Skip to content
Sourcing manager

Yrkesguide: Sourcing Manager

Är du intresserad av att byta jobb? Denna yrkesguide utforskar rollen som Sourcing Manager som ansvarar för att identifiera, utvärdera och förvalta leverantörsrelationer och säkerställa att företaget har tillgång till de bästa produkterna eller tjänsterna till de mest konkurrenskraftiga priserna. Ta del av rollens framtidsutsikter, vad det innebär och vad för lön som kan förväntas.

Vad gör en Sourcing Manager?

En Sourcing Manager är en professionell inom inköps- och försörjningsområdet som ansvarar för att identifiera, utvärdera och förvalta leverantörsrelationer för att säkerställa att företaget har tillgång till de bästa produkterna eller tjänsterna till de mest konkurrenskraftiga priserna. Deras huvudsakliga uppgift är att utveckla och genomföra strategier för att effektivt hantera inköp och försörjning av material, komponenter eller tjänster som företaget behöver för sin verksamhet.

Vanliga arbetsuppgifter för en Sourcing Manager

I rollen kan du förväntas utföra en rad olika arbetsuppgifter, inklusive att analysera marknader och leverantörer, förhandla avtal, övervaka leveranser och kvalitet, hantera inköpsbudgetar och kostnader, samt upprätthålla relationer med leverantörer och interna intressenter.

Let’s talk!

Använd nedan formulär så återkommer vi inom kort! 

Lön – vad tjänar en Sourcing Manager?

Lönen för en Sourcing Manager kan variera beroende på faktorer som erfarenhet, utbildningsnivå, bransch och geografisk plats. Generellt sett kan en Sourcing Manager förvänta sig en konkurrenskraftig lön, med möjligheter till bonusar och andra förmåner. Enligt senaste statistik kan en Sourcing Manager tjäna mellan 45 000 och 80 000 kronor per månad, med möjlighet till högre löner för erfarna och högt kvalificerade individer.

Vill du veta mer om vilka jobb som finns lediga? Ta del av våra lediga jobb här!

Framtiden för rollen

Framtiden för rollen ser ljus ut då behovet av kompetens inom inköp och försörjning fortsätter att vara viktigt för företag som strävar efter att effektivisera sina verksamheter och minska kostnader. Med den ökande globaliseringen och komplexiteten i leverantörskedjor kan Sourcing Managers förvänta sig att behöva utveckla sina kunskaper inom strategiskt inköp och riskhantering för att möta framtida utmaningar.

Bli inspirerad

Ta del av mer inspiration
Blogg

5 sätt att främja psykisk hälsa på jobbet

Vi är alla medvetna om vikten av fysisk hälsa, men låt oss inte glömma bort den osynliga kraften – vår mentala hälsa. Här är några konkreta åtgärder för att främja psykisk hälsa på jobbet.
Blogg

Hur påverkas vi av 24-månadersregeln?

Här är de viktigaste frågeställningarna som diskuterades i Wise Group webinar om 24-månadersregeln i uthyrningslagen.
Event

Uthyrningslagen 24-månadersregel

Event

Wiseful Learning #38

Event

Lönefika för lönechefer 21 maj

Event

Administration Day 2024

Event

Lönefika för lönechefer 18 april

Event

Wiseful Learning #37 – Rekryteringsbolagen – Näringslivets grindvakter

Blogg

4-dagars arbetsvecka: Utopi eller framtidsvision?

Vi har gått från att ställa om snabbt, fokusera kortsiktigt och hålla ut – till att vara i ett nytt normalläge där modellerna för hybridarbete är här för att stanna. När vi nu står här, i början av nästa fas i arbetslivet, vilka är de största utmaningarna? Vi ställde frågan på LinkedIn och fick 194 svar.
Blogg

6 nyckelfaktorer för att bygga tryggt ledarskap

I en tid av osäkerhet i omvärlden, påverkad marknad och stora förändringar i arbetsmiljön, är behovet av tryggt ledarskap avgörande. En undersökning visar att nästan 70 procent av medarbetare anser att deras chef har större påverkan på deras psykiska hälsa än deras terapeut och lika mycket som deras partner. Dessa siffror understryker vikten av ledarskapet som avgörande faktor för både företagets utveckling och individens välbefinnande. I den här bloggen delar vi 6 nyckelfaktorer för att bygga tryggt ledarskap.
Event

Jobbar du med ekonomi? Kom och fika med oss!

Almondy-kundcase
Success Story

Framgångsrik rekrytering av kvalitetschef

Almondy, det svenska bageriet, vände sig till Wise för att snabbt och effektivt rekrytera en erfaren kvalitet- och hållbarhetschef. Trots stram tidsram levererade Wise en perfekt matchande kandidat, Maria, vilket inte bara överträffade den förväntade tidsplanen utan också resulterade i snabb integration och positiv feedback. En framgångssaga på bara sex veckor!
Blogg

IT-attackers påverkan på löneavdelningens arbete

I dagens digitala arbetsklimat är löneavdelningar över hela världen beroende av IT-system för att effektivt hantera löner och personalinformation. Tyvärr ökar hotet för cyberattacker, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser för företag och deras löneavdelningar. I det här blogginlägget kommer vi att diskutera hur en IT-attack kan påverka löneavdelningens arbete och vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att skydda mot sådana hot.
Event

Wiseful Learning #36: Vad kan företag vinna genom att addera ljud till sin Employer Branding- och rekryteringskommunikation?

Event

Inspiration Lön 2023 – Sveriges största löneevent

Oscarsteatern
Blogg

Bridging the gap: Kommunikationsutmaningen mellan chefer och TA-funktionen 

I företagsvärlden är  samarbete och  kommunikation nyckeln till  framgång. Detta gäller inte  minst när  det  handlar om Talent Acquisition (TA).  Men  vad  händer när  det  uppstår gap  i kommunikation och  förståelse mellan chefer och  TA-funktionen? I den  här  bloggen dyker vi  djupare in  i dessa utmaningar och  utforskar lösningar. 
Success Story

SGBC saknar nyckelroll i organisationen

Efter att organisationens tidigare utbildningschef bytte till en annan intern roll, stod SGBC inför utmaningen att hitta en lämplig ersättare. Att hitta en person som inte bara har rätt kompetens utan som också kan ta sig an rollen att driva utbildningsavdelningen framåt var av yttersta vikt.
Event

Wiseful Learning #35 – Talent Pipeline – så bygger du kandidatnätverk och går från reaktiv till proaktiv!

Success Story

Kronans Apotek & Apoteksgruppen går ihop

Två bolag blir ett. Wise Professionals anlitas som en oberoende part i en komplex omstrukturering. Syftet är att säkerställa och bevara medarbetarnas integritet och att skapa en rättvis process.
Guide

People Analytics – En guide

Medarbetarna i centrum för verksamhetsutvecklingen
Ta del av mer inspiration

Utbildning och erfarenhet – Hur blir man Sourcing Manager?

För att bli en Sourcing Manager krävs oftast en högskoleutbildning inom ekonomi, företagsekonomi, logistik eller liknande område. Utöver utbildning är erfarenhet avgörande för att nå en ledande position inom inköp och försörjning. Många börjar sin karriär i operativa inköpsroller och avancerar genom att visa kompetens, strategiskt tänkande och ledarskapsförmåga.

Personliga egenskaper för att lyckas i rollen?

För att lyckas i rollen krävs en kombination av tekniska kunskaper, förhandlingsförmåga och analytisk förmåga. Man behöver vara bra på att analysera marknader och data för att fatta informerade beslut om leverantörer och avtal. Starka kommunikations- och förhandlingsförmågor är också avgörande för att kunna förhandla fram fördelaktiga avtal och bygga och upprätthålla långsiktiga relationer med leverantörer. Flexibilitet, problemlösningsförmåga och förmåga att arbeta under press är också viktiga egenskaper för att kunna hantera de utmaningar som kan uppstå inom inköpsområdet.