Kompetensstrategi

Säkra ditt framtida kompetensbehov

Framtida kompetensbrist är verklighet för många företag. Genom att skapa en kompetensstrategi med fokus på långsiktiga affärsmål kan du säkerställa att rätt rekryteringar görs och att ni håller er attraktiva på arbetsmarknaden.

Läs mer

Rätt förutsättningar att utvecklas

Kompetensstrategi för tillväxt

Att ha en kompetensstrategi handlar om att agera proaktivt. De företag som kartlagt vilken kompetens som behövs för att uppnå de framtida affärsmålen har goda förutsättningar att profilera sitt arbetsgivarvarumärke och attrahera potentiella medarbetare inom bristyrken. Du vet säkert var du vill att företaget ska vara om fem och tio år. Men vilka är det som ska ta er dit? Många gånger saknas det en plan för vilka kompetenser som behövs för att utveckla organisationen i rätt takt och nå målen. Vi hjälper dig att matcha kompetens med affärsstrategier. Utifrån detta tar vi fram ett underlag kring vilka personer ni behöver ha ombord för att bolaget ska växa och utvecklas, vilka verktyg ni behöver framåt och hur ni maxar effekten av er rekrytering.

Vi ger dig verktygen

Bygga upp en egen rekryteringsfunktion

Att ta hem rekryteringen och bygga upp en rekryteringsfunktion från grunden har många fördelar. HR har kontroll över alla processer och ni har en intern rekryteringsspecialist som kan kvalitetssäkra att rekryteringarna görs på rätt sätt, att riktlinjer följs och att kandidaternas upplevelse blir positiv. Vi delar med oss av våra erfarenheter som rekryteringsföretag, stöttar upp från start och ser till att ni har tydliga ramar för hur rekryteringsarbetet ska bedrivas. Från att utbilda er nya rekryteringsspecialist till att sätta processer för att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla nya medarbetare. Vi satsar stort på kandidatupplevelse och ger dig förutsättningarna för att bygga ert arbetsgivarvarumärke så att ni kan bli den där attraktiva arbetsgivaren som sticker ut på marknaden.

anteckningar

Utveckla medarbetare

Ta vara på intern kompetens

Det kontinuerliga lärandet på arbetsplatser är ett av de viktigaste fokusområdena för att säkerställa organisationens tillväxt. Allt sker i snabb takt och det handlar inte bara om att rekrytera nya medarbetare – vi måste utveckla den befintliga kompetensen. Många har goda förutsättningar att växa i nya roller. Andra har ett lärande behov för att stimuleras och hålla motivationen uppe. Genom att se över den nuvarande kompetensen får du insikter i vilka möjligheter som finns vid en organisationsförändring, hur du bör tänka kring kompetensutveckling och hur du säkerställer att den interna kompetensen är tillräckligt uppdaterad för att hänga med på tillväxtresan. Vi gör en översiktlig analys som du själv kan ta vid och använda direkt i ditt strategiska arbete. Självklart kan vi också ta fram relevant utbildningsmaterial.

Attrahera framtidens proffs

Stärk ert Employer Brand

Att aktivt arbeta med arbetsgivarvarumärket är en central del av din kompetensstrategi. Medarbetare blir allt mer selektiva och söker sig till företag som kan erbjuda en djupare mening än “bara en anställning”. Och visst blir vi mer effektiva, produktiva och innovativa när vi trivs på jobbet? Employer Branding handlar inte bara om attraktion. Det är också en viktig del för att behålla och utveckla medarbetare. Att många slutar efter bara två-tre år beror oftast på att företagskulturen inte motsvarar förväntningarna. Eller att den kultur som borde vara etablerad inte efterlevs på bolaget. Ta in en av våra strategiska konsulter för att starta upp ert arbete, hålla en workshop eller sätta en plan för ert arbetsgivarvarumärke.

Snabb avlastning

Ta in en rekryterare

Hinner du inte riktigt med? Ta in en av våra skickliga rekryterare på konsultbasis. På kort tid är vi på plats ute i din organisation redo att dra igång kommande rekryteringar. Alla våra rekryterare jobbar med kompetensbaserad rekrytering, en objektiv metod som är fri från fördomar och ger långsiktiga resultat. De är också certifierade i arbetspsykologiska tester. Som specialister på rekrytering lägger vi stor vikt vid att lära och förstå företagskulturen för att spegla den i alla processer. Att ge kandidaterna bästa möjliga upplevelse i all kontakt med ditt företag står såklart alltid högst upp på listan.

När du som kund hyr en rekryteringskonsult från Wise Professionals är vår ambition alltid att konsulten ska ha de bästa förutsättningarna för att skapa största möjliga värde hos just er. Som ett led i detta samarbetar Wise Professionals med Assessio och utbildar därigenom våra konsulter i moderna arbetssätt och metoder som gör att konsulterna är väl rustade för att stötta strategiskt och operativt i rekryterarrollen. Genom kunskapen har konsulten möjlighet att ge råd och anpassa processer och arbetssätt till en modern, träffsäker och icke-diskriminerande process.

För att säkerställa att konsulten har alla verktyg som behövs på  plats hos er har ni som kund möjlighet att aktivera ett kostnadsfritt abonnemang hos Assessio under 3 månader för er inhyrda rekryteringsexpert. Rekryteraren, kunden och Assessio träffas då i ett uppstartmöte för att starta upp abonnemanget. Här diskuteras just era utmaningar kring rekrytering, hur kompetensramverket i Ascend kan stötta bolaget i att få in rätt kandidater i sin organisation samt hur verktygen appliceras i processerna. Efter mötet aktiveras Ascend och abonnemanget!

3-6 månader senare träffas rekryteraren, kunden och Assessio för utvärdering, justering och dialog kring resultaten och upplevelsen av produkterna. Efter den initiala abonnemangsperioden har kunden möjlighet att förlänga abonnemanget genom att upprätta ett avtal för Ascend.

rekryteringsprocess efter intervju

Säkra framtidens kompetens

Vad behöver du utveckla?

Berätta om dina utmaningar så kontaktar en strategisk rådgivare dig inom kort.