upp processer och riktlinjer.
Blogg

Reaktiv servicepartner eller proaktiv affärsutvecklare: vilken roll har TA-funktionen?

I dagens snabbrörliga affärsvärld är det viktigt att inte bara följa med i utvecklingen utan också att leda den. En av de viktigaste delarna av detta arbete är att omvärdera och omdefiniera vår Talent Acquisition (TA)-funktion. Är den en reaktiv service-funktion eller en katalysator för proaktiv affärsutveckling? Låt oss utforska detta tillsammans.
Blogg

Så gör du lönesystembytet till ett drömprojekt!

Nu undrar du kanske… Kan det ens vara det? Det pratar vi om i ett avsitt av Lönepodden!
Blogg

Så förbereder du dig på en cyberattack – Lärdomar från Kalix kommun

I detta avsnitt av Lönepodden pratade vi om en cyberattack som drabbade Kalix kommun i december 2021. Denna händelse medförde en hel del värdefulla lärdomar som vi alla kan dra nytta av för att stärka vår egen cybersäkerhet.
Blogg

Metaverse och HR: Navigera i en digital värld

Den teknologiska utvecklingen går snabbare än någonsin. Experter inom AI och teknologi uppmanar nu företag som är nischade inom områdena att pausa utvecklingen då de anser att det går för fort. Ett av de mest spännande framstegen som har kommit under de senaste åren är skapandet av metaversen – en digital virtuell värld som utvidgar den fysiska verkligheten, där människor interagerar i realtid. Användare använder avatars för sociala interaktioner, arbete, utbildning och underhållning. Det möjliggör gemensam upplevelse och påverkar områden som arbete, utbildning och handel. Teknik- och underhållningsföretag experimenterar med metaverse-plattformar, även om begreppet fortfarande utvecklas och har tekniska och sociala frågor att lösa. Den här teknologin kommer att ha en enorm påverkan på många områden av våra liv, inklusive arbetsplatsen och HR-arbetet. Låt oss utforska hur HR kommer att förändras i metaverse-eran.
Blogg

Att synliggöra värdet av löneavdelningen för organisationen

I dagens näringsliv har lönerna en avgörande roll för att attrahera, behålla och motivera kompetenta medarbetare. Som företag är det viktigt att förstå värdet av löner och hur de kan påverka organisationens framgång. En nyckelperson som spelar en central roll i detta sammanhang är lönechefen. I det här blogginlägget kommer vi att utforska lönechefens retorik och deras plats i styrelsen samt hur vi kan visa vad löneavdelningen kan bidra med till organisationen.
Blogg

Lönechefen i förändring: Hur du utvecklar ditt team!

Att vara lönechef är ett krävande uppdrag, speciellt när organisationen genomgår förändringar. Förändringar kan vara både utmanande och spännande, och det är i dessa stunder som en lönechef har möjlighet att visa sitt ledarskap. I det här blogginlägget kommer vi att utforska hur en lönechef kan leda och utveckla sitt team under tider av förändring, och hur detta kan bidra till att skapa ett starkt och framgångsrikt löneteam.
Event

Wiseful Learning #33 – om vikten av att mäta och följa upp sitt mångfalds- och inkluderingsarbete OCH att inte stanna där!

Success Story

Samarbetet med Axfood kring unik rekryteringsutbildning

Att det inom denna koncern sker ett antal rekryteringar varje år är inte förvånande. Axfood har också en egen akademi där de satsar starkt på kompetenshöjande insatser inom organisationen. 
Blogg

Från rutin till revolution: Hur OpenAI enligt Chat GPT kan förvandlar våra löneavdelningar

OpenAI kan revolutionera hur vi hanterar löneprocessen. I det här blogginlägget kommer vi att utforska några av de sätt där OpenAI enligt Chat GPT kan stötta våra löneavdelningar och underlätta deras arbete.
Success Story

Wise Professionals rekryterar nyckelroller till energisektorn

Wise Professionals fick våren 2023 uppdraget att rekrytera fem nya specialistroller till Gasum. Gasum fick en ny VD för ca ett år sedan, och har sedan dess jobbat enligt en ny strategi. Det gjordes en omorganisation då man tillsammans med ledningsgruppen diskuterade fram vilka roller som behövdes som en del av deras strategiarbete.
Fler inspirationskällor