Arbetspsykologiska tester

Kvalitetssäkra slutkandidaterna

Kandidatupplevelse

En second opinion på kandidaterna i slutet av rekryteringsprocessen ger dig ett objektivt beslutsunderlag. Vi genomför arbetspsykologiska tester och ger dig ett utomstående perspektiv.

Läs mer

Personbedömning på rätt sätt

Vad är arbetspsykologiska tester?

Arbetspsykologiska tester, eller personlighetstester, är en metod för att göra en objektiv personbedömning vid en rekrytering. Testerna används för att ge dig som rekryterar en fördjupad bild av kandidaterna och hjälper dig att fatta rätt beslut. Vi använder oss av kvalitetssäkrade testverktyg för att mäta kandidatens personliga egenskaper och kapacitet kopplat till de krav som ställs i yrkesrollen. Underlaget ger dig en tydlig och fördomsfri bild av kandidaternas potential och kompetens. Insikterna kan också vara värdefulla vid onboarding, personlig utveckling eller vid en kompetensvärdering i en omorganisation.

Djupare förståelse Testresultatet

rekryteringsföretag malmö

När testet är genomfört ger vi alltid en utförlig återkoppling på resultatet till kandidaterna. Du som rekryterar får en muntlig eller skriftlig second opinion på slutkandidaterna där vi redogör för testresultaten och ger vår objektiva bild av kandidaternas potential för den roll du rekryterar till.

business people

Objektiva metoder

Våra tester

De flesta rekryteringsföretag och bemanningsföretag använder personlighetstester, men det är viktigt att testerna håller hög kvalitet. De tester vi använder är beprövade och kvalitetssäkrade. Syftet är att göra en objektiv bedömning av kompetens och potential. En del av testerna utförs med tidsbegränsning för att kandidaten inte ska överväga sitt agerande så att vi får ett så sanningsenligt resultat som möjligt.

Rekrytera ledare

Arbetspsykologiska tester för chefer

Vid chefsrekrytering och bedömning av potential hos ledare genomför vi alltid arbetspsykologiska tester som mäter personliga egenskaper och kapacitet. Vi rekommenderar också ett test som mäter destruktiva stressbeteenden. De många dimensionerna, nyanserna och insikterna som skapas gör att verktygen blir lika värdefulla i bedömning som utveckling eller onboarding.

registrera

Faktabaserade beslut

Fördelar med arbetspsykologiska tester

01.

Arbetspsykologiska tester ger dig ett beslutsunderlag grundat på fakta och objektiva insikter om dina slutkandidater.

02.

Om det finns tveksamheter eller risk för förutfattade meningar i rekryteringsprocessen kan tester ge er ärliga svar.

03.

Tester minskar risken för felrekryteringar.

04.

Arbetspsykologiska tester kan användas vid intern rekrytering eller vid omorganisering för att skapa en aktuell bild av kapacitet och kompetens.

05.

Du kan använda resultaten av arbetspsykologiska tester i introduktion och utvecklingsplanen för den nya medarbetaren.

jobb ipad

Hitta rätt person

Hur kan vi hjälpa dig?

Skriv några ord om din kommande rekrytering så kontaktar en testrådgivare dig inom kort.