Skip to content
Hållbarhetsstrateg

Yrkesguide: Hållbarhetsstrateg

Att arbeta som hållbarhetsstrateg innebär att driva och utveckla strategier för att integrera hållbarhet inom företag och organisationer. Det är en nyckelroll för att säkerställa att verksamheten tar ansvar för miljö, sociala och ekonomiska frågor. Nedan följer en översikt över vad rollen innebär, dess framtidsutsikter, löneförväntningar, samt kraven på utbildning och erfarenhet.

Vad gör en hållbarhetsstrateg?

En hållbarhetsstrateg är ansvarig för att utveckla och implementera hållbarhetsstrategier och initiativ inom en organisation. Det innebär att analysera företagets påverkan på miljön, samhället och ekonomin och sedan formulera planer för att minska negativa effekter och maximera positiva bidrag. Det kan inkludera allt från att minska koldioxidutsläpp och främja mångfald på arbetsplatsen till att förbättra leverantörskedjan och öka socialt ansvarstagande.

Vanliga arbetsuppgifter för en hållbarhetsstrateg

  • Utveckla och implementera hållbarhetsstrategier och policys.
  • Analysera och rapportera på företagets prestanda inom hållbarhet.
  • Samarbeta med olika avdelningar för att integrera hållbarhetsperspektiv i verksamheten.
  • Utbilda och informera personal och intressenter om hållbarhetsfrågor.
  • Forska och hålla sig uppdaterad om aktuella trender och lagstiftning inom hållbarhetsområdet.

Let’s talk!

Använd nedan formulär så återkommer vi inom kort! 

Lön – vad tjänar en hållbarhetsstrateg?

Lönen för en hållbarhetsstrateg kan variera beroende på faktorer som erfarenhet, utbildning, bransch och företagets storlek. Enligt statistik från olika källor kan en hållbarhetsstrateg förvänta sig en genomsnittlig årslön på mellan 450 000 kr och 700 000 kr. Det är dock viktigt att komma ihåg att dessa siffror kan variera och att andra förmåner, såsom bonusar och förmåner, också kan påverka den totala ersättningen.

Vill du veta mer om vilka jobb som finns lediga? Ta del av våra lediga jobb här!

Hur ser framtiden ut för en hållbarhetsstrateg?

Med ökad medvetenhet om hållbarhetsfrågor förväntas efterfrågan på hållbarhetsstrateger att fortsätta att växa. Företag och organisationer ser alltmer värdet av att integrera hållbarhetsperspektiv i sin verksamhet, både för att möta konsumenternas krav och för att minska risker och skapa långsiktig hållbarhet.

Bli inspirerad

Ta del av mer inspiration
Blogg

5 sätt att främja psykisk hälsa på jobbet

Vi är alla medvetna om vikten av fysisk hälsa, men låt oss inte glömma bort den osynliga kraften – vår mentala hälsa. Här är några konkreta åtgärder för att främja psykisk hälsa på jobbet.
Blogg

Hur påverkas vi av 24-månadersregeln?

Här är de viktigaste frågeställningarna som diskuterades i Wise Group webinar om 24-månadersregeln i uthyrningslagen.
Event

Uthyrningslagen 24-månadersregel

Event

Wiseful Learning #38

Event

Lönefika för lönechefer 21 maj

Event

Administration Day 2024

Event

Lönefika för lönechefer 18 april

Event

Wiseful Learning #37 – Rekryteringsbolagen – Näringslivets grindvakter

Blogg

4-dagars arbetsvecka: Utopi eller framtidsvision?

Vi har gått från att ställa om snabbt, fokusera kortsiktigt och hålla ut – till att vara i ett nytt normalläge där modellerna för hybridarbete är här för att stanna. När vi nu står här, i början av nästa fas i arbetslivet, vilka är de största utmaningarna? Vi ställde frågan på LinkedIn och fick 194 svar.
Blogg

6 nyckelfaktorer för att bygga tryggt ledarskap

I en tid av osäkerhet i omvärlden, påverkad marknad och stora förändringar i arbetsmiljön, är behovet av tryggt ledarskap avgörande. En undersökning visar att nästan 70 procent av medarbetare anser att deras chef har större påverkan på deras psykiska hälsa än deras terapeut och lika mycket som deras partner. Dessa siffror understryker vikten av ledarskapet som avgörande faktor för både företagets utveckling och individens välbefinnande. I den här bloggen delar vi 6 nyckelfaktorer för att bygga tryggt ledarskap.
Event

Jobbar du med ekonomi? Kom och fika med oss!

Almondy-kundcase
Success Story

Framgångsrik rekrytering av kvalitetschef

Almondy, det svenska bageriet, vände sig till Wise för att snabbt och effektivt rekrytera en erfaren kvalitet- och hållbarhetschef. Trots stram tidsram levererade Wise en perfekt matchande kandidat, Maria, vilket inte bara överträffade den förväntade tidsplanen utan också resulterade i snabb integration och positiv feedback. En framgångssaga på bara sex veckor!
Blogg

IT-attackers påverkan på löneavdelningens arbete

I dagens digitala arbetsklimat är löneavdelningar över hela världen beroende av IT-system för att effektivt hantera löner och personalinformation. Tyvärr ökar hotet för cyberattacker, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser för företag och deras löneavdelningar. I det här blogginlägget kommer vi att diskutera hur en IT-attack kan påverka löneavdelningens arbete och vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att skydda mot sådana hot.
Event

Wiseful Learning #36: Vad kan företag vinna genom att addera ljud till sin Employer Branding- och rekryteringskommunikation?

Event

Inspiration Lön 2023 – Sveriges största löneevent

Oscarsteatern
Blogg

Bridging the gap: Kommunikationsutmaningen mellan chefer och TA-funktionen 

I företagsvärlden är  samarbete och  kommunikation nyckeln till  framgång. Detta gäller inte  minst när  det  handlar om Talent Acquisition (TA).  Men  vad  händer när  det  uppstår gap  i kommunikation och  förståelse mellan chefer och  TA-funktionen? I den  här  bloggen dyker vi  djupare in  i dessa utmaningar och  utforskar lösningar. 
Success Story

SGBC saknar nyckelroll i organisationen

Efter att organisationens tidigare utbildningschef bytte till en annan intern roll, stod SGBC inför utmaningen att hitta en lämplig ersättare. Att hitta en person som inte bara har rätt kompetens utan som också kan ta sig an rollen att driva utbildningsavdelningen framåt var av yttersta vikt.
Event

Wiseful Learning #35 – Talent Pipeline – så bygger du kandidatnätverk och går från reaktiv till proaktiv!

Success Story

Kronans Apotek & Apoteksgruppen går ihop

Två bolag blir ett. Wise Professionals anlitas som en oberoende part i en komplex omstrukturering. Syftet är att säkerställa och bevara medarbetarnas integritet och att skapa en rättvis process.
Guide

People Analytics – En guide

Medarbetarna i centrum för verksamhetsutvecklingen
Ta del av mer inspiration

Utbildning och erfarenhet – hur blir man en hållbarhetsstrateg?

Att bli en hållbarhetsstrateg kräver vanligtvis en kandidat- eller masterexamen inom hållbarhetsstudier, miljövetenskap, företagsekonomi eller en relaterad disciplin. Erfarenhet inom området, antingen genom praktik eller tidigare arbete, är också värdefullt. Att ha kunskap om relevant lagstiftning, certifieringar och verktyg för hållbarhetsrapportering är fördelaktigt. Fortbildning och kurser inom hållbarhetsområdet kan också vara till nytta för att hålla sig uppdaterad och konkurrenskraftig på arbetsmarknaden.

Personliga egenskaper för att lyckas i rollen

För att lyckas som hållbarhetsstrateg krävs det inte bara kunskap och erfarenhet utan också specifika personliga egenskaper. En hållbarhetsstrateg behöver vara analytisk, problemlösande och ha förmågan att arbeta strategiskt och långsiktigt. Kommunikationsförmåga är också avgörande för att kunna övertyga och påverka olika intressenter både internt och externt. Flexibilitet, engagemang och en passion för hållbarhetsfrågor är också viktiga egenskaper som kan bidra till framgång i rollen.

Att arbeta som hållbarhetsstrateg är både utmanande och meningsfullt, och rollen spelar en avgörande roll i att driva samhällsförändringar mot en mer hållbar och rättvis framtid. Med rätt utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper kan du bli en värdefull aktör inom hållbarhetsområdet och göra verklig skillnad i världen. Läs mer om andra hållbarhetsroller här!