Skip to content

Customer case – Axfood

Samarbetet med Axfood kring unik rekryteringsutbildning

Att det inom denna koncern sker ett antal rekryteringar varje år är inte förvånande. Axfood har också en egen akademi där de satsar starkt på kompetenshöjande insatser inom organisationen. 

Axfood ska bli en lärande organisation


Att det inom denna koncern sker ett antal rekryteringar varje år är inte förvånande. Axfood har också en egen akademi där de satsar starkt på kompetenshöjande insatser inom organisationen. På avdelningen för Lärande & Utveckling jobbar ca 10 personer som sitter centralt med HR. Deras uppgift är att stötta hela koncernen med just utbildningsfrågor, målet är att Axfood ska bli en lärande organisation. 

Rent praktiskt utförs detta genom ett antal olika utbildningar som erbjuds genom deras kurskatalog. Det kan vara allt från ledarskapsutbildningar till rekryteringsutbildningar eller mer driftsnära utbildningar. Vissa är koncern-gemensamma och andra är mer tillspetsade och anpassade efter ett specifikt företag. 

De tio personer som jobbar med detta har roller som koordinator, digital innehållsskapare, process-specialist och liknande.

Rekryteringsutbildningen är väldigt populär

Amanda Platon är HR specialist och ansvarar för några av Axfoods utbildningar, bl. a. deras rekryteringsutbildning. Hon har jobbat på Axfood i fem år. “Jag hade hört mycket gott om företaget så jag sökte mig hit självmant, och fick börja som Utbildningskoordinator. Efter 1,5 år fick jag rollen jag har idag. Det jag gillar är att det finns så många möjligheter att utvecklas inom Axfood. Jag trivs jättebra!” Säger hon. 

Rekryteringsutbildningen är väldigt populär. Den är till för alla chefer i vår verksamhet som rekryterar. Majoriteten är butikschefer, eller teamchefer men det kan också vara chefer på kontor och lager. “Just den här utbildningen gör vi i samarbete med Wise Professionals”. Berättar Amanda.

Om samarbetet

Det är Martin Jerrskog på Wise Professionals som håller i rekryteringsutbildningen tillsammans med kursledare från Axfood. “Jag tycker att det är ett riktigt bra samarbete där vi kan matcha deras branschkunskap med vår expertis gällande rekrytering”. Säger Martin. 

“Från början var utbildningen lärarledd i klassrum. När pandemin kom blev vi, precis som många andra tvungna att tänka om. Vi gjorde tillsammans om kursen så att den blev helt digital. Det var ett bra första steg, men att sitta framför en skärm under en hel dag är inte så inspirerande. Det krävdes att vi tog ett till omtag.” Berättar Martin. 


“Då valde vi att göra om hela upplägget. Vi byggde om utbildningen från grunden så att den blev mer av en “lärresa”. Berättar Amanda. “Nu sträcker sig utbildningen över tre veckor istället. Den är digital och deltagarna går den genom vår lärplattform Promote. De får ta sig igenom en hel rekryteringsprocess genom att bygga en kunskapsbas, e-learning, ta del av dokument och göra övningar löpande. Sedan får de också vara med på två teamsträffar som är halvdagar.”


När man gör lärandet till en resa blir det lättare att ta till sig information och kunskapen hinner sätta sig på ett annat sätt.

“Att samarbeta med Wise Professionals kring den här utbildningen har fungerat otroligt bra”, säger Amanda. “Kursdeltagarna är nöjda och upplägget har fått mycket fina betyg”.

Några ord från deltagare

”En bra utbildning. Älskar detta upplägg med kortare teamsträffar kopplat till uppgifter i Promote.”

”Oj vilken bra utbildning och jag fick verkligen med mig många bra tips både från lärare och er underbara kursare, som jag lätt kan börja använda mig av vid nästa intervju.”

Otroligt givande och passar vår mission

“Att Wise Professionals hjälper till med rekrytering vet de flesta, men jag tror inte att det är så känt att vi även samarbetar med kunder på detta sätt. Att t.ex. komma in och hjälpa till att stärka företaget inifrån med hjälp av vår expertis kring rekrytering är ännu ett sätt för oss att bidra och hjälpa våra kunder göra bättre affärer.” Säger Martin

“Att få komma in och använda vår kunskap kring rekrytering genom att hålla utbildningar eller som i Axfoods fall, vara en långsiktig partner, är otroligt givande och passar vår mission – att höja kunskapen och kompetensen inom rekrytering.” Säger Martin avslutningsvis.

Är ni intresserade av att få hjälp med att höja kompetensen inhouse kring just rekrytering? Hör av er! 

Rekrytering är ett hantverk

Att matcha rätt kompetens med rätt företag är ett hantverk, det är lite som att lägga ett pussel. Saknas en eller flera bitar är det svårt att se hela bilden. I dagsläget händer det otroligt mycket på marknaden och företagens behov av att hitta rätt person snabbt är stort. Vi på Wise Professionals jobbar hela tiden med att ha våra talanger redo så att vi kan hjälpa företag med det de behöver – i rätt tid. Söker du en ny stjärna till ditt team? Tveka inte att höra av dig till oss!

Inspiration

Ta del av mer inspiration
Event

Administration Day 2024

Blogg

4-dagars arbetsvecka: Utopi eller framtidsvision?

Vi har gått från att ställa om snabbt, fokusera kortsiktigt och hålla ut – till att vara i ett nytt normalläge där modellerna för hybridarbete är här för att stanna. När vi nu står här, i början av nästa fas i arbetslivet, vilka är de största utmaningarna? Vi ställde frågan på LinkedIn och fick 194 svar.
Blogg

6 nyckelfaktorer för att bygga tryggt ledarskap

I en tid av osäkerhet i omvärlden, påverkad marknad och stora förändringar i arbetsmiljön, är behovet av tryggt ledarskap avgörande. En undersökning visar att nästan 70 procent av medarbetare anser att deras chef har större påverkan på deras psykiska hälsa än deras terapeut och lika mycket som deras partner. Dessa siffror understryker vikten av ledarskapet som avgörande faktor för både företagets utveckling och individens välbefinnande. I den här bloggen delar vi 6 nyckelfaktorer för att bygga tryggt ledarskap.
Almondy-kundcase
Success Story

Framgångsrik rekrytering av kvalitetschef

Almondy, det svenska bageriet, vände sig till Wise för att snabbt och effektivt rekrytera en erfaren kvalitet- och hållbarhetschef. Trots stram tidsram levererade Wise en perfekt matchande kandidat, Maria, vilket inte bara överträffade den förväntade tidsplanen utan också resulterade i snabb integration och positiv feedback. En framgångssaga på bara sex veckor!
Blogg

IT-attackers påverkan på löneavdelningens arbete

I dagens digitala arbetsklimat är löneavdelningar över hela världen beroende av IT-system för att effektivt hantera löner och personalinformation. Tyvärr ökar hotet för cyberattacker, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser för företag och deras löneavdelningar. I det här blogginlägget kommer vi att diskutera hur en IT-attack kan påverka löneavdelningens arbete och vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att skydda mot sådana hot.
Blogg

Bridging the gap: Kommunikationsutmaningen mellan chefer och TA-funktionen 

I företagsvärlden är  samarbete och  kommunikation nyckeln till  framgång. Detta gäller inte  minst när  det  handlar om Talent Acquisition (TA).  Men  vad  händer när  det  uppstår gap  i kommunikation och  förståelse mellan chefer och  TA-funktionen? I den  här  bloggen dyker vi  djupare in  i dessa utmaningar och  utforskar lösningar. 
Success Story

SGBC saknar nyckelroll i organisationen

Efter att organisationens tidigare utbildningschef bytte till en annan intern roll, stod SGBC inför utmaningen att hitta en lämplig ersättare. Att hitta en person som inte bara har rätt kompetens utan som också kan ta sig an rollen att driva utbildningsavdelningen framåt var av yttersta vikt.
Success Story

Kronans Apotek & Apoteksgruppen går ihop

Två bolag blir ett. Wise Professionals anlitas som en oberoende part i en komplex omstrukturering. Syftet är att säkerställa och bevara medarbetarnas integritet och att skapa en rättvis process.
Guide

People Analytics – En guide

Medarbetarna i centrum för verksamhetsutvecklingen
Success Story

Koordinatorn har en otroligt viktig roll i vårt företag

De hade en medarbetare i denna roll i flera år, när personen sedan valde att sluta så skapades ett hål som behövde fyllas snabbt. I ett litet bolag sitter mycket av kunskapen i varje medarbetare, trots att man har satt upp processer och riktlinjer.
Blogg

Reaktiv servicepartner eller proaktiv affärsutvecklare: vilken roll har TA-funktionen?

I dagens snabbrörliga affärsvärld är det viktigt att inte bara följa med i utvecklingen utan också att leda den. En av de viktigaste delarna av detta arbete är att omvärdera och omdefiniera vår Talent Acquisition (TA)-funktion. Är den en reaktiv service-funktion eller en katalysator för proaktiv affärsutveckling? Låt oss utforska detta tillsammans.
Blogg

Så gör du lönesystembytet till ett drömprojekt!

Nu undrar du kanske… Kan det ens vara det? Det pratar vi om i ett avsitt av Lönepodden!
Blogg

Så förbereder du dig på en cyberattack – Lärdomar från Kalix kommun

I detta avsnitt av Lönepodden pratade vi om en cyberattack som drabbade Kalix kommun i december 2021. Denna händelse medförde en hel del värdefulla lärdomar som vi alla kan dra nytta av för att stärka vår egen cybersäkerhet.
Blogg

Metaverse och HR: Navigera i en digital värld

Den teknologiska utvecklingen går snabbare än någonsin. Experter inom AI och teknologi uppmanar nu företag som är nischade inom områdena att pausa utvecklingen då de anser att det går för fort. Ett av de mest spännande framstegen som har kommit under de senaste åren är skapandet av metaversen – en digital virtuell värld som utvidgar den fysiska verkligheten, där människor interagerar i realtid. Användare använder avatars för sociala interaktioner, arbete, utbildning och underhållning. Det möjliggör gemensam upplevelse och påverkar områden som arbete, utbildning och handel. Teknik- och underhållningsföretag experimenterar med metaverse-plattformar, även om begreppet fortfarande utvecklas och har tekniska och sociala frågor att lösa. Den här teknologin kommer att ha en enorm påverkan på många områden av våra liv, inklusive arbetsplatsen och HR-arbetet. Låt oss utforska hur HR kommer att förändras i metaverse-eran.
Blogg

Att synliggöra värdet av löneavdelningen för organisationen

I dagens näringsliv har lönerna en avgörande roll för att attrahera, behålla och motivera kompetenta medarbetare. Som företag är det viktigt att förstå värdet av löner och hur de kan påverka organisationens framgång. En nyckelperson som spelar en central roll i detta sammanhang är lönechefen. I det här blogginlägget kommer vi att utforska lönechefens retorik och deras plats i styrelsen samt hur vi kan visa vad löneavdelningen kan bidra med till organisationen.
Blogg

Lönechefen i förändring: Hur du utvecklar ditt team!

Att vara lönechef är ett krävande uppdrag, speciellt när organisationen genomgår förändringar. Förändringar kan vara både utmanande och spännande, och det är i dessa stunder som en lönechef har möjlighet att visa sitt ledarskap. I det här blogginlägget kommer vi att utforska hur en lönechef kan leda och utveckla sitt team under tider av förändring, och hur detta kan bidra till att skapa ett starkt och framgångsrikt löneteam.
Event

Wiseful Learning #33 – om vikten av att mäta och följa upp sitt mångfalds- och inkluderingsarbete OCH att inte stanna där!

Success Story

Samarbetet med Axfood kring unik rekryteringsutbildning

Att det inom denna koncern sker ett antal rekryteringar varje år är inte förvånande. Axfood har också en egen akademi där de satsar starkt på kompetenshöjande insatser inom organisationen. 
Blogg

Från rutin till revolution: Hur OpenAI enligt Chat GPT kan förvandlar våra löneavdelningar

OpenAI kan revolutionera hur vi hanterar löneprocessen. I det här blogginlägget kommer vi att utforska några av de sätt där OpenAI enligt Chat GPT kan stötta våra löneavdelningar och underlätta deras arbete.
Success Story

Wise Professionals rekryterar nyckelroller till energisektorn

Wise Professionals fick våren 2023 uppdraget att rekrytera fem nya specialistroller till Gasum. Gasum fick en ny VD för ca ett år sedan, och har sedan dess jobbat enligt en ny strategi. Det gjordes en omorganisation då man tillsammans med ledningsgruppen diskuterade fram vilka roller som behövdes som en del av deras strategiarbete.
Ta del av mer inspiration

Kontakta oss

Använd nedan formulär så återkommer vi inom kort.