Skip to content

Yrkesguide: Löneassistent

Om du är intresserad av att arbeta med siffror, detaljer och bidra till en smidig löneprocess, kan rollen som Löneassistent vara en spännande karriärväg för dig. I denna guide kommer vi att utforska vad en Löneassistent gör, vilka arbetsuppgifter som är vanliga inom yrket, löneförhållanden, framtidsperspektiv samt de nödvändiga utbildningsstegen och personliga egenskaper som krävs för att bli en framgångsrik Löneassistent.

Vad gör en löneassistent?

En Löneassistent spelar en avgörande roll på svenska löneavdelningar genom att bistå med hanteringen av löneadministration och relaterade uppgifter. Rollen innebär att stödja löneavdelningen i att säkerställa korrekta löneutbetalningar, skatter och sociala avgifter samt att hålla noggranna register över anställda och deras löner.

Vanliga arbetsuppgifter för en Löneassistent

Som Löneassistent kan dina arbetsuppgifter variera, men vanliga ansvarsområden inkluderar:

 • Beräkning av löner och skatter enligt lagstadgade regler.
 • Registrering och hantering av anställdas tidsrapporter och frånvaro.
 • Sammanställning av löneunderlag och rapportering till myndigheter.
 • Hantering av frågor från anställda om löner, skatter och andra ekonomiska ärenden.
 • Uppdatering av löne- och personalregister.
 • Samarbeta med andra avdelningar, som HR och ekonomi, för att säkerställa korrekt information och processer.

Let’s talk!

Använd nedan formulär så återkommer vi inom kort! 

Lön – vad tjänar en Löneassistent?

Lönen för en Löneassistent kan variera beroende på faktorer som erfarenhet, utbildningsnivå, arbetsort och arbetsgivare. Generellt sett kan en Löneassistent förvänta sig en månadslön på 25.000kr. Mer erfarna Löneassistenter eller de med specialiserade kunskaper kan potentiellt tjäna en högre lön.

Framtiden för Löneassistent

Framtiden för Löneassistenter är stabil och efterfrågan förväntas vara fortsatt stark. Med företags fortsatta behov av noggrann lönehantering och efterlevnad av lagar och regler kommer Löneassistenter att fortsätta vara viktiga medlemmar inom företags ekonomiavdelningar. Intresserad av jobb? Läs mer här!

Bli inspirerad

Ta del av mer inspiration
Blogg

5 sätt att främja psykisk hälsa på jobbet

Vi är alla medvetna om vikten av fysisk hälsa, men låt oss inte glömma bort den osynliga kraften – vår mentala hälsa. Här är några konkreta åtgärder för att främja psykisk hälsa på jobbet.
Blogg

Hur påverkas vi av 24-månadersregeln?

Här är de viktigaste frågeställningarna som diskuterades i Wise Group webinar om 24-månadersregeln i uthyrningslagen.
Event

Uthyrningslagen 24-månadersregel

Event

Wiseful Learning #38

Event

Lönefika för lönechefer 21 maj

Event

Administration Day 2024

Event

Lönefika för lönechefer 18 april

Event

Wiseful Learning #37 – Rekryteringsbolagen – Näringslivets grindvakter

Blogg

4-dagars arbetsvecka: Utopi eller framtidsvision?

Vi har gått från att ställa om snabbt, fokusera kortsiktigt och hålla ut – till att vara i ett nytt normalläge där modellerna för hybridarbete är här för att stanna. När vi nu står här, i början av nästa fas i arbetslivet, vilka är de största utmaningarna? Vi ställde frågan på LinkedIn och fick 194 svar.
Blogg

6 nyckelfaktorer för att bygga tryggt ledarskap

I en tid av osäkerhet i omvärlden, påverkad marknad och stora förändringar i arbetsmiljön, är behovet av tryggt ledarskap avgörande. En undersökning visar att nästan 70 procent av medarbetare anser att deras chef har större påverkan på deras psykiska hälsa än deras terapeut och lika mycket som deras partner. Dessa siffror understryker vikten av ledarskapet som avgörande faktor för både företagets utveckling och individens välbefinnande. I den här bloggen delar vi 6 nyckelfaktorer för att bygga tryggt ledarskap.
Event

Jobbar du med ekonomi? Kom och fika med oss!

Almondy-kundcase
Success Story

Framgångsrik rekrytering av kvalitetschef

Almondy, det svenska bageriet, vände sig till Wise för att snabbt och effektivt rekrytera en erfaren kvalitet- och hållbarhetschef. Trots stram tidsram levererade Wise en perfekt matchande kandidat, Maria, vilket inte bara överträffade den förväntade tidsplanen utan också resulterade i snabb integration och positiv feedback. En framgångssaga på bara sex veckor!
Blogg

IT-attackers påverkan på löneavdelningens arbete

I dagens digitala arbetsklimat är löneavdelningar över hela världen beroende av IT-system för att effektivt hantera löner och personalinformation. Tyvärr ökar hotet för cyberattacker, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser för företag och deras löneavdelningar. I det här blogginlägget kommer vi att diskutera hur en IT-attack kan påverka löneavdelningens arbete och vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att skydda mot sådana hot.
Event

Wiseful Learning #36: Vad kan företag vinna genom att addera ljud till sin Employer Branding- och rekryteringskommunikation?

Event

Inspiration Lön 2023 – Sveriges största löneevent

Oscarsteatern
Blogg

Bridging the gap: Kommunikationsutmaningen mellan chefer och TA-funktionen 

I företagsvärlden är  samarbete och  kommunikation nyckeln till  framgång. Detta gäller inte  minst när  det  handlar om Talent Acquisition (TA).  Men  vad  händer när  det  uppstår gap  i kommunikation och  förståelse mellan chefer och  TA-funktionen? I den  här  bloggen dyker vi  djupare in  i dessa utmaningar och  utforskar lösningar. 
Success Story

SGBC saknar nyckelroll i organisationen

Efter att organisationens tidigare utbildningschef bytte till en annan intern roll, stod SGBC inför utmaningen att hitta en lämplig ersättare. Att hitta en person som inte bara har rätt kompetens utan som också kan ta sig an rollen att driva utbildningsavdelningen framåt var av yttersta vikt.
Event

Wiseful Learning #35 – Talent Pipeline – så bygger du kandidatnätverk och går från reaktiv till proaktiv!

Success Story

Kronans Apotek & Apoteksgruppen går ihop

Två bolag blir ett. Wise Professionals anlitas som en oberoende part i en komplex omstrukturering. Syftet är att säkerställa och bevara medarbetarnas integritet och att skapa en rättvis process.
Guide

People Analytics – En guide

Medarbetarna i centrum för verksamhetsutvecklingen
Ta del av mer inspiration

Utbildning och erfarenhet – hur blir man Löneassistent?

För att bli en Löneassistent krävs vanligtvis en gymnasieutbildning med inriktning på ekonomi eller liknande. Många väljer också att vidareutbilda sig genom kurser eller certifieringar inom löneadministration och bokföring. Erfarenhet av arbete inom ekonomi eller administration är fördelaktigt och kan öppna dörrar till en framgångsrik karriär som Löneassistent.

Personliga egenskaper för att lyckas i rollen?

För att trivas och lyckas som Löneassistent är det viktigt att ha följande personliga egenskaper:

 • Noggrannhet: Förmågan att arbeta med detaljer och hantera siffror korrekt.
 • Organisatorisk skicklighet: Att kunna hantera flera uppgifter samtidigt och hålla ordning på dokument och information.
 • Samarbetsförmåga: Att kunna samarbeta med olika avdelningar och anställda för att lösa frågor och problem.
 • Etiskt ansvarstagande: Att kunna hantera känslig information på ett konfidentiellt och professionellt sätt.
 • Kommunikationsförmåga: Att kunna kommunicera tydligt och vänligt med kollegor och anställda vid frågor om löner och ekonomi.

Sammanfattningsvis är rollen en viktig del av företagets ekonomiteam och erbjuder en möjlighet att arbeta med detaljer, siffror och människor. Genom att kombinera rätt utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper kan du trivas och lyckas som en skicklig och pålitlig Löneassistent.