Skip to content

Customer case – Gasum

Wise Professionals rekryterar nyckelroller till energisektorn

När vi hör ordet “biogas” tänker kanske de flesta av oss på bussar, men biogas används till många fler områden och är en del av lösningen när vi jobbar mot en koldioxidneutral framtid. Biogas är lokalproducerad förnybar och fossilfri energi som bidrar till kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser. Biogas kan användas som bränsle till allt från bussar till lastbilar, fartyg och industrier. Den har också i över 100 år, varit en del av vår avloppsrening. Gasum är experter inom den nordiska gassektorn och energimarknaden. Tillsammans med sina samarbetspartners främjar de utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid. Ett otroligt viktigt uppdrag.

Uppdraget

Wise Professionals fick våren 2023 uppdraget att rekrytera fem nya specialistroller till Gasum. Gasum fick en ny VD för ca ett år sedan, och har sedan dess jobbat enligt en ny strategi. Det gjordes en omorganisation då man tillsammans med ledningsgruppen diskuterade fram vilka roller som behövdes som en del av deras strategiarbete.

Fräs Annika Andersson har jobbat på Gasum i 1,5 år som chef för en avdelning som implementerar större investeringsprojekt. De gjorde två rekryteringar genom Wise Professionals och en via systerbolaget K2Search. Den ena rollen var som Head Project Manager för de stora investeringsprojekten. Det är en roll med ett tungt ansvar då varje projekt rör sig om upp till 550 miljoner kronor. Rollen har inte ett direkt personalansvar men innebär ändå att personen behöver kunna leda en stor grupp med både interna och externa medarbetare. 

”– De gjorde två rekryteringar genom Wise Professionals och en via systerbolaget K2 Search. Den ena rollen var som huvudprojektledare för de stora investeringsprojekten. Det är en roll med ett tungt ansvar då varje projekt rör sig om upp till 550 miljoner kronor.”

Fräs Annika Andersson, Senior Manager Execution Projects at Gasum

Som komplement rekryterade man även en junior projektledare som ska vara ett stöd för den seniora. Det här är också ett sätt att få in lite yngre kollegor i bolaget samtidigt som man kan forma personen så att de kan växa in i en mer senior roll i framtiden. 

Sist men inte minst rekryterade man också en Technical design lead till Annikas team. Den här personen ger tekniskt stöd till projektledaren och tar fram en kravställning för att säkerställa vad man har för tekniska krav på de olika anläggningarna. Det är en intressant och viktig roll då den här personen behöver ha en strategi för hur vi säkerställer att vi arbetar enligt samma struktur i alla projekt. Annika säger ”Detta är en viktig som är knepig att hitta. Därför tipsade Wise oss om att vi skulle ta hjälp av deras systerbolag K2 som specialiserar sig på att hitta just den här typen av roller.”

”– En speciell rekrytering för roller som kan vara svåra att hitta”

“Ja, då det var en speciell rekrytering för roller som kan vara svåra att hitta så valde vi att höra av oss till just Wise.” Säger Madeleine Lidetoft. “Vi har jobbat med Wise tidigare och kände oss trygga med Wise som bolag. Dessutom har Wise Professionals relativt nyligen tillsatt tjänster med bra resultat. Jag uppskattar att dem är effektiva och att man får snabb återkoppling så att det aldrig blir stopp i processen. Annika och Andreas är otroligt upptagna med annat, då är det viktigt att vi har en smidig process.”

Madeleine Lidetoft, HR Manager på Gasum

”– Krävs en bredd, med både teknisk och processmässig kompetens”

Andreas Berg har varit på Gasum i ca fem år nu. Han är chef för avdelningen som utvecklar företagets investeringsprojekt. De har rekryterat två roller med hjälp av Wise Professionals. Till hans avdelning behövdes två olika projektledare. I dessa roller krävdes en bredd, med både teknisk och processmässig kompetens. Det slutade med att de hittade två olika profiler till rollerna som på ett bra sätt kan kompletterade gruppen. Dessa projektledare kommer att behöva leda personer både internt och externt samt hålla många projekt igång samtidigt.

Hur ser framtiden ut för Gasum? 

“Vi ska leverera sju terawattimmar biogas 2027, så vi har mycket att göra.” Säger Annika. 

“Även om det historiskt har varit så att biogas gått till bussarna i större städer, till privatbilism osv , så finns det mycket mer att göra. Vi har byggt ett stationsnät av gastankstationer så att företag som t.ex. IKEA, Axfood eller Ica utan problem ska kunna välja lastbilstransporter som drivs av förnybart bränsle. Inom industrin finns dessutom ett nästan omättligt behov.” Säger Andreas. 

Resultatet då?

Hur hittar man dessa svårfunna talanger som krävs till så specifika roller?

“Min uppfattning är att det är teamwork. Madeleine, Annika och Andreas på Gasum är experter på sin organisation och vi på rekrytering, då blir det bra synergier.” Säger Jessica. “Sedan var det otroligt bra att vi kunde ta in K2 när det behövdes för en specialistroll. Det är så vi på Wise kan hjälpa till med hela affären och matcha rätt rekryteringskonsult till rätt bolag.”

Hur gick Wise Professionals till väga för att lyckas med uppdraget? 

Wise Professionals skapade en projektledargrupp bestående av fem rekryteringskonsulter. Detta för att öka effektiviteten med tanke på att det var en kort deadline men också för att matcha den specialistkunskap som krävdes för att slutföra uppdraget. Jessica är en av dessa fem rekryteringskonsulter. 

Rekrytering är ett hantverk

Att matcha rätt kompetens med rätt företag är ett hantverk, det är lite som att lägga ett pussel. Saknas en eller flera bitar är det svårt att se hela bilden. I dagsläget händer det otroligt mycket på marknaden och företagens behov av att hitta rätt person snabbt är stort. Vi på Eqonomy jobbar hela tiden med att ha våra talanger redo så att vi kan hjälpa företag med det de behöver – i rätt tid. Söker du en ny stjärna till ditt team? Tveka inte att höra av dig till oss!

Hör av dig om du har liknande behov i din verksamhet

Rekrytering för mig handlar om att finna en balans mellan att vara effektiv och anpassningsbar i kombination med att hålla en hög kvalitet. Det är också viktigt att arbeta transparent, ärligt och genuint – med både kandidat och kund. Det är utifrån detta sammankokade recept som en fantastisk magi kan uppstå!

Hälsningar Jessica Tschöp

Inspiration

Ta del av mer inspiration
Event

Administration Day 2024

Blogg

4-dagars arbetsvecka: Utopi eller framtidsvision?

Vi har gått från att ställa om snabbt, fokusera kortsiktigt och hålla ut – till att vara i ett nytt normalläge där modellerna för hybridarbete är här för att stanna. När vi nu står här, i början av nästa fas i arbetslivet, vilka är de största utmaningarna? Vi ställde frågan på LinkedIn och fick 194 svar.
Blogg

6 nyckelfaktorer för att bygga tryggt ledarskap

I en tid av osäkerhet i omvärlden, påverkad marknad och stora förändringar i arbetsmiljön, är behovet av tryggt ledarskap avgörande. En undersökning visar att nästan 70 procent av medarbetare anser att deras chef har större påverkan på deras psykiska hälsa än deras terapeut och lika mycket som deras partner. Dessa siffror understryker vikten av ledarskapet som avgörande faktor för både företagets utveckling och individens välbefinnande. I den här bloggen delar vi 6 nyckelfaktorer för att bygga tryggt ledarskap.
Almondy-kundcase
Success Story

Framgångsrik rekrytering av kvalitetschef

Almondy, det svenska bageriet, vände sig till Wise för att snabbt och effektivt rekrytera en erfaren kvalitet- och hållbarhetschef. Trots stram tidsram levererade Wise en perfekt matchande kandidat, Maria, vilket inte bara överträffade den förväntade tidsplanen utan också resulterade i snabb integration och positiv feedback. En framgångssaga på bara sex veckor!
Blogg

IT-attackers påverkan på löneavdelningens arbete

I dagens digitala arbetsklimat är löneavdelningar över hela världen beroende av IT-system för att effektivt hantera löner och personalinformation. Tyvärr ökar hotet för cyberattacker, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser för företag och deras löneavdelningar. I det här blogginlägget kommer vi att diskutera hur en IT-attack kan påverka löneavdelningens arbete och vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att skydda mot sådana hot.
Blogg

Bridging the gap: Kommunikationsutmaningen mellan chefer och TA-funktionen 

I företagsvärlden är  samarbete och  kommunikation nyckeln till  framgång. Detta gäller inte  minst när  det  handlar om Talent Acquisition (TA).  Men  vad  händer när  det  uppstår gap  i kommunikation och  förståelse mellan chefer och  TA-funktionen? I den  här  bloggen dyker vi  djupare in  i dessa utmaningar och  utforskar lösningar. 
Success Story

SGBC saknar nyckelroll i organisationen

Efter att organisationens tidigare utbildningschef bytte till en annan intern roll, stod SGBC inför utmaningen att hitta en lämplig ersättare. Att hitta en person som inte bara har rätt kompetens utan som också kan ta sig an rollen att driva utbildningsavdelningen framåt var av yttersta vikt.
Success Story

Kronans Apotek & Apoteksgruppen går ihop

Två bolag blir ett. Wise Professionals anlitas som en oberoende part i en komplex omstrukturering. Syftet är att säkerställa och bevara medarbetarnas integritet och att skapa en rättvis process.
Guide

People Analytics – En guide

Medarbetarna i centrum för verksamhetsutvecklingen
Success Story

Koordinatorn har en otroligt viktig roll i vårt företag

De hade en medarbetare i denna roll i flera år, när personen sedan valde att sluta så skapades ett hål som behövde fyllas snabbt. I ett litet bolag sitter mycket av kunskapen i varje medarbetare, trots att man har satt upp processer och riktlinjer.
Blogg

Reaktiv servicepartner eller proaktiv affärsutvecklare: vilken roll har TA-funktionen?

I dagens snabbrörliga affärsvärld är det viktigt att inte bara följa med i utvecklingen utan också att leda den. En av de viktigaste delarna av detta arbete är att omvärdera och omdefiniera vår Talent Acquisition (TA)-funktion. Är den en reaktiv service-funktion eller en katalysator för proaktiv affärsutveckling? Låt oss utforska detta tillsammans.
Blogg

Så gör du lönesystembytet till ett drömprojekt!

Nu undrar du kanske… Kan det ens vara det? Det pratar vi om i ett avsitt av Lönepodden!
Blogg

Så förbereder du dig på en cyberattack – Lärdomar från Kalix kommun

I detta avsnitt av Lönepodden pratade vi om en cyberattack som drabbade Kalix kommun i december 2021. Denna händelse medförde en hel del värdefulla lärdomar som vi alla kan dra nytta av för att stärka vår egen cybersäkerhet.
Blogg

Metaverse och HR: Navigera i en digital värld

Den teknologiska utvecklingen går snabbare än någonsin. Experter inom AI och teknologi uppmanar nu företag som är nischade inom områdena att pausa utvecklingen då de anser att det går för fort. Ett av de mest spännande framstegen som har kommit under de senaste åren är skapandet av metaversen – en digital virtuell värld som utvidgar den fysiska verkligheten, där människor interagerar i realtid. Användare använder avatars för sociala interaktioner, arbete, utbildning och underhållning. Det möjliggör gemensam upplevelse och påverkar områden som arbete, utbildning och handel. Teknik- och underhållningsföretag experimenterar med metaverse-plattformar, även om begreppet fortfarande utvecklas och har tekniska och sociala frågor att lösa. Den här teknologin kommer att ha en enorm påverkan på många områden av våra liv, inklusive arbetsplatsen och HR-arbetet. Låt oss utforska hur HR kommer att förändras i metaverse-eran.
Blogg

Att synliggöra värdet av löneavdelningen för organisationen

I dagens näringsliv har lönerna en avgörande roll för att attrahera, behålla och motivera kompetenta medarbetare. Som företag är det viktigt att förstå värdet av löner och hur de kan påverka organisationens framgång. En nyckelperson som spelar en central roll i detta sammanhang är lönechefen. I det här blogginlägget kommer vi att utforska lönechefens retorik och deras plats i styrelsen samt hur vi kan visa vad löneavdelningen kan bidra med till organisationen.
Blogg

Lönechefen i förändring: Hur du utvecklar ditt team!

Att vara lönechef är ett krävande uppdrag, speciellt när organisationen genomgår förändringar. Förändringar kan vara både utmanande och spännande, och det är i dessa stunder som en lönechef har möjlighet att visa sitt ledarskap. I det här blogginlägget kommer vi att utforska hur en lönechef kan leda och utveckla sitt team under tider av förändring, och hur detta kan bidra till att skapa ett starkt och framgångsrikt löneteam.
Event

Wiseful Learning #33 – om vikten av att mäta och följa upp sitt mångfalds- och inkluderingsarbete OCH att inte stanna där!

Success Story

Samarbetet med Axfood kring unik rekryteringsutbildning

Att det inom denna koncern sker ett antal rekryteringar varje år är inte förvånande. Axfood har också en egen akademi där de satsar starkt på kompetenshöjande insatser inom organisationen. 
Blogg

Från rutin till revolution: Hur OpenAI enligt Chat GPT kan förvandlar våra löneavdelningar

OpenAI kan revolutionera hur vi hanterar löneprocessen. I det här blogginlägget kommer vi att utforska några av de sätt där OpenAI enligt Chat GPT kan stötta våra löneavdelningar och underlätta deras arbete.
Success Story

Wise Professionals rekryterar nyckelroller till energisektorn

Wise Professionals fick våren 2023 uppdraget att rekrytera fem nya specialistroller till Gasum. Gasum fick en ny VD för ca ett år sedan, och har sedan dess jobbat enligt en ny strategi. Det gjordes en omorganisation då man tillsammans med ledningsgruppen diskuterade fram vilka roller som behövdes som en del av deras strategiarbete.
Ta del av mer inspiration

Kontakta oss

Använd nedan formulär så återkommer vi inom kort.