Skip to content

Customer case – Bona

Familjeföretaget som var pionjärer på marknaden

Det är inte varje dag man stöter på ett företag som är familjeägt, Bona har funnits i drygt 100 år och är nu inne på fjärde generationen. Sedan starten arbetar man med att ta fram produkter för trägolv, och de senaste åren har man breddat sortimentet till produkter även för andra golvmaterial. En snabb tillväxt har ställt höga krav på att hitta rätt specialister.

– “Vårt hjärta är R&D”

“Rekryteringen på företaget går i vågor. Mest handlar det om att någon går i pension, men de senaste tre åren har vi ökat netto med cirka 15 personer. Generellt har vi vuxit mest inom marketing och sälj. Utvecklingen har gått snabbt vad gäller e-handel, där vi behövt få in ny kompetens som vi inte haft. Produktionsmedarbetare och kemister behövs också. Vårt hjärta är ju R&D.”

Ann Rossenbeck, HR chef på Bona

Kort om Bona

Företaget startade i Malmö och grundades 1919 av familjen Edner. I Malmö har bolaget 150 medarbetare i alla avdelningar. Från koncernledningen till produktion, research and development, kemister, IT, inköp, ekonomi och HR.

I företaget händer det saker hela tiden och ägarna tänker långsiktigt. De har dotterbolag i 17 olika länder, de största i USA och Tyskland där de också har fabriker. Totalt handlar det om ungefär 700 medarbetare världen över. 

“– Det är hög trivsel, som det är när familjeföretag är som bäst”

Ann Rossenbeck är HR Chef med ansvar för Sverige. Hon berättar att de haft väldigt låg personalomsättning. Många av de anställda har varit där i 20-30 år. Det är hög trivsel, som det är när familjeföretag är som bäst, berättar hon.

I jakten på sin nästa miljöingenjör hörde Ann och Bona av sig till Wise Professionals. Året innan fick Ann hjälp av Wise Professionals att tillsätta en HR generalist. Nästan alla nyrekryteringar som Bona nu står inför handlar om att hitta specialister, roller som kan vara svåra att hitta. Valet av rekryteringspartner föll på Wise Professionals tack vare goda ord och ett tidigare lyckat samarbete med Åsa Funke, rekryteringskonsult. Ann berättar:

“Vi har inte tiden eller kontakterna som behövs för att hitta dessa specialister. Vi väljer rekryteringspartner efter behov och från fall till fall, men jag hade hört mycket gott om just Wise. Efter vårt första samarbete förra året var jag supernöjd. Det handlar dels om metodiken och verktygen som används men är också personbundet. Åsa var fenomenal, så därför ringde jag henne igen!” 

Ann Rossenbeck, HR chef på Bona

“– Efter vårt första samarbete förra året var jag supernöjd. Det handlar dels om metodiken och verktygen som används men är också personbundet. Åsa var fenomenal, så därför ringde jag henne igen!” 

Ann Rossenbeck, HR chef på Bona

“– Miljötänket går igenom allt, även vår egen arbetsmiljö. Hållbarhet är otroligt viktigt.”

“Jag tycker att det är ett prestigelöst och vänligt företag. Vi har en väldigt tydlig miljöprofil. Vi var först i världen på 70-talet att ta fram lösningsmedelsfria golvlacker. Det var ett stort problem för många målare och golvläggare då dessa ämnen var otroligt skadliga. Vi var pionjärer. Idag har de flesta vattenbaserade produkter.”

Ann Rossenbeck, HR chef på Bona

Miljöingenjör är en svår roll att hitta

Den roll som Bona var ute efter att tillsätta, miljöingenjör, är en svår specialistroll att rekrytera. Ann berättar:

“Det är en global funktion där personen till viss del måste vara ute och scanna av vilka lagförslag som ligger så att vi har koll. Får vi nys om att en råvara t.ex. kommer att bli klassificerad på ett nytt sätt så kan det vara en lång process att hitta en ersättningsråvara.”

Det var en av anledningarna att Ann valde att inleda ett samarbete med en rekryteringspartner. Hon beskriver samarbetet med Åsa och Wise Professionals:

“Det som är viktigt för mig i min roll är att vår rekryteringspartner är vår förlängda arm, därför är jag kräsen med vem vi väljer. Jag följer vissa konsulter som kan oss. Åsa är en relativt ny bekantskap, men jag kände direkt – de är intresserade och ställer rätt frågor. Jag har fått så mycket positiv feedback från kandidater som kommit på intervju, fått höra att de blivit så väl bemötta. Det gör mig glad. Åsa håller kontakten och håller mig informerad. De kandidater vi får presenterade är relevanta och väl förberedda. Hon är rak och skönmålar inte, ger en realistisk bild vilket jag tycker är viktigt. Jag och mina kollegor är verkligen supernöjda.”

Ann Rossenbeck, HR chef på Bona

Rekrytering är ett hantverk

Att matcha rätt kompetens med rätt företag är ett hantverk, det är lite som att lägga ett pussel. Saknas en eller flera bitar är det svårt att se hela bilden. I dagsläget händer det otroligt mycket på marknaden och företagens behov av att hitta rätt person snabbt är stort. Vi på Wise Professionals jobbar hela tiden med att ha våra talanger redo så att vi kan hjälpa företag med det de behöver – i rätt tid.

Hör av dig om du har liknande behov i din verksamhet

För mig är det så motiverande att hjälpa företag och kandidater i olika branscher och jag har en förmåga att snabbt sätta mig in i kunders verksamhet och förstå deras behov.

Hör av dig om du vill ha hjälp att hitta din nästa specialist.

Inspiration

Ta del av mer inspiration
Event

Administration Day 2024

Blogg

4-dagars arbetsvecka: Utopi eller framtidsvision?

Vi har gått från att ställa om snabbt, fokusera kortsiktigt och hålla ut – till att vara i ett nytt normalläge där modellerna för hybridarbete är här för att stanna. När vi nu står här, i början av nästa fas i arbetslivet, vilka är de största utmaningarna? Vi ställde frågan på LinkedIn och fick 194 svar.
Blogg

6 nyckelfaktorer för att bygga tryggt ledarskap

I en tid av osäkerhet i omvärlden, påverkad marknad och stora förändringar i arbetsmiljön, är behovet av tryggt ledarskap avgörande. En undersökning visar att nästan 70 procent av medarbetare anser att deras chef har större påverkan på deras psykiska hälsa än deras terapeut och lika mycket som deras partner. Dessa siffror understryker vikten av ledarskapet som avgörande faktor för både företagets utveckling och individens välbefinnande. I den här bloggen delar vi 6 nyckelfaktorer för att bygga tryggt ledarskap.
Almondy-kundcase
Success Story

Framgångsrik rekrytering av kvalitetschef

Almondy, det svenska bageriet, vände sig till Wise för att snabbt och effektivt rekrytera en erfaren kvalitet- och hållbarhetschef. Trots stram tidsram levererade Wise en perfekt matchande kandidat, Maria, vilket inte bara överträffade den förväntade tidsplanen utan också resulterade i snabb integration och positiv feedback. En framgångssaga på bara sex veckor!
Blogg

IT-attackers påverkan på löneavdelningens arbete

I dagens digitala arbetsklimat är löneavdelningar över hela världen beroende av IT-system för att effektivt hantera löner och personalinformation. Tyvärr ökar hotet för cyberattacker, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser för företag och deras löneavdelningar. I det här blogginlägget kommer vi att diskutera hur en IT-attack kan påverka löneavdelningens arbete och vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att skydda mot sådana hot.
Blogg

Bridging the gap: Kommunikationsutmaningen mellan chefer och TA-funktionen 

I företagsvärlden är  samarbete och  kommunikation nyckeln till  framgång. Detta gäller inte  minst när  det  handlar om Talent Acquisition (TA).  Men  vad  händer när  det  uppstår gap  i kommunikation och  förståelse mellan chefer och  TA-funktionen? I den  här  bloggen dyker vi  djupare in  i dessa utmaningar och  utforskar lösningar. 
Success Story

SGBC saknar nyckelroll i organisationen

Efter att organisationens tidigare utbildningschef bytte till en annan intern roll, stod SGBC inför utmaningen att hitta en lämplig ersättare. Att hitta en person som inte bara har rätt kompetens utan som också kan ta sig an rollen att driva utbildningsavdelningen framåt var av yttersta vikt.
Success Story

Kronans Apotek & Apoteksgruppen går ihop

Två bolag blir ett. Wise Professionals anlitas som en oberoende part i en komplex omstrukturering. Syftet är att säkerställa och bevara medarbetarnas integritet och att skapa en rättvis process.
Guide

People Analytics – En guide

Medarbetarna i centrum för verksamhetsutvecklingen
Success Story

Koordinatorn har en otroligt viktig roll i vårt företag

De hade en medarbetare i denna roll i flera år, när personen sedan valde att sluta så skapades ett hål som behövde fyllas snabbt. I ett litet bolag sitter mycket av kunskapen i varje medarbetare, trots att man har satt upp processer och riktlinjer.
Blogg

Reaktiv servicepartner eller proaktiv affärsutvecklare: vilken roll har TA-funktionen?

I dagens snabbrörliga affärsvärld är det viktigt att inte bara följa med i utvecklingen utan också att leda den. En av de viktigaste delarna av detta arbete är att omvärdera och omdefiniera vår Talent Acquisition (TA)-funktion. Är den en reaktiv service-funktion eller en katalysator för proaktiv affärsutveckling? Låt oss utforska detta tillsammans.
Blogg

Så gör du lönesystembytet till ett drömprojekt!

Nu undrar du kanske… Kan det ens vara det? Det pratar vi om i ett avsitt av Lönepodden!
Blogg

Så förbereder du dig på en cyberattack – Lärdomar från Kalix kommun

I detta avsnitt av Lönepodden pratade vi om en cyberattack som drabbade Kalix kommun i december 2021. Denna händelse medförde en hel del värdefulla lärdomar som vi alla kan dra nytta av för att stärka vår egen cybersäkerhet.
Blogg

Metaverse och HR: Navigera i en digital värld

Den teknologiska utvecklingen går snabbare än någonsin. Experter inom AI och teknologi uppmanar nu företag som är nischade inom områdena att pausa utvecklingen då de anser att det går för fort. Ett av de mest spännande framstegen som har kommit under de senaste åren är skapandet av metaversen – en digital virtuell värld som utvidgar den fysiska verkligheten, där människor interagerar i realtid. Användare använder avatars för sociala interaktioner, arbete, utbildning och underhållning. Det möjliggör gemensam upplevelse och påverkar områden som arbete, utbildning och handel. Teknik- och underhållningsföretag experimenterar med metaverse-plattformar, även om begreppet fortfarande utvecklas och har tekniska och sociala frågor att lösa. Den här teknologin kommer att ha en enorm påverkan på många områden av våra liv, inklusive arbetsplatsen och HR-arbetet. Låt oss utforska hur HR kommer att förändras i metaverse-eran.
Blogg

Att synliggöra värdet av löneavdelningen för organisationen

I dagens näringsliv har lönerna en avgörande roll för att attrahera, behålla och motivera kompetenta medarbetare. Som företag är det viktigt att förstå värdet av löner och hur de kan påverka organisationens framgång. En nyckelperson som spelar en central roll i detta sammanhang är lönechefen. I det här blogginlägget kommer vi att utforska lönechefens retorik och deras plats i styrelsen samt hur vi kan visa vad löneavdelningen kan bidra med till organisationen.
Blogg

Lönechefen i förändring: Hur du utvecklar ditt team!

Att vara lönechef är ett krävande uppdrag, speciellt när organisationen genomgår förändringar. Förändringar kan vara både utmanande och spännande, och det är i dessa stunder som en lönechef har möjlighet att visa sitt ledarskap. I det här blogginlägget kommer vi att utforska hur en lönechef kan leda och utveckla sitt team under tider av förändring, och hur detta kan bidra till att skapa ett starkt och framgångsrikt löneteam.
Event

Wiseful Learning #33 – om vikten av att mäta och följa upp sitt mångfalds- och inkluderingsarbete OCH att inte stanna där!

Success Story

Samarbetet med Axfood kring unik rekryteringsutbildning

Att det inom denna koncern sker ett antal rekryteringar varje år är inte förvånande. Axfood har också en egen akademi där de satsar starkt på kompetenshöjande insatser inom organisationen. 
Blogg

Från rutin till revolution: Hur OpenAI enligt Chat GPT kan förvandlar våra löneavdelningar

OpenAI kan revolutionera hur vi hanterar löneprocessen. I det här blogginlägget kommer vi att utforska några av de sätt där OpenAI enligt Chat GPT kan stötta våra löneavdelningar och underlätta deras arbete.
Success Story

Wise Professionals rekryterar nyckelroller till energisektorn

Wise Professionals fick våren 2023 uppdraget att rekrytera fem nya specialistroller till Gasum. Gasum fick en ny VD för ca ett år sedan, och har sedan dess jobbat enligt en ny strategi. Det gjordes en omorganisation då man tillsammans med ledningsgruppen diskuterade fram vilka roller som behövdes som en del av deras strategiarbete.
Ta del av mer inspiration