Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Customer case – Kronans Apotek & Apoteksgruppen

Kronans Apotek & Apoteksgruppen går ihop 

Två bolag blir ett. Wise Professionals anlitas som en oberoende part i en komplex omstrukturering. Syftet är att säkerställa och bevara medarbetarnas integritet och att skapa en rättvis process.

Bakgrund

I oktober 2022 stod nyheten klar, Sverige får nu en ny stor apotekskedja. De två stora aktörerna, Apoteksgruppen och Kronans Apotek, går ihop under det gemensamma varumärket Kronans Apotek. Det nya bolaget har 470 apotek, 43 franchise-apotek och 2300 anställda. Verksamheten väntas bli den tredje största på marknaden efter Apoteket AB och Apotek Hjärtat.

Komplex organisationsförändring

Som en del av omvandlingen genomgick samtliga medarbetare på Apoteksgruppen/Kronans Apotek servicekontor en noggrant planerad bedömningsprocess, en så kallad assessment-process. Målet med denna process var att göra det möjligt för varje medarbetare att bli bedömd utifrån en bredare uppsättning kriterier för att säkerställa att rätt person hamnade på rätt plats.

Sofia Lindqvist, Head of Talent Acquisition på Apoteksgruppen/Kronans Apotek, betonar vikten av att medarbetarnas får högsta prioritet under hela förändringen.

”För oss var det värdefullt att ta hjälp av en oberoende part, teståterkopplingarna blev på så sätt mer objektiva än om vi genomfört dessa med interna resurser då medarbetare hade behövt möta kollegor i dessa samtal. Det var en positiv upplevelse för våra medarbetare att möta en professionell och oberoende TA-konsult, tillsättande chefer var nöjda med återkopplingen från Wise och vi var supernöjda med leveransen i allt från möte med medarbetare till genomförande av processen”.

Sofia Lindqvist, Head of Talent Acquisiton 

En objektiv partner för en rättvis process

Wise Professionals har hjälpt Apoteksgruppen och Kronans Apotek att göra en så rättvis, objektiv och smidig process som möjligt. Utgångspunkten med processen har varit att sätta ljus på medarbetare och ge dem en så positiv uppfattning av processen som möjligt. 

”– En sådan här stor omstrukturering där alla medarbetare påverkas kan bidra till oro och ovisshet. Den gedigna process som Apoteksgruppen/Kronans Apotek har byggt med ett tydligt syfte och fokus på medarbetarna är imponerande, menar Parastoo Afsharian.”

“Vi på Wise Professionals är imponerade över hur man har gått tillväga i denna sammanslagning. De båda aktörerna har satt sina medarbetare i fokus och satt upp en process med såväl hjärna som hjärta. Genom att ta hjälp av oss på Wise Professionals som en oberoende part har de säkerställt en rättvis process och en objektiv bedömning på samtliga teståterkopplingar.”

Parastoo Afsharian, Rekryteringskonsult Wise Professionals

Vad bidrog Wise Professionals med?

Som en del av assessment-processen genomgick varje medarbetare personlighetstest och logiktest via Alva Labs. I det här skedet tog de hjälp av fyra konsulter från oss på Wise Professionals som kom att spela en viktig roll. Konsulterna fungerade som neutrala parter och ansvarade för att ge utförlig återkoppling till varje medarbetare som deltog i testerna. Under 2,5 vecka genomfördes totalt 170 teståterkopplingar. Därefter rapporterades detta till respektive avdelningschef. Under 2,5 vecka genomfördes totalt 170 teståterkopplingar.

Under 2,5 vecka genomfördes totalt 170 teståterkopplingar

Den återkoppling som Apoteksgruppen/Kronans Apotek mottog från sina medarbetare är en bekräftelse på att de kände sig uppmärksammade och respekterade genom hela processen. Att inkludera en extern part i detta arbete har visat sig vara en positiv och givande insats enligt medarbetarna.

Vårt team

Från vänster:
Martina Kolga, Kundansvarig HR, Talent Acquisition, Anders Holtenius, Konsultchef, Oscar Dahl, Rekryteringskonsult, Parastoo Afsharian, Rekryteringskonsult.

Oberoende part i organisationsförändringar

Många vet nog inte om att vi på Wise Professionals erbjuder fler tjänster än rekrytering och konsultlösningar. Ett sådant här arbete är ett bra exempel på hur vi kan vara behjälpliga i olika processer hos våra kunder. Med vår expertis inom rekrytering och objektiva bedömningar kan vi vara konsultativa mot organisationer som genomgår liknande processer.

Är ni i behov av att ta in en oberoende part som kan bidra med konsultation i en organisationsförändring eller liknande? Hör av er!

Inspiration

Ta del av mer inspiration
Blogg

Bridging the gap: Kommunikationsutmaningen mellan chefer och TA-funktionen 

I företagsvärlden är  samarbete och  kommunikation nyckeln till  framgång. Detta gäller inte  minst när  det  handlar om Talent Acquisition (TA).  Men  vad  händer när  det  uppstår gap  i kommunikation och  förståelse mellan chefer och  TA-funktionen? I den  här  bloggen dyker vi  djupare in  i dessa utmaningar och  utforskar lösningar. 
Success Story

SGBC saknar nyckelroll i organisationen

Efter att organisationens tidigare utbildningschef bytte till en annan intern roll, stod SGBC inför utmaningen att hitta en lämplig ersättare. Att hitta en person som inte bara har rätt kompetens utan som också kan ta sig an rollen att driva utbildningsavdelningen framåt var av yttersta vikt.
Success Story

Kronans Apotek & Apoteksgruppen går ihop

Två bolag blir ett. Wise Professionals anlitas som en oberoende part i en komplex omstrukturering. Syftet är att säkerställa och bevara medarbetarnas integritet och att skapa en rättvis process.
Guide

People Analytics – En guide

Medarbetarna i centrum för verksamhetsutvecklingen
Success Story

Koordinatorn har en otroligt viktig roll i vårt företag

De hade en medarbetare i denna roll i flera år, när personen sedan valde att sluta så skapades ett hål som behövde fyllas snabbt. I ett litet bolag sitter mycket av kunskapen i varje medarbetare, trots att man har satt upp processer och riktlinjer.
Blogg

Reaktiv servicepartner eller proaktiv affärsutvecklare: vilken roll har TA-funktionen?

I dagens snabbrörliga affärsvärld är det viktigt att inte bara följa med i utvecklingen utan också att leda den. En av de viktigaste delarna av detta arbete är att omvärdera och omdefiniera vår Talent Acquisition (TA)-funktion. Är den en reaktiv service-funktion eller en katalysator för proaktiv affärsutveckling? Låt oss utforska detta tillsammans.
Blogg

Så gör du lönesystembytet till ett drömprojekt!

Nu undrar du kanske… Kan det ens vara det? Det pratar vi om i ett avsitt av Lönepodden!
Blogg

Så förbereder du dig på en cyberattack – Lärdomar från Kalix kommun

I detta avsnitt av Lönepodden pratade vi om en cyberattack som drabbade Kalix kommun i december 2021. Denna händelse medförde en hel del värdefulla lärdomar som vi alla kan dra nytta av för att stärka vår egen cybersäkerhet.
Blogg

Metaverse och HR: Navigera i en digital värld

Den teknologiska utvecklingen går snabbare än någonsin. Experter inom AI och teknologi uppmanar nu företag som är nischade inom områdena att pausa utvecklingen då de anser att det går för fort. Ett av de mest spännande framstegen som har kommit under de senaste åren är skapandet av metaversen – en digital virtuell värld som utvidgar den fysiska verkligheten, där människor interagerar i realtid. Användare använder avatars för sociala interaktioner, arbete, utbildning och underhållning. Det möjliggör gemensam upplevelse och påverkar områden som arbete, utbildning och handel. Teknik- och underhållningsföretag experimenterar med metaverse-plattformar, även om begreppet fortfarande utvecklas och har tekniska och sociala frågor att lösa. Den här teknologin kommer att ha en enorm påverkan på många områden av våra liv, inklusive arbetsplatsen och HR-arbetet. Låt oss utforska hur HR kommer att förändras i metaverse-eran.
Blogg

Att synliggöra värdet av löneavdelningen för organisationen

I dagens näringsliv har lönerna en avgörande roll för att attrahera, behålla och motivera kompetenta medarbetare. Som företag är det viktigt att förstå värdet av löner och hur de kan påverka organisationens framgång. En nyckelperson som spelar en central roll i detta sammanhang är lönechefen. I det här blogginlägget kommer vi att utforska lönechefens retorik och deras plats i styrelsen samt hur vi kan visa vad löneavdelningen kan bidra med till organisationen.
Blogg

Lönechefen i förändring: Hur du utvecklar ditt team!

Att vara lönechef är ett krävande uppdrag, speciellt när organisationen genomgår förändringar. Förändringar kan vara både utmanande och spännande, och det är i dessa stunder som en lönechef har möjlighet att visa sitt ledarskap. I det här blogginlägget kommer vi att utforska hur en lönechef kan leda och utveckla sitt team under tider av förändring, och hur detta kan bidra till att skapa ett starkt och framgångsrikt löneteam.
Event

Wiseful Learning #33 – om vikten av att mäta och följa upp sitt mångfalds- och inkluderingsarbete OCH att inte stanna där!

Success Story

Samarbetet med Axfood kring unik rekryteringsutbildning

Att det inom denna koncern sker ett antal rekryteringar varje år är inte förvånande. Axfood har också en egen akademi där de satsar starkt på kompetenshöjande insatser inom organisationen. 
Blogg

Från rutin till revolution: Hur OpenAI enligt Chat GPT kan förvandlar våra löneavdelningar

OpenAI kan revolutionera hur vi hanterar löneprocessen. I det här blogginlägget kommer vi att utforska några av de sätt där OpenAI enligt Chat GPT kan stötta våra löneavdelningar och underlätta deras arbete.
Success Story

Wise Professionals rekryterar nyckelroller till energisektorn

Wise Professionals fick våren 2023 uppdraget att rekrytera fem nya specialistroller till Gasum. Gasum fick en ny VD för ca ett år sedan, och har sedan dess jobbat enligt en ny strategi. Det gjordes en omorganisation då man tillsammans med ledningsgruppen diskuterade fram vilka roller som behövdes som en del av deras strategiarbete.
Success Story

The Pace rekryterar nyckelroll för svensk beredskap

Den nya rollen blir en nyckelfunktion för uppdraget. Som spindeln i nätet ansvarar rollen för att samordna arbetet ute i de 6 olika bredskapsregionerna i landet. Rollen kräver en stark lagspelare, med fallenhet för projektledning samt en utomordentlig förmåga att kunna koordinera och säkerställa att minsta lilla detalj är på plats.
Success Story

Familjeföretaget som var pionjärer på marknaden

Det är inte varje dag man stöter på ett företag som är familjeägt, Bona har funnits i drygt 100 år och nu är inne på fjärde generationen. Sedan starten arbetar man med att ta fram produkter för trägolv, och de senaste åren har man breddat sortimentet till produkter även för andra golvmaterial.
Blogg

En hög lön – inte tillräckligt för att attrahera dagens ekonomer

Som en del av initiativet EkonomBoosten genomförde vi i april en undersökning där vi frågade ekonomer om deras arbetssituation, utmaningar och trender. Årets undersökning indikerar att medarbetarnas krav på arbetsgivaren har förändrats. Förutom enbart lön har faktorer som ledarskap och arbetsuppgifter seglat upp i toppen på listan med anledningar till att man väljer en arbetsgivare. Vilka åtgärder kan du som arbetsgivare vidta för att möta efterfrågan, attrahera talanger och behålla kompetent personal i många år framöver?
Blogg

Den dolda hälsorisken som plågar ekonomichefer

Som en del av initiativet EkonomBoosten genomförde vi i april en undersökning där vi frågade ekonomer om deras arbetssituation, utmaningar och trender. Resultatet ger en inblick i den pågående kampen ekonomichefer står inför när det gäller återhämtning och stöd i sina arbetsliv. 44 procent oroar sig för hälsan vid nuvarande arbetsbelastning! Vår analys av resultaten pekar på tydliga utmaningar som påverkar deras välbefinnande.
Blogg

Revolutionera din rekryteringsresa med AI

Att få till den perfekta matchningen mellan kandidat och roll är en konst som kan ta tid. Men tänk om du inte behövde lägga fokus på de administrativa delarna i processen som slukar tid? Och istället kunde ägna mer tid åt det personliga mötet med kandidaterna? Det är fullt möjligt, men hur fungerar det? Vi djupdyker i smarta och mindre smarta sätt att använda openAI vid rekryteringar.
Ta del av mer inspiration

För processer med hjärna och hjärta

Använd nedan formulär så återkommer vi inom kort.