Interimskonsult

Snabba resultat med interim

interimskonsult

Vi hjälper dig att snabbt få in en kvalificerad person som kan driva förändring och växla upp takten när din verksamhet behöver. Hitta interimskonsulter inom HR, lön, Business Administration, ekonomi, finans, marknad och kommunikation.

glad-kvinna-och-man

Ansvar och riktning

Interimskonsult chef

En interim chef är van att snabbt sätta sig in i verksamheten och tar operativt ansvar från dag ett. Personen kan driva igenom strategiskt viktiga förändringar, stabilisera en orolig organisation eller bygga upp ett helt nytt team. Ditt behov styr uppdraget. Vårt och interimskonsultens absoluta fokus är att hjälpa dig i dina utmaningar på bästa möjliga sätt. Våra interimskonsulter är kvalificerade ledare med dokumenterad erfarenhet och en instinktiv förmåga att kunna se vad som ska göras.

Rekryteringsföretag Stockholm

Vässad kompetens

Interimskonsult specialist

Att ta in en effektiv specialist är en bra lösning när du vill göra stor skillnad på kort tid. Det kan handla om att stärka upp ett team, leda ett nischat projekt eller att på kort varsel ersätta en nyckelperson i verksamheten. Våra interimskonsulter har dokumenterad erfarenhet från tidigare uppdrag vilket gör att de är vana att snabbt sätta sig in i nya verksamheter. Det brukar också vara väldigt uppskattat att få nya ögon från någon som vet hur andra företag arbetar. Många gånger öppnar det upp för nya infallsvinklar på utveckling och förbättringar för hela verksamheten.

Kandidatnätverk med potential

lämna löneanspråk

Att nätverka är det bästa vi vet. Tack vare det har vi byggt upp ett omfattande kontaktnät inom våra specialistområden. Att kontinuerligt intervjua och hålla kontakten med kompetenta människor med olika bakgrunder och erfarenheter är vår styrka. Det gör att vi kan hitta rätt person snabbare.

Koll på läget

Vad är en interimskonsult?

En interimskonsult tas in när du tillfälligt behöver en chef eller specialist för att fylla en vakans eller tillgodose ett behov. De vanligaste skälen till att företag tar in en interimskonsult är att de behöver en “stand in” tills de hunnit rekrytera en ny medarbetare till en chefs- eller specialistroll. Flera företag använder också interimskonsulter för att få extra kraft att driva vissa projekt eller då det finns ett tillfälligt behov av en särskild kompetens. En interimskonsult är en kostnadseffektivt och flexibelt lösning som kräver minimalt av den ordinarie organisationen.

Vi tar det ett steg längre

Interimskonsulter – vårt fokus

01.

När vi jobbar med interim säkerställer vi alltid att konsulten har dokumenterad erfarenhet av att vara interimskonsult.

02.

Vi tror på värdet av en riktigt bra matchning för optimala resultat och rekommenderar dig alltid att låta det ta lite extra tid – om det finns möjlighet.

03.

Att snabbt sätta sig in i nya roller och arbetssätt är den viktigaste förmågan när det kommer till interimskonsulter.

04.

En interimskonsult är inte bara en tillfällig lösning. Det finns också ett stort värde att ta in en interimskonsult när du vill växla upp och driva förändring.

05.

Genom en interimskonsult får du nya perspektiv på din verksamhet från någon som arbetat i många olika organisationer.

Ett urval av våra kunder

talent management

Vi matchar åt dig

Vilken interimskonsult behöver du?

Beskriv den roll du söker så kontaktar vi dig med ett lösningsförslag inom kort.