Skip to content

Customer case – Sweden Ground Building Council

SGBC saknar nyckelroll i organisationen  

Efter att organisationens tidigare utbildningschef bytte till en annan intern roll, stod SGBC inför utmaningen att hitta en lämplig ersättare. Att hitta en person som inte bara har rätt kompetens utan som också kan ta sig an rollen att driva utbildningsavdelningen framåt var av yttersta vikt.

Bidra till att driva hela branschen mot en grön framtid

I en värld som nu, mer än någonsin, strävar mot hållbarhet och omställning spelar Sweden Green Building Council (SGBC) en avgörande roll. Med ett brett samarbete med hela samhällsbyggnadssektorn jobbar medlemsorganisationen för att framtidssäkra Sveriges byggda miljöer. I denna resa är ett av de viktigaste benen av organisationen utbildningsdelen.

I en tid av förändrade EU-direktiv och en ökad politisk medvetenhet stod SGBC inför en ny utmaning: att hitta rätt person för att leda deras utbildningsavdelning, stärka organisationen och bidra till att driva hela branschen mot en grön framtid.

De framtidssäkrar Sveriges byggda miljöer 

Sweden Green Building Council är en medlemsorganisation med över 450 medlemmar inom olika områden såsom arkitektur, byggentreprenörskap, kommuner och fastighetsägare. De tre huvudpelarna för deras verksamhet inkluderar medlemskap och nätverk, certifiering av miljövänliga byggnader och infrastruktur, samt organisation av konferenser, event och utbildningar.

Saknar nyckelroll i organisationen

Efter att organisationens tidigare utbildningschef bytte till en annan intern roll, stod SGBC inför utmaningen att hitta en lämplig ersättare. Att hitta en person som inte bara har rätt kompetens utan som också kan ta sig an rollen att driva utbildningsavdelningen framåt var av yttersta vikt.

Höga förväntningar på rekryteringspartner

Andreas Ahl, som är HR-chef på SGBC, hade höga förväntningar när han vände sig till Wise Professionals för hjälp att hitta en ny utbildningschef. De sökte inte bara en kvalificerad kandidat med rätt kompetens kopplat till rollen utan även en individ med förmågan att utveckla organisationen och leda den mot framtida framgång. Trots Andreas och SGBC:s höga förväntningar på rekryteringsprocessen var de inställda på att det är svårt att garantera att hitta rätt person:

Andreas Ahl, HR-chef på SGBC

”När det handlar om att anlita en rekryteringspartner så var vi inställda på att man aldrig kan garantera att man kommer hitta rätt. Men jag kände att Wise kommer vara de som har bäst möjlighet att hitta den bästa kandidaten, det kände jag mig trygg med”, säger Andreas.

Professionell kontakt med kandidater, snabb och transparent kommunikation och tillgång till ett brett och kvalificerat kandidatnätverk var några av de förväntningar Andreas hade på samarbetet. Särskilt betonar han vikten av en professionell process gentemot kandidater:

”En rekryteringspartner som inte sköter processen med kandidater professionellt riskerar att även påverka vårt företag och rykte negativt.”

Resultat

De höga förväntningarna på processen blev enligt Andreas väl uppfyllda. Han beskriver en av framgångsfaktorerna i samarbetet:

”Wise styrka är ett stort nätverk av kandidater, ett nätverk som vi inte kan komma åt oavsett hur bra rekryteringskanaler vi har internt. Den bredden av kandidater i nätverket är omöjlig för oss att komma i kontakt med på egen hand.”

Just tack vare ett välfungerande samarbete lyckades SGBC tillsammans med rekryteringskonsulterna Saba och Oscar hitta den perfekta kandidaten till rollen som utbildningschef. Karin Quinn började i sin roll och har enligt Alexandra Kriss överträffat förväntningarna redan två månader in i sin nya roll:

Alexandra Kriss, Chef Kommunikation och Medlem SGBC

”Det har känts väldigt naturligt sedan början med Karin i den nya rollen. Det ska inte bara vara rätt i professionen utan också i personen. Karin är rätt person för att driva den här utbildningsfunktionen framåt och ta nästa steg i rätt riktning, där är hon redan idag på bollen – på ett väldigt bra sätt.”

Alexandra berättar fortsatt hur värdefullt det är med nya kollegor som kommer in med nya perspektiv och kunskap som saknades innan och att Karin spelat en avgörande roll i det hänseendet. Precis som Andreas tidigare nämnt var det tack vare ett brett nätverk av kandidater som Saba och Oscar lyckades hitta den rätta matchen.

Hålla kontakten

”Jag har tidigare samarbetat med Karin i en process som inte gick i mål men vi fortsatte hålla kontakt. Just detta, “hålla kontakt” är något som vi alla på Wise Professionals värderar högt. Att vårda vårt professionella nätverk är avgörande för oss. När vi senare startade vårt samarbete med SGBC så återupptog vi dialogen med Karin, och det visade sig att hon var den perfekta kandidaten.”

Saba Solomon, rekryteringskonsult Wise Professionals

3 fördelar med samarbetet

Andreas och Alexandra framhäver främst tre fördelar som sticker ut i samarbetet med Saba och Oscar från Wise Professionals:

1. Brett nätverk av kandidater

Tack vare samarbetet med Wise Professionals har en bredare och mer mångsidig grupp av kandidater nåtts, en bredd som SGBC själva haft svårt att nå. 

2. Professionell process

SGBC beskriver att samarbetet med Wise Professionals kännetecknas av professionalism och noggrannhet från första mötet till dess att målet uppfyllts.

3. Kvalificerad återkoppling

Andreas beskriver snabb och kvalificerade återkoppling under hela processen, och dessutom efter att kontraktet skrivits på, som en avgörande framgångsfaktor.

Genom detta samarbete har SGBC inte bara löst sin utmaning att fylla en nyckelposition utan har också stärkt sin organisation med en passionerad och kompetent ledare. Alexandra berättar att de frågorna som SGBC har drivit under alla år först nu är uppe på dagordningen ordentligt med politiska påtryckningar. Med nya EU-direktiv måste hela samhällsbyggnadssektorn följa med för att vi ska klara omställningen. Där spelar den avdelning som Karin nu leder en viktig roll:

”Kompetensutveckling är A och O. Vi kommer inte komma någonstans utan att vi har en ordentlig kompetensacceleration i branschen. Där är utbildningsbenet i vår organisation, som Karin nu är chef över, avgörande för att vi ska klara omställningen.” berättar Alexandra.

Räcker inte med att använda ”green” i sin slogan

”Att få chansen att jobba tillsammans med organisationer som Sweden Green Building Council, som genom certifiering, utbildning och opinionsbildning arbetar för ett samhälle som gynnar både människor och miljö, är väldigt motiverande. I takt med att hållbarhetsfrågor (äntligen) får allt högre prioritet är organisationer som dessa avgörande för att vi ska klara omställningen. Idag räcker det inte med att använda ”green” i sin slogan – idag måste företag göra riktig omställning och där blir spelare som SGBC oumbärliga. Att få bidra till organisationen och hitta en så viktig nyckelposition till affärsområdet utbildning, har för mig och Saba känts oerhört viktigt.”

Ta det första steget mot framgång

Oavsett om du behöver stöd med att hitta de bästa talangerna, effektivisera din rekryteringsprocess, eller utveckla en skräddarsydd strategi, så är vi här för att hjälpa dig. Ta det första steget mot framgång och kontakta oss här.

Inspiration

Ta del av mer inspiration
Event

Administration Day 2024

Blogg

4-dagars arbetsvecka: Utopi eller framtidsvision?

Vi har gått från att ställa om snabbt, fokusera kortsiktigt och hålla ut – till att vara i ett nytt normalläge där modellerna för hybridarbete är här för att stanna. När vi nu står här, i början av nästa fas i arbetslivet, vilka är de största utmaningarna? Vi ställde frågan på LinkedIn och fick 194 svar.
Blogg

6 nyckelfaktorer för att bygga tryggt ledarskap

I en tid av osäkerhet i omvärlden, påverkad marknad och stora förändringar i arbetsmiljön, är behovet av tryggt ledarskap avgörande. En undersökning visar att nästan 70 procent av medarbetare anser att deras chef har större påverkan på deras psykiska hälsa än deras terapeut och lika mycket som deras partner. Dessa siffror understryker vikten av ledarskapet som avgörande faktor för både företagets utveckling och individens välbefinnande. I den här bloggen delar vi 6 nyckelfaktorer för att bygga tryggt ledarskap.
Almondy-kundcase
Success Story

Framgångsrik rekrytering av kvalitetschef

Almondy, det svenska bageriet, vände sig till Wise för att snabbt och effektivt rekrytera en erfaren kvalitet- och hållbarhetschef. Trots stram tidsram levererade Wise en perfekt matchande kandidat, Maria, vilket inte bara överträffade den förväntade tidsplanen utan också resulterade i snabb integration och positiv feedback. En framgångssaga på bara sex veckor!
Blogg

IT-attackers påverkan på löneavdelningens arbete

I dagens digitala arbetsklimat är löneavdelningar över hela världen beroende av IT-system för att effektivt hantera löner och personalinformation. Tyvärr ökar hotet för cyberattacker, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser för företag och deras löneavdelningar. I det här blogginlägget kommer vi att diskutera hur en IT-attack kan påverka löneavdelningens arbete och vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att skydda mot sådana hot.
Blogg

Bridging the gap: Kommunikationsutmaningen mellan chefer och TA-funktionen 

I företagsvärlden är  samarbete och  kommunikation nyckeln till  framgång. Detta gäller inte  minst när  det  handlar om Talent Acquisition (TA).  Men  vad  händer när  det  uppstår gap  i kommunikation och  förståelse mellan chefer och  TA-funktionen? I den  här  bloggen dyker vi  djupare in  i dessa utmaningar och  utforskar lösningar. 
Success Story

SGBC saknar nyckelroll i organisationen

Efter att organisationens tidigare utbildningschef bytte till en annan intern roll, stod SGBC inför utmaningen att hitta en lämplig ersättare. Att hitta en person som inte bara har rätt kompetens utan som också kan ta sig an rollen att driva utbildningsavdelningen framåt var av yttersta vikt.
Success Story

Kronans Apotek & Apoteksgruppen går ihop

Två bolag blir ett. Wise Professionals anlitas som en oberoende part i en komplex omstrukturering. Syftet är att säkerställa och bevara medarbetarnas integritet och att skapa en rättvis process.
Guide

People Analytics – En guide

Medarbetarna i centrum för verksamhetsutvecklingen
Success Story

Koordinatorn har en otroligt viktig roll i vårt företag

De hade en medarbetare i denna roll i flera år, när personen sedan valde att sluta så skapades ett hål som behövde fyllas snabbt. I ett litet bolag sitter mycket av kunskapen i varje medarbetare, trots att man har satt upp processer och riktlinjer.
Blogg

Reaktiv servicepartner eller proaktiv affärsutvecklare: vilken roll har TA-funktionen?

I dagens snabbrörliga affärsvärld är det viktigt att inte bara följa med i utvecklingen utan också att leda den. En av de viktigaste delarna av detta arbete är att omvärdera och omdefiniera vår Talent Acquisition (TA)-funktion. Är den en reaktiv service-funktion eller en katalysator för proaktiv affärsutveckling? Låt oss utforska detta tillsammans.
Blogg

Så gör du lönesystembytet till ett drömprojekt!

Nu undrar du kanske… Kan det ens vara det? Det pratar vi om i ett avsitt av Lönepodden!
Blogg

Så förbereder du dig på en cyberattack – Lärdomar från Kalix kommun

I detta avsnitt av Lönepodden pratade vi om en cyberattack som drabbade Kalix kommun i december 2021. Denna händelse medförde en hel del värdefulla lärdomar som vi alla kan dra nytta av för att stärka vår egen cybersäkerhet.
Blogg

Metaverse och HR: Navigera i en digital värld

Den teknologiska utvecklingen går snabbare än någonsin. Experter inom AI och teknologi uppmanar nu företag som är nischade inom områdena att pausa utvecklingen då de anser att det går för fort. Ett av de mest spännande framstegen som har kommit under de senaste åren är skapandet av metaversen – en digital virtuell värld som utvidgar den fysiska verkligheten, där människor interagerar i realtid. Användare använder avatars för sociala interaktioner, arbete, utbildning och underhållning. Det möjliggör gemensam upplevelse och påverkar områden som arbete, utbildning och handel. Teknik- och underhållningsföretag experimenterar med metaverse-plattformar, även om begreppet fortfarande utvecklas och har tekniska och sociala frågor att lösa. Den här teknologin kommer att ha en enorm påverkan på många områden av våra liv, inklusive arbetsplatsen och HR-arbetet. Låt oss utforska hur HR kommer att förändras i metaverse-eran.
Blogg

Att synliggöra värdet av löneavdelningen för organisationen

I dagens näringsliv har lönerna en avgörande roll för att attrahera, behålla och motivera kompetenta medarbetare. Som företag är det viktigt att förstå värdet av löner och hur de kan påverka organisationens framgång. En nyckelperson som spelar en central roll i detta sammanhang är lönechefen. I det här blogginlägget kommer vi att utforska lönechefens retorik och deras plats i styrelsen samt hur vi kan visa vad löneavdelningen kan bidra med till organisationen.
Blogg

Lönechefen i förändring: Hur du utvecklar ditt team!

Att vara lönechef är ett krävande uppdrag, speciellt när organisationen genomgår förändringar. Förändringar kan vara både utmanande och spännande, och det är i dessa stunder som en lönechef har möjlighet att visa sitt ledarskap. I det här blogginlägget kommer vi att utforska hur en lönechef kan leda och utveckla sitt team under tider av förändring, och hur detta kan bidra till att skapa ett starkt och framgångsrikt löneteam.
Event

Wiseful Learning #33 – om vikten av att mäta och följa upp sitt mångfalds- och inkluderingsarbete OCH att inte stanna där!

Success Story

Samarbetet med Axfood kring unik rekryteringsutbildning

Att det inom denna koncern sker ett antal rekryteringar varje år är inte förvånande. Axfood har också en egen akademi där de satsar starkt på kompetenshöjande insatser inom organisationen. 
Blogg

Från rutin till revolution: Hur OpenAI enligt Chat GPT kan förvandlar våra löneavdelningar

OpenAI kan revolutionera hur vi hanterar löneprocessen. I det här blogginlägget kommer vi att utforska några av de sätt där OpenAI enligt Chat GPT kan stötta våra löneavdelningar och underlätta deras arbete.
Success Story

Wise Professionals rekryterar nyckelroller till energisektorn

Wise Professionals fick våren 2023 uppdraget att rekrytera fem nya specialistroller till Gasum. Gasum fick en ny VD för ca ett år sedan, och har sedan dess jobbat enligt en ny strategi. Det gjordes en omorganisation då man tillsammans med ledningsgruppen diskuterade fram vilka roller som behövdes som en del av deras strategiarbete.
Ta del av mer inspiration

Kontakta oss

Använd nedan formulär så återkommer vi inom kort.