Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Yrkesguide: Rekryterare

Välkommen till vår yrkesguide för den spännande rollen som rekryterare. I denna guide kommer vi att ta dig igenom vad en rekryterare gör, de vanligaste arbetsuppgifterna, förväntad lön, framtidsutsikter, nödvändig utbildning och erfarenhet samt de personliga egenskaper som krävs för att lyckas som rekryterare.

Vad gör en rekryterare?

En rekryterare är en nyckelfigur inom personal- och HR-området. Deras huvudsakliga uppgift är att identifiera och anställa rätt talanger för företag och organisationer. Detta innebär att de aktivt söker efter potentiella kandidater, intervjuar dem, bedömer deras kompetens och matchning med arbetsplatsens kultur samt ger rekommendationer till företagsledningen. Rekryterare spelar en avgörande roll i att forma arbetsstyrkan och säkerställa att organisationen har rätt personer på rätt platser.

Vanliga arbetsuppgifter för en rekryterare

En rekryterares arbete är mångfacetterat och involverar en rad olika uppgifter, inklusive:

 • Söka aktivt efter kandidater via olika kanaler som rekryteringsplattformar, sociala medier och nätverk.
 • Genomföra intervjuer och bedöma kandidaters färdigheter, erfarenheter och lämplighet.
 • Utveckla och upprätthålla relationer med potentiella kandidater och nätverk.
 • Samarbeta med avdelningschefer och teamledare för att förstå deras rekryteringsbehov och krav.
 • Administrera rekryteringsprocessen, inklusive hantering av ansökningar, referenser och arbetsprover.
 • Genomföra bakgrundskontroller och utvärdera kandidaters referenser.
 • Ge stöd och vägledning till kandidater genom hela rekryteringsprocessen.
 • Hålla sig uppdaterad om trender inom rekryteringsområdet och implementera bästa praxis.

Let’s talk!

Använd nedan formulär så återkommer vi inom kort! 

Lön – vad tjänar en rekryterare?

Lönen för en rekryterare varierar beroende på faktorer som erfarenhet, arbetsplats och geografisk plats. Generellt sett kan en rekryterares lön sträcka sig från startnivå till mer erfarna positioner. Som ny på området kan du förvänta dig en månadslön på mellan X och Y kronor, medan mer erfarna kan tjäna mellan Z och W kronor per månad.

Framtiden inom kompetensförsörjning

Rekrytering är och förblir en central del av företags framgång, vilket innebär att efterfrågan på kvalificerade rekryterare förväntas fortsätta vara stark. Med den snabba utvecklingen inom teknik och digitalisering kommer rekryterare också att behöva anpassa sig till nya verktyg och metoder för att locka och bedöma talanger.

Utbildning och erfarenhet – hur blir man rekryterare?

För att bli rekryterare krävs vanligtvis en kandidatexamen inom personalvetenskap, beteendevetenskap, företagsekonomi eller en liknande disciplin. Många arbetsgivare värdesätter också relevant arbetslivserfarenhet inom HR, rekrytering eller liknande områden. Att delta i kurser eller workshops inom rekrytering och personalhantering kan också vara fördelaktigt för att bygga upp de nödvändiga kunskaperna och färdigheterna.

Personliga egenskaper för att lyckas som rekryterare?

För att trivas och lyckas i rollen krävs en rad viktiga personliga egenskaper, inklusive:

 • Kommunikationsförmåga: Förmågan att kommunicera klart och effektivt med kandidater och interna intressenter är avgörande.
 • Empati: Att kunna sätta sig i kandidaternas skor och förstå deras behov och förväntningar.
 • Organisatorisk skicklighet: Att hantera flera rekryteringsprocesser samtidigt och hålla ordning på detaljer är viktigt.
 • Beslutsförmåga: Att kunna fatta välgrundade beslut baserade på analys av kandidaters färdigheter och lämplighet.
 • Nätverksbyggande: Att kunna etablera och underhålla relationer med potentiella kandidater och samarbetspartners.
 • Positiv inställning: Att vara entusiastisk, motiverad och anpassningsbar är viktigt i en snabbt föränderlig miljö.
 • Diskretion: Eftersom rekryterare hanterar känsliga uppgifter är förmågan att hantera information konfidentiellt nödvändig.

Bli inspirerad

Ta del av mer inspiration
Blogg

Blogg | Metaverse och HR: Navigera i en digital värld

Den teknologiska utvecklingen går snabbare än någonsin. Experter inom AI och teknologi uppmanar nu företag som är nischade inom områdena att pausa utvecklingen då de anser att det går för fort. Ett av de mest spännande framstegen som har kommit under de senaste åren är skapandet av metaversen – en digital virtuell värld som utvidgar den fysiska verkligheten, där människor interagerar i realtid. Användare använder avatars för sociala interaktioner, arbete, utbildning och underhållning. Det möjliggör gemensam upplevelse och påverkar områden som arbete, utbildning och handel. Teknik- och underhållningsföretag experimenterar med metaverse-plattformar, även om begreppet fortfarande utvecklas och har tekniska och sociala frågor att lösa. Den här teknologin kommer att ha en enorm påverkan på många områden av våra liv, inklusive arbetsplatsen och HR-arbetet. Låt oss utforska hur HR kommer att förändras i metaverse-eran.
Blogg

Att synliggöra värdet av löneavdelningen för organisationen

I dagens näringsliv har lönerna en avgörande roll för att attrahera, behålla och motivera kompetenta medarbetare. Som företag är det viktigt att förstå värdet av löner och hur de kan påverka organisationens framgång. En nyckelperson som spelar en central roll i detta sammanhang är lönechefen. I det här blogginlägget kommer vi att utforska lönechefens retorik och deras plats i styrelsen samt hur vi kan visa vad löneavdelningen kan bidra med till organisationen.
Blogg

Lönechefen i förändring: Hur du utvecklar ditt team!

Att vara lönechef är ett krävande uppdrag, speciellt när organisationen genomgår förändringar. Förändringar kan vara både utmanande och spännande, och det är i dessa stunder som en lönechef har möjlighet att visa sitt ledarskap. I det här blogginlägget kommer vi att utforska hur en lönechef kan leda och utveckla sitt team under tider av förändring, och hur detta kan bidra till att skapa ett starkt och framgångsrikt löneteam.
Event

Wiseful Learning #33 – om vikten av att mäta och följa upp sitt mångfalds- och inkluderingsarbete OCH att inte stanna där!

Success Story

Samarbetet med Axfood kring unik rekryteringsutbildning

Att det inom denna koncern sker ett antal rekryteringar varje år är inte förvånande. Axfood har också en egen akademi där de satsar starkt på kompetenshöjande insatser inom organisationen. 
Blogg

Från rutin till revolution: Hur OpenAI enligt Chat GPT kan förvandlar våra löneavdelningar

OpenAI kan revolutionera hur vi hanterar löneprocessen. I det här blogginlägget kommer vi att utforska några av de sätt där OpenAI enligt Chat GPT kan stötta våra löneavdelningar och underlätta deras arbete.
Success Story

Wise Professionals rekryterar nyckelroller till energisektorn

Wise Professionals fick våren 2023 uppdraget att rekrytera fem nya specialistroller till Gasum. Gasum fick en ny VD för ca ett år sedan, och har sedan dess jobbat enligt en ny strategi. Det gjordes en omorganisation då man tillsammans med ledningsgruppen diskuterade fram vilka roller som behövdes som en del av deras strategiarbete.
Success Story

The Pace rekryterar nyckelroll för svensk beredskap

Den nya rollen blir en nyckelfunktion för uppdraget. Som spindeln i nätet ansvarar rollen för att samordna arbetet ute i de 6 olika bredskapsregionerna i landet. Rollen kräver en stark lagspelare, med fallenhet för projektledning samt en utomordentlig förmåga att kunna koordinera och säkerställa att minsta lilla detalj är på plats.
Blogg

Revolutionera din rekryteringsresa med AI

Att få till den perfekta matchningen mellan kandidat och roll är en konst som kan ta tid. Men tänk om du inte behövde lägga fokus på de administrativa delarna i processen som slukar tid? Och istället kunde ägna mer tid åt det personliga mötet med kandidaterna? Det är fullt möjligt, men hur fungerar det? Vi djupdyker i smarta och mindre smarta sätt att använda openAI vid rekryteringar.
Blogg

HR + AI = sant? Vi ger dig 6 tips på hur du kan omfamna den nya tekniken

För HR kan användningen av AI och ChatGPT hjälpa till att automatisera, effektivisera och förbättra olika HR-processer. Men det finns också utmaningar och farhågor kring den nya tekniken. Vi går igenom det viktigaste för dig inom HR att ha koll på och ger dig 6 tips för en långvarig romans mellan HR och AI.
Success Story

Kan man göra en träffsäker rekrytering under tidspress?

Under 2021 befann sig ekonomiavdelningen på Envac i en expansionsfas och behövde på kort tid hitta kompetent personal som passade in i laget. Per-Anders Bohman, ekonomichef på Envac, valde att ta hjälp av Eqonomy och Lisa Kayser.
Event

The Pace presenterar Administration Day 2023

Stockholm
Event

Så bygger du ett hållbart marknadsteam!

Webinar
Event

Wiseful Learning #32 – om vikten av ett fördjupat och tydligare hållbarhetsarbet

Blogg

Slimmad HR-funktion – vad innebär det?

Vi hör ofta HR-chefer i vårt nätverk säga att deras HR-funktioner är eller behöver vara slimmade. Vi har funderat en del på vad det egentligen betyder och hur det påverkar de organisationer som de verkar i. Varför vill man slimma HR när funktionen får en alltmer affärsnära roll, vad innebär det och vilka konsekvenser kan det få?
Blogg

Lönekartläggning – syfte, krav och nytta för dig som arbetsgivare

Nytt år innebär att planera och avsätta tid för de återkommande HR-processerna, till exempel lönekartläggning, medarbetarundersökning, medarbetarsamtal och talent review. Här kommer vi att titta närmare på just lönekartläggningen. Vad är syftet med att genomföra lönekartläggning, hur ser det ut med löneskillnader mellan kvinnor och män och hur ska arbetet genomföras? Vi har dessutom frågat en expert inom området, Eva Wagner produktchef på Simployer, för att titta närmare på vanliga fallgropar samt vilka vinster som arbetet med lönekartläggning kan ge.
Event

Employer branding – Best practice med Emil Adén från Trafikverket

Stockholm
Blogg

45% ser kultur och ledarskap som största utmaningen med hybridarbete

Vi har gått från att ställa om snabbt, fokusera kortsiktigt och hålla ut – till att vara i ett nytt normalläge där modellerna för hybridarbete är här för att stanna. När vi nu står här, i början av nästa fas i arbetslivet, vilka är de största utmaningarna? Vi ställde frågan på LinkedIn och fick 194 svar.
Blogg

Hybridarbete – vilka delar behövs för att det ska fungera?

Hybridarbete är det nya formatet för många arbetsplatser och en övergång till det som permanent arbetsmodell kan resultera i både bättre och sämre resultat. Vad innebär det för HR som funktion att arbetet bedrivs i hybridformat och vilka delar behövs för att det ska fungera?
Event

Nätverksträff för juniora lönespecialister i Stockholm

House of Wise
Ta del av mer inspiration