Lönechef

I behov av lönekonsult eller ny lönechef?

Bättre tillsammans

Vi tar hand om rekryteringen av lönechefer till företag

Något som måste fungera väl på ett företag är lönerna. Därför är det viktigt att det blir rätt när du letar efter en lönekonsult eller lönechef. Vi hjälper dig oavsett om du är i behov av rekrytering eller konsultuthyrning.

Lönechefen har det yttersta ansvaret för hanteringen av löner. Lönekonsulten är specialist på lönehantering och bidrar med sina insikter för att utveckla arbetet på avdelningen. Som person bör man, både i rollen som lönechef och lönekonsult, vara samarbetsorienterad och engagerad för att leda andra och hitta slipade lösningar på komplicerade problem. Djupgående kunskap kring lönefrågor och tillhörande system och processer är ett måste. Den här kunskapen ska även kunna kommuniceras till andra delar av företaget på ett tydligt och förståeligt sätt när det behövs. Det är en fördel om personen är van att driva förändringsarbete och projekt och med en förmåga att entusiasmera andra. En lönechef leder arbetet på avdelningen och bär ofta personalansvaret för sitt team. Om det är så din organisation fungerar ska du förslagsvis ställa krav på kunskap kring personalfrågor.

Rekrytera lönekonsult eller chef med rätt kompetens

Wise Professionals hjälper dig att hitta en lönekonsult eller chef som passar in i och förhöjer din organisation. I början av processen slår vi oss ned med dig och tar fram en tydlig kravprofil som beskriver vilken profil ni har behov av. Kanske någon med flera års erfarenhet av lönearbete och drivande roller inom förbättringsarbete. Kanske en kommunikativ och tydlig person med mycket ödmjukhet som redan har visat sig vara en god ledare. Vi på Wise Professionals sköter arbetet med att hitta rätt person för uppdraget som lönechef eller lönekonsult och presenterar de bästa kandidaterna för dig. Beroende på vilken lösning som passar bäst för dig genomför vi antingen en rekrytering eller hyr ut en kompetent konsult. Hör av dig till oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig stärka ditt företag.

rekryteringsprocess efter intervju

Vi berättar mer

Kontakta oss