Skip to content

Yrkesguide: Löneadministratör

Löneadministratörer spelar en avgörande roll inom företag och organisationer, säkerställande att löneutbetalningar sker korrekt och i enlighet med lagar och riktlinjer. I denna yrkesguide kommer vi att utforska vad en löneadministratör gör, vilka uppgifter som är vanliga, lönenivåer, samt vilken utbildning och erfarenhet som krävs för att bli en framgångsrik löneadministratör.

Vad gör en löneadministratör?

En löneadministratörs huvudansvar är att hantera och behandla löneinformation för företagets anställda. Det innefattar att beräkna löner, följa lagar och förordningar gällande skatter och sociala avgifter, samt att hantera eventuella avdrag och bonusar. En löneadministratör behöver också ha god kunskap om arbetsrättsliga regler och kollektivavtal för att säkerställa att löneutbetalningarna är i enlighet med dessa.

Vanliga arbetsuppgifter för en Löneadministratör

Löneadministratörens arbetsuppgifter är mångfacetterade och inkluderar:

  1. Löneberäkningar: Utföra och kontrollera löneberäkningar för att säkerställa korrekt utbetalning till anställda.
  2. Rapportering: Generera och lämna in rapporter till skattemyndigheter och andra relevanta instanser.
  3. Hantera avvikelser: Utreda och korrigera eventuella felaktigheter eller avvikelser i löneutbetalningar.
  4. Dokumentation: Ansvara för att upprätthålla korrekt dokumentation av lönerelaterade transaktioner och processer.
  5. Stöd till anställda: Svara på frågor och ge stöd till anställda gällande lönefrågor och relaterade ärenden.

Let’s talk!

Använd nedan formulär så återkommer vi inom kort! 

Lön – vad tjänar en Löneadministratör?

Lönen för en löneadministratör varierar beroende på faktorer som erfarenhet, utbildning och företagets storlek. Generellt sett kan en löneadministratör förvänta sig en konkurrenskraftig lön, och det finns ofta möjligheter till löneutveckling med ökad erfarenhet och kompetens.

Framtiden för Löneadministratör

Med den ökande digitaliseringen förväntas löneadministratörsrollen utvecklas. Automatisering av vissa uppgifter kan minska behovet av manuell inmatning, vilket möjliggör en mer strategisk inriktning på arbetsuppgifter såsom analys och rådgivning. Därför är det viktigt för löneadministratörer att hålla sig uppdaterade gällande teknologiska framsteg och nya lagar inom området. Läs mer om lediga tjänster här!

Utbildning och erfarenhet

För att bli löneadministratör krävs oftast en gymnasieutbildning med inriktning mot ekonomi eller liknande. Många löneadministratörer har även eftergymnasial utbildning inom ekonomi, personaladministration eller liknande områden. Erfarenhet inom löneadministration eller ekonomi är ofta meriterande. Att hålla sig uppdaterad kring lagar och regelverk inom området är också viktigt för att utföra rollen på ett professionellt sätt.

Personliga egenskaper för att lyckas i rollen?

För att lyckas som löneadministratör krävs noggrannhet, analytisk förmåga och god kommunikationsförmåga. Att kunna hantera konfidentiell information och agera med integritet är också avgörande. Flexibilitet och förmågan att anpassa sig till förändringar i lagstiftning och teknologiska framsteg är ytterligare egenskaper som kan gynna en löneadministratör i rollen. Att vara serviceinriktad gentemot både arbetsgivare och anställda bidrar till en positiv arbetsmiljö och effektiv löneadministration.

Bli inspirerad

Ta del av mer inspiration
Event

Administration Day 2024

Blogg

4-dagars arbetsvecka: Utopi eller framtidsvision?

Vi har gått från att ställa om snabbt, fokusera kortsiktigt och hålla ut – till att vara i ett nytt normalläge där modellerna för hybridarbete är här för att stanna. När vi nu står här, i början av nästa fas i arbetslivet, vilka är de största utmaningarna? Vi ställde frågan på LinkedIn och fick 194 svar.
Blogg

6 nyckelfaktorer för att bygga tryggt ledarskap

I en tid av osäkerhet i omvärlden, påverkad marknad och stora förändringar i arbetsmiljön, är behovet av tryggt ledarskap avgörande. En undersökning visar att nästan 70 procent av medarbetare anser att deras chef har större påverkan på deras psykiska hälsa än deras terapeut och lika mycket som deras partner. Dessa siffror understryker vikten av ledarskapet som avgörande faktor för både företagets utveckling och individens välbefinnande. I den här bloggen delar vi 6 nyckelfaktorer för att bygga tryggt ledarskap.
Almondy-kundcase
Success Story

Framgångsrik rekrytering av kvalitetschef

Almondy, det svenska bageriet, vände sig till Wise för att snabbt och effektivt rekrytera en erfaren kvalitet- och hållbarhetschef. Trots stram tidsram levererade Wise en perfekt matchande kandidat, Maria, vilket inte bara överträffade den förväntade tidsplanen utan också resulterade i snabb integration och positiv feedback. En framgångssaga på bara sex veckor!
Blogg

IT-attackers påverkan på löneavdelningens arbete

I dagens digitala arbetsklimat är löneavdelningar över hela världen beroende av IT-system för att effektivt hantera löner och personalinformation. Tyvärr ökar hotet för cyberattacker, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser för företag och deras löneavdelningar. I det här blogginlägget kommer vi att diskutera hur en IT-attack kan påverka löneavdelningens arbete och vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att skydda mot sådana hot.
Blogg

Bridging the gap: Kommunikationsutmaningen mellan chefer och TA-funktionen 

I företagsvärlden är  samarbete och  kommunikation nyckeln till  framgång. Detta gäller inte  minst när  det  handlar om Talent Acquisition (TA).  Men  vad  händer när  det  uppstår gap  i kommunikation och  förståelse mellan chefer och  TA-funktionen? I den  här  bloggen dyker vi  djupare in  i dessa utmaningar och  utforskar lösningar. 
Success Story

SGBC saknar nyckelroll i organisationen

Efter att organisationens tidigare utbildningschef bytte till en annan intern roll, stod SGBC inför utmaningen att hitta en lämplig ersättare. Att hitta en person som inte bara har rätt kompetens utan som också kan ta sig an rollen att driva utbildningsavdelningen framåt var av yttersta vikt.
Success Story

Kronans Apotek & Apoteksgruppen går ihop

Två bolag blir ett. Wise Professionals anlitas som en oberoende part i en komplex omstrukturering. Syftet är att säkerställa och bevara medarbetarnas integritet och att skapa en rättvis process.
Guide

People Analytics – En guide

Medarbetarna i centrum för verksamhetsutvecklingen
Success Story

Koordinatorn har en otroligt viktig roll i vårt företag

De hade en medarbetare i denna roll i flera år, när personen sedan valde att sluta så skapades ett hål som behövde fyllas snabbt. I ett litet bolag sitter mycket av kunskapen i varje medarbetare, trots att man har satt upp processer och riktlinjer.
Blogg

Reaktiv servicepartner eller proaktiv affärsutvecklare: vilken roll har TA-funktionen?

I dagens snabbrörliga affärsvärld är det viktigt att inte bara följa med i utvecklingen utan också att leda den. En av de viktigaste delarna av detta arbete är att omvärdera och omdefiniera vår Talent Acquisition (TA)-funktion. Är den en reaktiv service-funktion eller en katalysator för proaktiv affärsutveckling? Låt oss utforska detta tillsammans.
Blogg

Så gör du lönesystembytet till ett drömprojekt!

Nu undrar du kanske… Kan det ens vara det? Det pratar vi om i ett avsitt av Lönepodden!
Blogg

Så förbereder du dig på en cyberattack – Lärdomar från Kalix kommun

I detta avsnitt av Lönepodden pratade vi om en cyberattack som drabbade Kalix kommun i december 2021. Denna händelse medförde en hel del värdefulla lärdomar som vi alla kan dra nytta av för att stärka vår egen cybersäkerhet.
Blogg

Metaverse och HR: Navigera i en digital värld

Den teknologiska utvecklingen går snabbare än någonsin. Experter inom AI och teknologi uppmanar nu företag som är nischade inom områdena att pausa utvecklingen då de anser att det går för fort. Ett av de mest spännande framstegen som har kommit under de senaste åren är skapandet av metaversen – en digital virtuell värld som utvidgar den fysiska verkligheten, där människor interagerar i realtid. Användare använder avatars för sociala interaktioner, arbete, utbildning och underhållning. Det möjliggör gemensam upplevelse och påverkar områden som arbete, utbildning och handel. Teknik- och underhållningsföretag experimenterar med metaverse-plattformar, även om begreppet fortfarande utvecklas och har tekniska och sociala frågor att lösa. Den här teknologin kommer att ha en enorm påverkan på många områden av våra liv, inklusive arbetsplatsen och HR-arbetet. Låt oss utforska hur HR kommer att förändras i metaverse-eran.
Blogg

Att synliggöra värdet av löneavdelningen för organisationen

I dagens näringsliv har lönerna en avgörande roll för att attrahera, behålla och motivera kompetenta medarbetare. Som företag är det viktigt att förstå värdet av löner och hur de kan påverka organisationens framgång. En nyckelperson som spelar en central roll i detta sammanhang är lönechefen. I det här blogginlägget kommer vi att utforska lönechefens retorik och deras plats i styrelsen samt hur vi kan visa vad löneavdelningen kan bidra med till organisationen.
Blogg

Lönechefen i förändring: Hur du utvecklar ditt team!

Att vara lönechef är ett krävande uppdrag, speciellt när organisationen genomgår förändringar. Förändringar kan vara både utmanande och spännande, och det är i dessa stunder som en lönechef har möjlighet att visa sitt ledarskap. I det här blogginlägget kommer vi att utforska hur en lönechef kan leda och utveckla sitt team under tider av förändring, och hur detta kan bidra till att skapa ett starkt och framgångsrikt löneteam.
Event

Wiseful Learning #33 – om vikten av att mäta och följa upp sitt mångfalds- och inkluderingsarbete OCH att inte stanna där!

Success Story

Samarbetet med Axfood kring unik rekryteringsutbildning

Att det inom denna koncern sker ett antal rekryteringar varje år är inte förvånande. Axfood har också en egen akademi där de satsar starkt på kompetenshöjande insatser inom organisationen. 
Blogg

Från rutin till revolution: Hur OpenAI enligt Chat GPT kan förvandlar våra löneavdelningar

OpenAI kan revolutionera hur vi hanterar löneprocessen. I det här blogginlägget kommer vi att utforska några av de sätt där OpenAI enligt Chat GPT kan stötta våra löneavdelningar och underlätta deras arbete.
Success Story

Wise Professionals rekryterar nyckelroller till energisektorn

Wise Professionals fick våren 2023 uppdraget att rekrytera fem nya specialistroller till Gasum. Gasum fick en ny VD för ca ett år sedan, och har sedan dess jobbat enligt en ny strategi. Det gjordes en omorganisation då man tillsammans med ledningsgruppen diskuterade fram vilka roller som behövdes som en del av deras strategiarbete.
Ta del av mer inspiration