Skip to content

Customer case – Almondy

Framgångsrik rekrytering av kvalitetschef  

Almondy, det svenska bageriet, vände sig till Wise för att snabbt och effektivt rekrytera en erfaren kvalitet- och hållbarhetschef. Trots stram tidsram levererade Wise en perfekt matchande kandidat, Maria, vilket inte bara överträffade den förväntade tidsplanen utan också resulterade i snabb integration och positiv feedback. En framgångssaga på bara sex veckor!

Happiness is a Piece of Cake

Almondy, det svenska bageriet med en passion för hög kvalitet, bra innehåll och fantastiska smaker, har etablerat sig som en global aktör inom frysta och kylda tårtor samt kladdkakor. Med över 120 medarbetare producerar företaget dagligen omkring 80 000 tårtor som når över 50 länder världen över. Uttrycket ”Happiness is a piece of cake” genomsyrar företagets motto och vision, vilket återspeglas i deras strävan att sprida glädje genom minnesvärda stunder med familj och vänner.

När den erfarna kvalitetschefen med 20 års anställningstid pensionerades stod Almondy inför en betydande utmaning – att hitta en kvalificerad ersättare med liknande kompetens och erfarenhet inom livsmedelsindustrin. Glenn Cramér, VD för Almondy, betonar att utmaningen låg i att söka en senior person med omfattande kvalitetserfarenhet, livsmedelskunskap och rätt personlighet. Med ytterligare en detalj: en oerhört pressad tidsram.

Att hitta en senior kvalitet- och hållbarhetschef på sex veckor

Målet var att ha en ny kvalitet- och hållbarhetschef på plats innan sommarledigheten, vilket lämnade endast sex veckor för rekryteringsprocessen. Glenn berättar att de visste från start att det inte skulle bli en helt lätt uppgift.

Utmaningen var att hitta rätt person. Vi letade efter en senior person med många års erfarenhet av kvalitetsarbete som dessutom varit i livsmedelindustrin – de är sällsynta. Vi hade ingen tanke på att sköta rekryteringen själva eftersom det är en väldigt viktig och tung roll och det är viktigt att det blir rätt. Trots att jag har ett stort nätverk inom branschen och skulle kunna få fram ett namn på en lämplig kandidat var det viktigt att processen sköttes ”by the book”. För en sådan här tung tjänst är det viktigt att det finns ett genomtänkt urval och en process som bidrar till en långsiktig lösning.”

Glenn Cramér, VD Almondy

Valet av rekryteringspartner

Glenn berättar att han tidigare jobbat med olika rekryteringsföretag för olika typer av roller och när behovet uppstod denna gång började han se sig omkring efter en lämplig partner. När han kom i kontakt med Wise kändes det som en bra match. Enligt Glenn, kände han direkt att Wise förstod den tidspress de stod inför och uppskattade det engagemang som visades för att uppnå högkvalitativa resultat i tid. Saba Solomon, rekryteringskonsult på Wise presenterade en välstrukturerad plan inom den strama tidsramen, vilket ytterligare stärkte förtroendet för samarbetet.

”Vi hade en ganska tight tidsplan då Almondy ville avsluta processen innan sommarledigheten och hitta någon som börja tidigare för en smidig överlämning. Utmaningen var att på kort tid hitta kvalificerade kandidater med gedigen erfarenhet inom livsmedelssäkerhet och hållbarhet, med trygghet i sitt ledarskap och som kan ansvara för tre kvalitetsspecialister. Och som dessutom passar in i teamet hos Almondy.”

Saba Solomon, rekryteringskonsult Wise Professionals

Resultatet?

Rekryteringsprocessen ledde till att Almondy hittade den perfekta kvalitet- och hållbarhetschefen – Maria, som inte bara matchade kraven utan även överträffade förväntningarna. Glenn poängterar att Marias erfarenhet från livsmedelsindustrin gjorde att hon snabbt kunde anpassa sig till rollen. Den noggranna processen, från kravprofil till kandidatpresentation, imponerade på Almondy.

Glenn lyfter fram flera fördelar med Wise’s arbete, inklusive effektivitet, snabb processtart, och bra uppföljningar. Han framhäver särskilt vikten av att processen anpassades till den strama tidsramen och att Wise visade högt engagemang genom hela rekryteringsprocessen. Speed dating med ledningsgruppen bidrog också till att säkerställa att den nya medarbetaren inte bara matchade de höga kraven utan också passade in i teamet.

Glenn understryker Almondys engagemang för tillväxt och hållbarhet, samtidigt som de värnar om en positiv arbetskultur. Varje rekrytering ses som en långsiktig investering, och Almondy strävar efter att erbjuda sina medarbetare möjligheter till utveckling och en hög trivselfaktor. För Almondy handlar det inte bara om att baka tårtor; det handlar om att skapa glädje, ett företag där varje medarbetare spelar en roll i att göra skillnad – en tårta i taget.

5 fördelar med processen

  1. Effektiv och snabb process från start till mål
  2. Noggrannhet och engagemang
  3. Hög kvalitet på kandidatpresentation
  4. Tydliga och snabba uppföljningar
  5. Framgångsrik speed dating med ledningsgruppen

Hållbarhet är inget buzzword

”Att få möjligheten att samarbeta med Almondy i rekryteringen av deras kvalitets- och hållbarhetschef har inte bara väckt mitt intresse utan också gjort mig betydligt mer medveten om den samhällsviktiga roll som denna tjänst innebär. Hållbarhet är långt ifrån bara ett buzzword, det är något som alla företag och individer bör engagera sig mer i. På Wise strävar vi efter att fortsätta vara ledande inom hållbarhet och välkomnar er att kontakta oss för ytterligare information och framtida samarbeten.”

Inspiration

Ta del av mer inspiration
Blogg

6 nyckelfaktorer för att bygga tryggt ledarskap

I en tid av osäkerhet i omvärlden, påverkad marknad och stora förändringar i arbetsmiljön, är behovet av tryggt ledarskap avgörande. En undersökning visar att nästan 70 procent av medarbetare anser att deras chef har större påverkan på deras psykiska hälsa än deras terapeut och lika mycket som deras partner. Dessa siffror understryker vikten av ledarskapet som avgörande faktor för både företagets utveckling och individens välbefinnande. I den här bloggen delar vi 6 nyckelfaktorer för att bygga tryggt ledarskap.
Almondy-kundcase
Success Story

Framgångsrik rekrytering av kvalitetschef

Almondy, det svenska bageriet, vände sig till Wise för att snabbt och effektivt rekrytera en erfaren kvalitet- och hållbarhetschef. Trots stram tidsram levererade Wise en perfekt matchande kandidat, Maria, vilket inte bara överträffade den förväntade tidsplanen utan också resulterade i snabb integration och positiv feedback. En framgångssaga på bara sex veckor!
Blogg

IT-attackers påverkan på löneavdelningens arbete

I dagens digitala arbetsklimat är löneavdelningar över hela världen beroende av IT-system för att effektivt hantera löner och personalinformation. Tyvärr ökar hotet för cyberattacker, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser för företag och deras löneavdelningar. I det här blogginlägget kommer vi att diskutera hur en IT-attack kan påverka löneavdelningens arbete och vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att skydda mot sådana hot.
Blogg

Bridging the gap: Kommunikationsutmaningen mellan chefer och TA-funktionen 

I företagsvärlden är  samarbete och  kommunikation nyckeln till  framgång. Detta gäller inte  minst när  det  handlar om Talent Acquisition (TA).  Men  vad  händer när  det  uppstår gap  i kommunikation och  förståelse mellan chefer och  TA-funktionen? I den  här  bloggen dyker vi  djupare in  i dessa utmaningar och  utforskar lösningar. 
Success Story

SGBC saknar nyckelroll i organisationen

Efter att organisationens tidigare utbildningschef bytte till en annan intern roll, stod SGBC inför utmaningen att hitta en lämplig ersättare. Att hitta en person som inte bara har rätt kompetens utan som också kan ta sig an rollen att driva utbildningsavdelningen framåt var av yttersta vikt.
Success Story

Kronans Apotek & Apoteksgruppen går ihop

Två bolag blir ett. Wise Professionals anlitas som en oberoende part i en komplex omstrukturering. Syftet är att säkerställa och bevara medarbetarnas integritet och att skapa en rättvis process.
Guide

People Analytics – En guide

Medarbetarna i centrum för verksamhetsutvecklingen
Success Story

Koordinatorn har en otroligt viktig roll i vårt företag

De hade en medarbetare i denna roll i flera år, när personen sedan valde att sluta så skapades ett hål som behövde fyllas snabbt. I ett litet bolag sitter mycket av kunskapen i varje medarbetare, trots att man har satt upp processer och riktlinjer.
Blogg

Reaktiv servicepartner eller proaktiv affärsutvecklare: vilken roll har TA-funktionen?

I dagens snabbrörliga affärsvärld är det viktigt att inte bara följa med i utvecklingen utan också att leda den. En av de viktigaste delarna av detta arbete är att omvärdera och omdefiniera vår Talent Acquisition (TA)-funktion. Är den en reaktiv service-funktion eller en katalysator för proaktiv affärsutveckling? Låt oss utforska detta tillsammans.
Blogg

Så gör du lönesystembytet till ett drömprojekt!

Nu undrar du kanske… Kan det ens vara det? Det pratar vi om i ett avsitt av Lönepodden!
Blogg

Så förbereder du dig på en cyberattack – Lärdomar från Kalix kommun

I detta avsnitt av Lönepodden pratade vi om en cyberattack som drabbade Kalix kommun i december 2021. Denna händelse medförde en hel del värdefulla lärdomar som vi alla kan dra nytta av för att stärka vår egen cybersäkerhet.
Blogg

Metaverse och HR: Navigera i en digital värld

Den teknologiska utvecklingen går snabbare än någonsin. Experter inom AI och teknologi uppmanar nu företag som är nischade inom områdena att pausa utvecklingen då de anser att det går för fort. Ett av de mest spännande framstegen som har kommit under de senaste åren är skapandet av metaversen – en digital virtuell värld som utvidgar den fysiska verkligheten, där människor interagerar i realtid. Användare använder avatars för sociala interaktioner, arbete, utbildning och underhållning. Det möjliggör gemensam upplevelse och påverkar områden som arbete, utbildning och handel. Teknik- och underhållningsföretag experimenterar med metaverse-plattformar, även om begreppet fortfarande utvecklas och har tekniska och sociala frågor att lösa. Den här teknologin kommer att ha en enorm påverkan på många områden av våra liv, inklusive arbetsplatsen och HR-arbetet. Låt oss utforska hur HR kommer att förändras i metaverse-eran.
Blogg

Att synliggöra värdet av löneavdelningen för organisationen

I dagens näringsliv har lönerna en avgörande roll för att attrahera, behålla och motivera kompetenta medarbetare. Som företag är det viktigt att förstå värdet av löner och hur de kan påverka organisationens framgång. En nyckelperson som spelar en central roll i detta sammanhang är lönechefen. I det här blogginlägget kommer vi att utforska lönechefens retorik och deras plats i styrelsen samt hur vi kan visa vad löneavdelningen kan bidra med till organisationen.
Blogg

Lönechefen i förändring: Hur du utvecklar ditt team!

Att vara lönechef är ett krävande uppdrag, speciellt när organisationen genomgår förändringar. Förändringar kan vara både utmanande och spännande, och det är i dessa stunder som en lönechef har möjlighet att visa sitt ledarskap. I det här blogginlägget kommer vi att utforska hur en lönechef kan leda och utveckla sitt team under tider av förändring, och hur detta kan bidra till att skapa ett starkt och framgångsrikt löneteam.
Event

Wiseful Learning #33 – om vikten av att mäta och följa upp sitt mångfalds- och inkluderingsarbete OCH att inte stanna där!

Success Story

Samarbetet med Axfood kring unik rekryteringsutbildning

Att det inom denna koncern sker ett antal rekryteringar varje år är inte förvånande. Axfood har också en egen akademi där de satsar starkt på kompetenshöjande insatser inom organisationen. 
Blogg

Från rutin till revolution: Hur OpenAI enligt Chat GPT kan förvandlar våra löneavdelningar

OpenAI kan revolutionera hur vi hanterar löneprocessen. I det här blogginlägget kommer vi att utforska några av de sätt där OpenAI enligt Chat GPT kan stötta våra löneavdelningar och underlätta deras arbete.
Success Story

Wise Professionals rekryterar nyckelroller till energisektorn

Wise Professionals fick våren 2023 uppdraget att rekrytera fem nya specialistroller till Gasum. Gasum fick en ny VD för ca ett år sedan, och har sedan dess jobbat enligt en ny strategi. Det gjordes en omorganisation då man tillsammans med ledningsgruppen diskuterade fram vilka roller som behövdes som en del av deras strategiarbete.
Success Story

The Pace rekryterar nyckelroll för svensk beredskap

Den nya rollen blir en nyckelfunktion för uppdraget. Som spindeln i nätet ansvarar rollen för att samordna arbetet ute i de 6 olika bredskapsregionerna i landet. Rollen kräver en stark lagspelare, med fallenhet för projektledning samt en utomordentlig förmåga att kunna koordinera och säkerställa att minsta lilla detalj är på plats.
Success Story

Familjeföretaget som var pionjärer på marknaden

Det är inte varje dag man stöter på ett företag som är familjeägt, Bona har funnits i drygt 100 år och nu är inne på fjärde generationen. Sedan starten arbetar man med att ta fram produkter för trägolv, och de senaste åren har man breddat sortimentet till produkter även för andra golvmaterial.
Ta del av mer inspiration

Kontakta oss

Använd nedan formulär så återkommer vi inom kort.