Skip to content
Hållbarhetsstrateg

Yrkesguide: Hållbarhetsstrateg

Att arbeta som hållbarhetsstrateg innebär att driva och utveckla strategier för att integrera hållbarhet inom företag och organisationer. Det är en nyckelroll för att säkerställa att verksamheten tar ansvar för miljö, sociala och ekonomiska frågor. Nedan följer en översikt över vad rollen innebär, dess framtidsutsikter, löneförväntningar, samt kraven på utbildning och erfarenhet.

Vad gör en hållbarhetsstrateg?

En hållbarhetsstrateg är ansvarig för att utveckla och implementera hållbarhetsstrategier och initiativ inom en organisation. Det innebär att analysera företagets påverkan på miljön, samhället och ekonomin och sedan formulera planer för att minska negativa effekter och maximera positiva bidrag. Det kan inkludera allt från att minska koldioxidutsläpp och främja mångfald på arbetsplatsen till att förbättra leverantörskedjan och öka socialt ansvarstagande.

Vanliga arbetsuppgifter för en hållbarhetsstrateg

  • Utveckla och implementera hållbarhetsstrategier och policys.
  • Analysera och rapportera på företagets prestanda inom hållbarhet.
  • Samarbeta med olika avdelningar för att integrera hållbarhetsperspektiv i verksamheten.
  • Utbilda och informera personal och intressenter om hållbarhetsfrågor.
  • Forska och hålla sig uppdaterad om aktuella trender och lagstiftning inom hållbarhetsområdet.

Let’s talk!

Använd nedan formulär så återkommer vi inom kort! 

Lön – vad tjänar en hållbarhetsstrateg?

Lönen för en hållbarhetsstrateg kan variera beroende på faktorer som erfarenhet, utbildning, bransch och företagets storlek. Enligt statistik från olika källor kan en hållbarhetsstrateg förvänta sig en genomsnittlig årslön på mellan 450 000 kr och 700 000 kr. Det är dock viktigt att komma ihåg att dessa siffror kan variera och att andra förmåner, såsom bonusar och förmåner, också kan påverka den totala ersättningen.

Vill du veta mer om vilka jobb som finns lediga? Ta del av våra lediga jobb här!

Hur ser framtiden ut för en hållbarhetsstrateg?

Med ökad medvetenhet om hållbarhetsfrågor förväntas efterfrågan på hållbarhetsstrateger att fortsätta att växa. Företag och organisationer ser alltmer värdet av att integrera hållbarhetsperspektiv i sin verksamhet, både för att möta konsumenternas krav och för att minska risker och skapa långsiktig hållbarhet.

Bli inspirerad

Ta del av mer inspiration
Blogg

6 nyckelfaktorer för att bygga tryggt ledarskap

I en tid av osäkerhet i omvärlden, påverkad marknad och stora förändringar i arbetsmiljön, är behovet av tryggt ledarskap avgörande. En undersökning visar att nästan 70 procent av medarbetare anser att deras chef har större påverkan på deras psykiska hälsa än deras terapeut och lika mycket som deras partner. Dessa siffror understryker vikten av ledarskapet som avgörande faktor för både företagets utveckling och individens välbefinnande. I den här bloggen delar vi 6 nyckelfaktorer för att bygga tryggt ledarskap.
Almondy-kundcase
Success Story

Framgångsrik rekrytering av kvalitetschef

Almondy, det svenska bageriet, vände sig till Wise för att snabbt och effektivt rekrytera en erfaren kvalitet- och hållbarhetschef. Trots stram tidsram levererade Wise en perfekt matchande kandidat, Maria, vilket inte bara överträffade den förväntade tidsplanen utan också resulterade i snabb integration och positiv feedback. En framgångssaga på bara sex veckor!
Blogg

IT-attackers påverkan på löneavdelningens arbete

I dagens digitala arbetsklimat är löneavdelningar över hela världen beroende av IT-system för att effektivt hantera löner och personalinformation. Tyvärr ökar hotet för cyberattacker, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser för företag och deras löneavdelningar. I det här blogginlägget kommer vi att diskutera hur en IT-attack kan påverka löneavdelningens arbete och vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att skydda mot sådana hot.
Blogg

Bridging the gap: Kommunikationsutmaningen mellan chefer och TA-funktionen 

I företagsvärlden är  samarbete och  kommunikation nyckeln till  framgång. Detta gäller inte  minst när  det  handlar om Talent Acquisition (TA).  Men  vad  händer när  det  uppstår gap  i kommunikation och  förståelse mellan chefer och  TA-funktionen? I den  här  bloggen dyker vi  djupare in  i dessa utmaningar och  utforskar lösningar. 
Success Story

SGBC saknar nyckelroll i organisationen

Efter att organisationens tidigare utbildningschef bytte till en annan intern roll, stod SGBC inför utmaningen att hitta en lämplig ersättare. Att hitta en person som inte bara har rätt kompetens utan som också kan ta sig an rollen att driva utbildningsavdelningen framåt var av yttersta vikt.
Success Story

Kronans Apotek & Apoteksgruppen går ihop

Två bolag blir ett. Wise Professionals anlitas som en oberoende part i en komplex omstrukturering. Syftet är att säkerställa och bevara medarbetarnas integritet och att skapa en rättvis process.
Guide

People Analytics – En guide

Medarbetarna i centrum för verksamhetsutvecklingen
Success Story

Koordinatorn har en otroligt viktig roll i vårt företag

De hade en medarbetare i denna roll i flera år, när personen sedan valde att sluta så skapades ett hål som behövde fyllas snabbt. I ett litet bolag sitter mycket av kunskapen i varje medarbetare, trots att man har satt upp processer och riktlinjer.
Blogg

Reaktiv servicepartner eller proaktiv affärsutvecklare: vilken roll har TA-funktionen?

I dagens snabbrörliga affärsvärld är det viktigt att inte bara följa med i utvecklingen utan också att leda den. En av de viktigaste delarna av detta arbete är att omvärdera och omdefiniera vår Talent Acquisition (TA)-funktion. Är den en reaktiv service-funktion eller en katalysator för proaktiv affärsutveckling? Låt oss utforska detta tillsammans.
Blogg

Så gör du lönesystembytet till ett drömprojekt!

Nu undrar du kanske… Kan det ens vara det? Det pratar vi om i ett avsitt av Lönepodden!
Blogg

Så förbereder du dig på en cyberattack – Lärdomar från Kalix kommun

I detta avsnitt av Lönepodden pratade vi om en cyberattack som drabbade Kalix kommun i december 2021. Denna händelse medförde en hel del värdefulla lärdomar som vi alla kan dra nytta av för att stärka vår egen cybersäkerhet.
Blogg

Metaverse och HR: Navigera i en digital värld

Den teknologiska utvecklingen går snabbare än någonsin. Experter inom AI och teknologi uppmanar nu företag som är nischade inom områdena att pausa utvecklingen då de anser att det går för fort. Ett av de mest spännande framstegen som har kommit under de senaste åren är skapandet av metaversen – en digital virtuell värld som utvidgar den fysiska verkligheten, där människor interagerar i realtid. Användare använder avatars för sociala interaktioner, arbete, utbildning och underhållning. Det möjliggör gemensam upplevelse och påverkar områden som arbete, utbildning och handel. Teknik- och underhållningsföretag experimenterar med metaverse-plattformar, även om begreppet fortfarande utvecklas och har tekniska och sociala frågor att lösa. Den här teknologin kommer att ha en enorm påverkan på många områden av våra liv, inklusive arbetsplatsen och HR-arbetet. Låt oss utforska hur HR kommer att förändras i metaverse-eran.
Blogg

Att synliggöra värdet av löneavdelningen för organisationen

I dagens näringsliv har lönerna en avgörande roll för att attrahera, behålla och motivera kompetenta medarbetare. Som företag är det viktigt att förstå värdet av löner och hur de kan påverka organisationens framgång. En nyckelperson som spelar en central roll i detta sammanhang är lönechefen. I det här blogginlägget kommer vi att utforska lönechefens retorik och deras plats i styrelsen samt hur vi kan visa vad löneavdelningen kan bidra med till organisationen.
Blogg

Lönechefen i förändring: Hur du utvecklar ditt team!

Att vara lönechef är ett krävande uppdrag, speciellt när organisationen genomgår förändringar. Förändringar kan vara både utmanande och spännande, och det är i dessa stunder som en lönechef har möjlighet att visa sitt ledarskap. I det här blogginlägget kommer vi att utforska hur en lönechef kan leda och utveckla sitt team under tider av förändring, och hur detta kan bidra till att skapa ett starkt och framgångsrikt löneteam.
Event

Wiseful Learning #33 – om vikten av att mäta och följa upp sitt mångfalds- och inkluderingsarbete OCH att inte stanna där!

Success Story

Samarbetet med Axfood kring unik rekryteringsutbildning

Att det inom denna koncern sker ett antal rekryteringar varje år är inte förvånande. Axfood har också en egen akademi där de satsar starkt på kompetenshöjande insatser inom organisationen. 
Blogg

Från rutin till revolution: Hur OpenAI enligt Chat GPT kan förvandlar våra löneavdelningar

OpenAI kan revolutionera hur vi hanterar löneprocessen. I det här blogginlägget kommer vi att utforska några av de sätt där OpenAI enligt Chat GPT kan stötta våra löneavdelningar och underlätta deras arbete.
Success Story

Wise Professionals rekryterar nyckelroller till energisektorn

Wise Professionals fick våren 2023 uppdraget att rekrytera fem nya specialistroller till Gasum. Gasum fick en ny VD för ca ett år sedan, och har sedan dess jobbat enligt en ny strategi. Det gjordes en omorganisation då man tillsammans med ledningsgruppen diskuterade fram vilka roller som behövdes som en del av deras strategiarbete.
Success Story

The Pace rekryterar nyckelroll för svensk beredskap

Den nya rollen blir en nyckelfunktion för uppdraget. Som spindeln i nätet ansvarar rollen för att samordna arbetet ute i de 6 olika bredskapsregionerna i landet. Rollen kräver en stark lagspelare, med fallenhet för projektledning samt en utomordentlig förmåga att kunna koordinera och säkerställa att minsta lilla detalj är på plats.
Success Story

Familjeföretaget som var pionjärer på marknaden

Det är inte varje dag man stöter på ett företag som är familjeägt, Bona har funnits i drygt 100 år och nu är inne på fjärde generationen. Sedan starten arbetar man med att ta fram produkter för trägolv, och de senaste åren har man breddat sortimentet till produkter även för andra golvmaterial.
Ta del av mer inspiration

Utbildning och erfarenhet – hur blir man en hållbarhetsstrateg?

Att bli en hållbarhetsstrateg kräver vanligtvis en kandidat- eller masterexamen inom hållbarhetsstudier, miljövetenskap, företagsekonomi eller en relaterad disciplin. Erfarenhet inom området, antingen genom praktik eller tidigare arbete, är också värdefullt. Att ha kunskap om relevant lagstiftning, certifieringar och verktyg för hållbarhetsrapportering är fördelaktigt. Fortbildning och kurser inom hållbarhetsområdet kan också vara till nytta för att hålla sig uppdaterad och konkurrenskraftig på arbetsmarknaden.

Personliga egenskaper för att lyckas i rollen

För att lyckas som hållbarhetsstrateg krävs det inte bara kunskap och erfarenhet utan också specifika personliga egenskaper. En hållbarhetsstrateg behöver vara analytisk, problemlösande och ha förmågan att arbeta strategiskt och långsiktigt. Kommunikationsförmåga är också avgörande för att kunna övertyga och påverka olika intressenter både internt och externt. Flexibilitet, engagemang och en passion för hållbarhetsfrågor är också viktiga egenskaper som kan bidra till framgång i rollen.

Att arbeta som hållbarhetsstrateg är både utmanande och meningsfullt, och rollen spelar en avgörande roll i att driva samhällsförändringar mot en mer hållbar och rättvis framtid. Med rätt utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper kan du bli en värdefull aktör inom hållbarhetsområdet och göra verklig skillnad i världen. Läs mer om andra hållbarhetsroller här!