Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Konsultguiden

Välkommen som konsult hos Wise Professionals

Om oss

Rekryteringsbyrån Wise Professionals, med kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö, är ett bolag inom Wise Group – en börsnoterad kunskapskoncern med ett brett erbjudande inom HR-relaterade tjänster. Vi arbetar för att bidra till en stark värdeutveckling hos våra kunder och erbjuda möjligheter för våra medarbetare att utveckla den roligaste tiden i sin karriär. Vårt syfte är att skapa förutsättningar för ett modigt och mänskligt arbetsliv.

Vi är konsulter och specialister inom rekrytering och attraktion som drivs av att göra affärer och skapa värde för människor. För oss handlar rekrytering om rätt person, på rätt plats, vid rätt tillfälle – matchningen är primär och anställningsformen sekundär. 

Vår VD och vice VD har ordet

En stark nordisk koncern

 • 150 000 aktiva arbetssökande i nätverk
 • 30 000 unika besökare i House of Wise varje år
 • 6 000 kundleveranser/uppdrag per år
 • 4 000 aktiva kunder
 • 830 experter
 • Noterade på Nasdaq Small Cap

Vi utmanar en traditionell bransch och spelar en avgörande roll i att ständigt förnya synen på rekrytering

På Wise Professionals är vi nyfikna, modiga och proffsiga

Nyfikna – Vi är nyfiknare än de flesta. Därför kan vi mer. På Wise Professionals ställer vi gärna en extra fråga, visar engagemang för vad andra säger och söker och delar ständigt nya idéer. Vår vilja att veta skapar kreativitet. Det gör att vi och våra kunder utvecklas. Du uppmuntras till att söka och dela idéer och information i stort som smått. Vi tror på mångfald och att våra olikheter spetsar vårt erbjudande. 

Modiga – Vi har mod att tänka nytt, sikta högt och ta stegen dit. Därför är vi förnyare. Vi vill hela tiden utmana, förändra och förbättra. För att kunna göra det krävs modiga och kompetenta medarbetare som vågar tänka nytt, sikta högt och ta stegen dit. Mod för oss är att tro på sina idéer och sitt driv. Det är modet som skapar handlingskraft och gör att vi utvecklas. Att utmana, förändra och förbättra är inget vi bara drömmer eller pratar om, det är något vi gör hela tiden. Hos oss får du vara konsult på riktig och vara med och utmana branschen

Vi tror på dig och din förmåga och vi vill att du visar andra vad du kan. Vi vet att du har ett starkt driv och förmåga att göra ditt jobb på bästa sätt. Vi vet också att du vågar be om hjälp. Hos oss går det inte att misslyckas, bara att lära sig mer. Det betyder att du törs utmana gamla sanningar och tänka nytt. Feedback är viktigt för oss. Det utvecklar oss, gör oss medvetna om hur vi upplevs av andra och fördjupar våra relationer. Du ber gärna om feedback och förväntas kunna ge feedback till andra. 

Proffsiga – Vi är proffsiga i allt vi gör, det är ett fundament till att kunna utmana. Proffsighet präglar allt vi gör. Vi är en pålitlig och rådgivande partner. Någon med stor erfarenhet, och med ett brinnande intresse för allt nytt, som säkerställer en hög kvalitet. Våra kunder vet att vi håller vad vi lovar. Du tar ansvar för dina leveranser, är lösningsorienterad och möter kundens behov. I vårt bemötande gentemot andra är vi fördomsfria. Du ser till att hålla dig uppdaterad inom ditt specialistområde för att på bästa sätt kunna möta kundernas behov. Du testar gärna nya tjänster och utmanar tankesätt för att ligga i framkant. Att må bra är en förutsättning för att kunna vara sitt bästa jag och bidra med sin kraft och kunskap. Vi värderar balans mellan jobb och privatliv.

Livet som konsult – din anställning

Våra konsultuppdrag är antingen heltid eller deltid och varierar i längd mellan ett par månader och över ett år. Vi arbetar främst med konsulter inom HR, lön, ekonomi, administration, marknad och kommunikation. Som konsult hos oss erbjuds du en marknadsmässig lön, friskvårdsbidrag, pensionsavsättning och vi är anslutna till kollektivavtal – inget är viktigare för oss än att du känner dig trygg i din anställning. 

Wise Professionals är din arbetsgivare och din konsultchef kommer att vara din närmaste chef under uppdragsperioden. Din uppdragsgivare är din arbetsledande chef och den personen som ansvarar för din introduktion, att arbetsleda dig i dina arbetsuppgifter och att planera inför semester eller ledighet i samråd med din konsultchef. På samma sätt som vi ställer höga krav på dig som uthyrd konsult och medarbetare förväntar vi oss också att du ställer höga krav på oss som arbetsgivare. Oavsett vart du befinner dig i din karriär så ska konsultrollen hos Wise Professionals ge dig kunskap och erfarenhet som du kan bära med dig på vägen till nästa spännande utmaning. 

Vi har dessa förväntningar på dig:

 • Wise Professionals policys samt rutiner gällande tidrapportering, sjukanmälan och ledighetsanmälan ska följas 
 • Förmåga att kunna anpassa dig till nya arbetsplatser och rådande företagsklimat. 
 • Förmåga att omsätta din kompetens och erfarenhet till handling samt förmåga att kunna ställa dig utanför interna angelägenheter på arbetsplatsen.
 • Hålla dig uppdaterad genom att ta del av mail och övrig information från din konsultchef. 
 • Hantera sociala medier på ett professionellt sätt.
 • Som medarbetare hos oss blir du också en viktig ambassadör när du är ute på uppdrag. Vi värdesätter att du är lyhörd för våra kunders behov och att du bidrar med idéer och förbättringar till vår verksamhet. Du får gärna tipsa oss om kandidater och uppdrag, vilket i sin tur kan generera en tipspeng på 3000 kr. Prata med din konsultchef för mer information. 

Lön och ersättning

Vi tillämpar en lönemodell som bygger på vårt kollektivavtal och som vi benämner 80/20-modellen. Det innebär att din lön består av två delar; den ena delen är din garantilön som motsvarar 133 arbetade timmar och den andra delen är din prestationslön som varierar utifrån antalet arbetade timmar över 133. Din lön påverkas därför av hur många arbetsbara timmar det är på en månad. På alla timmar du arbetar över 133 timmar/månad får du ett prestationstillägg på 8% på din timlön. Efter 18 månaders anställning höjs den garanterade lönen från 133 timmar till 150 timmar/månad samt att prestationstillägget höjs till 16% på din timlön. Vi följer våra uppdragsgivares arbetstid vilket betyder att du som konsult följer riktlinjerna gällande arbetstiden på företaget. Övertid ska alltid vara beordrad av din uppdragsgivare och avstämd med närmaste konsultchef. Din lönespecifikation skickas via Kivra. Detta innebär att du behöver ett konto hos Kivra som du enkelt skapar på www.kivra.se. Du behöver inga användaruppgifter eller lösenord, du använder ditt BankID när du loggar in. 

Semester

Semester utgår enligt lag med 25 semesterdagar/ år. Semesteråret på Wise Professionals är lika med innevarande år. I snitt tjänar man in 2,08 dagar/månad och kan räknas ut enligt formeln: antalet anställningsdagar x 25/365.

Du kan spara fem dagar per år. Semesterdagar som inte används under innevarande år betalas ut senast under februari. Skulle du avsluta din tjänst innan du har tjänat in dina semesterdagar kan du bli återbetalningsskyldig på beloppet. Din semester planeras i samråd med din uppdragsgivare och konsultchef. Semesterlönen per uttagen betald semesterdag räknas ut enligt följande formel: (Garantilönen x 12) x 12,5%/semesterrätt. 

Semestertillägg om 0,5 % betalas ut vid semesterårets slut dock senast februari och det avser semestertillägget på den totala rörliga delen under året, alltså prestationslönen. 

Sjukdom

Första dagen i sjukdomsperioden är ett karensavdrag och då utgår ingen ersättning. Dag 2-14 betalas sjuklön ut från Wise Professionals, sjuklönen utgår till 80% av din grundlön. Därefter betalar Försäkringskassan ut din sjukpenning. Sjukintyg måste lämnas från dag åtta till din konsultchef. Om du skulle bli sjuk får du en sjuklön som beräknas enligt följande: den genomsnittliga förtjänsten under de tre föregående månaderna/ löneperioden i förhållande till den genomsnittligt faktiskt arbetade tiden (utöver 133 resp 150 timmar) under de tre föregående månaderna/ löneperioden. 

Frånvaro vid sjukdom eller vård av barn anmäls till uppdragsgivaren och till din konsultchef via mail eller telefon, kom ihåg att alltid meddela din uppdragsgivare och konsultchef samtidigt. 

Friskvård

Som anställd erbjuds du ett friskvårdsbidrag på 3000:-/kalenderår, dvs 250:-/mån. Friskvårdsbidraget kan användas löpande under året och avräknas om anställningen avlutas före kalenderårets slut. Vi använder Epassi för att administrera vår friskvård och all friskvård går via Epassi och betalas ut via dem. 

Så enkelt är det att använda Epassi: 

• Gå till www.epassi.se och logga in med ditt mobila BankID.

• Sök mellan cirka 10 000 leverantörer och köp direkt på webbsidan eller online. 

• Glöm inte att ha ditt kvitto över ditt köp till hands för att visa för kassapersonal.

Skovik

Nya användare

1. www.skovik.se

2. Tryck på ”Logga in” och ange din e-postadress (samma adress du har angett vid anställning) 

3. Välj nytt lösenord och skapa ditt eget lösenord 4. Följ därefter instruktionerna

Nya utlägg

1. Fotografera kvittot och ladda upp det, alternativt vidarebefordra kvittot till add@skovik. email. 

2. Beloppet och moms ska automatiskt ha lästs in – om beloppet behöver ändras eller justeras gör du det 

3. Ange alltid orsak till utlägg 

4. Vid representation måste deltagare, bolag och orsak anges

5. Kontrollera utlägget och spara och den skickas då vidare till din konsultchef för attestering 

6. Utlägget utbetalas via lön senast nästkommande månad 

Ny milersättning

1. Ange datum

2. Ange Avreseplats och Slutdestination – Skovik beräknar själv avståndet i km 

3. Välj i nästa rullista om du använt egen bil eller tjänstebil 

4. Välj om det är en diesel eller bensinbil 

5. Ange orsak och tryck på spara 

6. Milersättning kontrolleras och attesteras av din konsultchef och utbetalas via lön senast nästkommande månad.

Ny traktamentet

1. Välj datum och tid för avresa (Sverige) 

2. Om resan avser resa inom landet anger du även datum och tid för när du är åter 

3. Om du rest till annat land lägger du till resmål samt datum och tid för när du anlände till resmålet samt när du avslutade resan 

4. Ange när du är tillbaka i Sverige och när du är tillbaka i hemmet eller kontoret 

5. Viktigt att du reducerar för måltider du inte har bekostat själv 

6. Ange orsak till resan och spara 

Observera att traktamente endast utges när man rest mer än 50 km från bostad eller kontor, samt måste övernattning ha ingått i resan.

Kollektivavtal

Enligt kollektivavtalet har du tjänstepensionen ITP 1. I ITP 1s försäkringspaket ingår: 

• Ålderspension, som du börjar tjäna in när du fyller 25 år.

• Sjukpension, som gäller från 18 år och betalas ut om du skulle bli långvarigt sjuk. 

• Återbetalningsskydd och familjeskydd – som du kan välja så att dina närmaste kan få pengar i händelse av dödsfall. Du har även rätt till föräldralön (anställd minimum 1 år). 

Försäkring

Som konsult hos Wise Professionals är du ansluten till en pensions-, olycksfall- och tjänstegrupplivförsäkring. Läs mer om de olika försäkringarna på respektive hemsida. 

• Pensionsförsäkring enligt villkoren i tjänstemännens ITP 1-plan (www.collectum.se). 

• Olycksfallsförsäkring via Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA (www.fora.se). 

• Tjänstegrupplivförsäkring (TGL), som ger din närmaste ersättning om du skulle avlida innan du går i pension (www.movestic.se)

Influensavaccin 

Du erbjuds gratis influensavaccin en gång per år.

Läkarbesök 

När du har varit anställd mer än sex månader utgår permission vid tandläkar- och läkarbesök. Som konsult har du rätt till två besök om totalt fyra timmar per år.

Nätverk

Vi tycker om att träffas och ha kul tillsammans! Vi brukar ha ett par nätverksträffar per år då alla konsulter på Wise Professionals ses och gör något trevligt tillsammans. Detta brukar kompletteras med mindre träffar där du träffar konsulter inom samma kompetensområde. 

Terminalglasögon

Du som är anställd konsult hos oss kan också välja att ta ut terminalglasögon. Wise Professionals står för glas efter ditt behov – ytbehandlade med antireflex och repskydd samt bågar upp till 599kr ink moms. Vill du köpa en dyrare båge betalar du enkelt överskjutande del i butiken. Be din konsultchef om en rekvisition och boka in tid för synundersökningen, enkelt via webben eller telefon: www.synsam.se/ boka-synundersökning, www.synsam.se/hitta-butik. Ta med rekvisitionen till butiken när du kommer för din synundersökning.

Kompetensutveckling

Vi säkerställer en bra onboarding ute på ditt uppdrag. Vi har podcasts, bloggar och olika nätverk på sociala medier som du är varmt välkommen att ta del av samt att vi har events som vi kan bjuda in till.

Vårt engagemang

Att ge stöd till människor, både ur ett övergripande perspektiv och ner på individnivå, är något som driver hela vår verksamhet och präglar vårt samhällsansvar.

Vi stöttar Mentor Sverige som arbetar för att ungdomar ska få chansen till en hälsosam och drogfri utveckling i livet – bland annat genom att erbjuda vuxna samtalspartners (mentorer). En annan betydande aspekt av vårt samhällsansvar är att vi deltar i forskning om arbetsplatser som äger rum på universitet och högskolor. Varje år samlar vi också in kläder som vi skänker till Stadsmissionen och andra behövande.

Som en del av vårt omfattande arbete för ökad mångfald och effektivare inkludering i såväl vår egen som våra kunders verksamheter, samarbetar vi också med Vidga Normen. Länsstyrelsen i Stockholm har startat initiativet för att motverka diskriminering utifrån hudfärg och härkomst och som benämns synliga minoriteter.

Många av våra medarbetare har dessutom själva kommit med egna initiativ för miljö och samhällsengagemang, vilket går helt i linje med vad vi på Wise ständigt uppmuntrar till. För vi vet att när människor utvecklas och får möjlighet att göra sådant de är bra på kan de förändra världen.

Vill du också engagera dig? Prata med din konsultchef!

Hållbarhet

Wise Professionals strävar efter att bidra till en bättre och mer hållbar värld. Vi är experter inom HR vilket gör frågor om arbetsliv centrala.

I februari 2018 anslöt vi oss till FN-ledda Global Compact. Initiativet fokuserar på mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga rättigheter och miljö.

Vårt arbete skapar förutsättningar för ett modigt och mänskligt arbetsliv. När människor får bidra med sin kraft och kunskap är vi som bäst. Att vara hållbar är att möta dagens behov och samtidigt ge förutsättningar för framtida generationer att kunna göra detsamma.

Med vårt inflytande och räckvidd kan och vill vi bidra till en bättre framtid. För att lyckas med det måste vi vara hållbara som människor. Därför värderar vi hälsa och balans i livet.

Wise Professionals har ett gäng förmåner för att du ska ha så goda förutsättningar som möjligt till att må bra. Vårt initiativ WiseLife ger dig exempelvis möjlighet till mångsidig och rolig träning.

Mångfald

När människor når sin fulla potential blir företag framgångsrika. För att nå dit behöver vi omge oss av personer som bidrar med andra perspektiv och som utmanar och kompletterar den vi är.

Idag finns orättvisor på arbetsmarknaden som beror på ett bristande mångfaldsarbete. Där kan vi göra skillnad med vår expertis. Rekrytering är ett kraftfullt verktyg för att gå till handling med sin mångfaldsstrategi och bygga framgångsrika företag. För att lyckas behövs både kunskap och nätverk.

Där bidrar vi på Wise Professionals med ett större nätverk och erbjuder en rättvis rekrytering baserad på potential och kompetens. På så sätt arbetar vi för en mer rättvis arbetsmarknad där alla har samma möjligheter och lika värde.

Konsultportalen

Här kan du som medarbetare ta del av information om din anställning, hitta länkar till tidrapportering, få svar på vanliga frågor och ta del av senaste nytt från Wise Professionals. Vi hoppas att du nu har fått den information du behöver för att kunna genomföra ett framgångsrikt uppdrag ute hos våra kunder. Om du känner dig osäker på något sätt – tveka inte att ta kontakt med din konsultchef så reder vi ut eventuella frågetecken!

Du når konsultportalen nedan, eller på hemsidan uppe i högra hörnet.

Inloggningsuppgifter:
Användarnamn: wisekonsult
Lösenord: passion123